Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
V osobnej doprave bol september najsilnejší v tomto roku, stále však výrazne pod hodnotami spred pandémie
Print Mail TW FB WA

V osobnej doprave bol september najsilnejší v tomto roku, stále však výrazne pod hodnotami spred pandémie

Posledná aktualizácia: 23.11.2021
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Odvetvové štatistiky
Okruh: Doprava a poštové služby
Dátum publikovania: 23.11.2021

Nákladná a osobná doprava v septembri 2021

Objem tovaru prepraveného v nákladnej doprave počas septembra 2021 zvýšil svoje zaostávanie za obdobím pred pandémiou na takmer 10 %, stále však išlo o tretí najnižší prepad v tomto roku. Cestujúci síce v deviatom mesiaci najazdili verejnou dopravou najviac kilometrov od začiatku roka, v súhrne za deväť mesiacov to boli len polovičné hodnoty ako v čase pred pandémiou (v r. 2019).

Celkový objem nákladnej prepravy v septembri 2021 dosiahol 22,2 milióna ton, medziročne sa prepravilo o 5,8 % tovaru menej. Za hodnotami posledného predkovidového septembra (v r. 2019) preprava tovarov zaostáva o 9,2 %. Zaostávanie však bolo menšie ako napríklad v letných mesiacoch, septembrový prepad bol tretí najnižší v tomto roku a súčasne bol pod hranicou 10 %.

Podniky verejnej nákladnej dopravy1) (ktoré majú dopravu ako hlavnú podnikateľskú činnosť) zrealizovali 13,3 milióna ton tovaru, čo medziročne predstavovalo zníženie o 7,2 %. Zároveň to bol o 6,3 % menší objem ako v septembri pred pandémiou. Verejná doprava1) sa podieľala na nákladnej doprave 60 %.

Objem prepravy tovarov po železnici v deviatom mesiaci bol síce medziročne vyšší o 10,1 %, ale hodnoty posledného septembra pred pandémiou nedosiahol. Ide tak o výraznejšie pribrzdenie vývoja, pretože doprava po železnici v predošlých štyroch mesiacoch dosahovala o 14 až 23 % vyššie výkony ako pred pandémiou.

Preprava tovaru po ceste (ktorá je rozhodujúcou zložkou verejnej nákladnej dopravy1)) o 2,5 % zaostávala za hodnotami dosiahnutými v septembri 2020, ale o 7,3 % presiahla predkovidové objemy.

Výkony v nákladnej doprave, ktoré zohľadňujú aj prepravnú vzdialenosť, dosiahli v septembri vyše 3,7 mld. tonokilometrov (tkm), čo je tretia najvyššia hodnota v tomto roku. Medziročne výkony vzrástli o takmer 5 % a súčasne tretíkrát v tomto roku to boli vyššie výkony ako pred pandémiou (aktuálne o takmer 5 %).

Na cestách aj železniciach je naďalej o vyše 20 % menej cestujúcich ako pred pandémiou

V septembri sa prostriedkami verejnej osobnej dopravy prepravilo za tento rok rekordných vyše 50 miliónov cestujúcich, čo o viac ako 3 % prekonalo počet zo septembra minulého roka. V porovnaní s posledným septembrom pred pandémiou (2019) však celkový počet cestujúcich stále zaostáva o viac ako pätinu, konkrétne o 20,1 % v cestnej doprave vrátane MHD a taktiež takmer o 26 % v železničnej doprave. Medziročne počet prepravených osôb po ceste aj po železniciach vzrástol o viac ako 3 %.

Výkony v osobokilometroch v osobnej doprave, ktoré zohľadňujú dĺžku cesty, v deviatom mesiaci 2021 presiahli úroveň minulého roka o 3,4 %, ale oproti predpandemickej úrovni zaostávajú o viac ako tretinu. Vysoký prepad v porovnaní so septembrom 2019 sa týka podielovo významnejšej cestnej dopravy (o 38,4 %), aj železničnej dopravy (o 30,4 %). Cestná doprava však napriek nepriaznivej bilancii v porovnaní s predkovidovým obdobím dosiahla v tomto roku najlepší výkon a doprava po železnici druhý najlepší výkon.

Vývoj zamestnanosti sa v jednotlivých odvetviach dopravy líši, mzdy s výnimkou pôšt a kuriérov mierne stúpajú

Tržby2) v odvetví doprava a skladovanie vzrástli v septembri 2021 medziročne o 6,4 %. Medziročný prírastok ukazovateľa podporil rast druhej najväčšej zložky – skladových a pomocných činností o takmer 20 %. Najvýznamnejšia pozemná doprava (vrátane prepravy potrubím) zaznamenala po šiestich mesiacoch, kedy bola v medziročnom raste, pokles o 1,6 %. Tržby v leteckej doprave dosiahli medziročne rast o viac ako 150 %, tvoria však málo významnú zložku celkových tržieb odvetvia.

Priemerná nominálna mesačná mzda v tomto odvetví bola v porovnaní so septembrom 2020 vyššia o 5,4 %, keď dosiahla 1 093 eur. Reálna mzda sa zvýšila o 0,8 %. Oproti minuloročnému septembru vzrástli priemerné mzdy vo všetkých zložkách odvetvia okrem poštových služieb a služieb kuriérov, kde dosiahla približnú úroveň septembra minulého roka (pokles o 0,2 %). Úroveň medziročného rastu nad 10 % dosiahli priemerné nominálne mesačné mzdy iba v leteckej doprave (o 10,1 %).

Zamestnanosť v doprave a skladovaní sa počas deviateho mesiaca tohto roka medziročne znížila o 0,7 %. Pokles počtu zamestnancov sa prejavil v dvoch zložkách odvetvia – v pozemnej doprave a v poštových a kuriérskych službách, pričom práve poštové a kuriérske služby zaznamenali najvyšší medziročný prepad v tomto roku (o 4,1 %). Na druhej strane vodná a letecká doprava zaznamenali v medziročnom porovnaní tohoročné maximum.

Doprava za prvých deväť mesiacov roka 2021

Prostriedky nákladnej dopravy prepravili v súhrne za prvých deväť mesiacov tohto roka 181,4 milióna ton tovaru, čo je o 3,8 % menej ako v rovnakom období vlaňajška (január – september 2020). Výkony v tonokilometroch boli naopak, vyššie o 10,5 %. V porovnaní s predkovidovým obdobím (január – september 2019) bola preprava tovaru nižšia o 13,6 % a výkony v tonokilometroch o 0,6 %.

Osobnou dopravou sa pri medziročnom poklese o 15 % prepravilo 324,7 milióna osôb. Výkony v osobokilometroch klesli o 19,4 %. Oproti rovnakému obdobiu roka 2019 bola preprava osôb nižšia o 37,4 % a výkony v osobokilometroch boli dokonca nižšie až o 49,7 %.

Od začiatku tohto roka sa tržby2) v doprave a skladovaní medziročne zvýšili o 12,3 %. Počet zamestnaných osôb sa za prvých deväť mesiacov v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka znížil o 2 %. Priemerná nominálna mesačná mzda medziročne vzrástla o 6,7 % (na 1 076 eur) a reálna mzda o 4,2 %.


Poznámka:
1 Podniky, ktoré vykonávajú služby v odvetví dopravy, teda majú dopravu ako hlavný predmet činnosti. Okrem nich realizuje časť dopravných služieb cestná neverejná doprava. Sú to podniky, ktoré sú zaradené do iných odvetví hospodárstva, ale súčasne robia dopravu pre vlastné či pre cudzie potreby (napríklad stavebné či obchodné spoločnosti).

2 Tržby za vlastné výkony a tovar

 

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail V osobnej doprave bol september najsilnejší v tomto roku, stále však výrazne pod hodnotami spred pandémie Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail