Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Stavebná produkcia v máji 2021
Print Mail TW FB WA

Stavebná produkcia v máji 2021

Posledná aktualizácia: 09.07.2021
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Odvetvové štatistiky
Okruh: Stavebníctvo
Dátum publikovania: 09.07.2021

Produkcia v stavebníctve sa medziročne zvýšila o 4,4 %, za obdobím pred pandémiou zaostávala o viac ako 8 %

Medziročne sa zvýšili práce na opravách a údržbe, aj práce na budovách. Za vlaňajškom zaostávali nová výstavba a práce na inžinierskych stavbách. Objem stavebných aktivít vyšší ako pred pandémiou dosiahli len podielovo menej významné práce realizované v zahraničí, druhý mesiac po sebe bol nárast takmer dvojtretinový.

Stavebné podniky dosiahli v máji produkciu v celkovom objeme 433,2 mil. eur, v porovnaní s májom minulému roka sa zvýšila o 4,4 %. Stavebné práce však naďalej zaostávali za úrovňou spred dvoch rokov, pokles oproti máju 2019 presiahol 8 %.

V medzimesačnom porovnaní (oproti aprílu 2021), po zohľadnení sezónnych vplyvov, bola stavebná produkcia nižšia o 1,7 %.

Stavebné práce v tuzemsku v máji ostali približne na úrovni minulého roka, pri miernom medziročnom poklese o 0,3 % dosiahli celkový objem 381,9 mil. eur. V poklese boli práce realizované na novej výstavbe (vrátane modernizácií a rekonštrukcií) o 5,9 %, naopak, aktivity v oblasti opráv a údržby zaznamenali výrazný medziročný nárast. Na celkovej produkcii tvoria síce nižší podiel, avšak takmer pätinovým nárastom (o 19,5 %) výrazne prispeli k spomaleniu celkového poklesu. Za úrovňou pred pandémiou zaostávali celkové stavebné aktivity na domácom trhu o viac ako desatinu predovšetkým vplyvom nižších aktivít v podielovo významnejšej produkcii na novej výstavbe (vrátane modernizácií a rekonštrukcií), opravy a údržba zaostávali už len o necelé 2 %.

V štruktúre podľa výrobného zamerania boli v medziročnom poklese práce na inžinierskych stavbách, ktoré okrem iného zahŕňajú aj výstavbu diaľnic, pokles bol výrazný o 10,5 %. Naopak, tretí mesiac po sebe rástli práce na výstavbe budov, v máji sa zvýšili o 5,2 %. Obidve zložky však naďalej zaostávajú za úrovňou spred dvoch rokov.

Výrazne sa zvýšili stavebné práce realizované v zahraničí, druhý mesiac po sebe bol medziročný nárast nad 60 %, v máji dosiahol 62,6 %. Zároveň druhý mesiac po sebe presiahli aj úroveň spred dvoch rokov. Na celkovej produkcii stavebníctva sa však podieľali len necelými 12 %.

V súhrne od začiatku januára do konca mája 2021 dosiahli stavebné práce celkový objem 1 741,3 mil. eur, oproti rovnakému obdobiu roka 2020 klesli o 4,1 %. V rámci domácej produkcie klesli práce na podielovo významnejšej novej výstavbe vrátane modernizácií a rekonštrukcií o 10,1 % (z domácej produkcie tvorili viac ako dvojtretinový podiel). Práce na opravách a údržbe sa od začiatku roka medziročne zvýšili o 1,5 %.

Poznámka: predbežné údaje; stavebná produkcia zahŕňa objem prác vykonaných vlastnými zamestnancami, vrátane odhadu produkcie za živnostníkov a stavebné závody nestavebných podnikov; absolútne údaje sú v bežných cenách, indexy sú počítané zo stálych cien (priemerné ceny roku 2015).

Zdroj údajov databáza DATAcube:

Stavebná produkcia - Stavebná produkcia (podniková metóda) [st0001ms]

 

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Stavebná produkcia v máji 2021 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail