Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Priemyselná produkcia v septembri 2021
Print Mail TW FB WA

Priemyselná produkcia v septembri 2021

Posledná aktualizácia: 10.11.2021
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Odvetvové štatistiky
Okruh: Priemysel
Dátum publikovania: 10.11.2021

Kvôli obmedzovaniu výroby automobiliek začal priemysel viac zaostávať, v septembri medziročne o 4,9 %

Najvplyvnejšia výroba dopravných prostriedkov sa už druhý mesiac po sebe prepadla oproti vlaňajšku o viac ako 30 %. Výrazne tak ovplyvnila vývoj celej priemyselnej produkcie, ktorá v septembri 2021 zaznamenala najvyšší medziročný pokles od júna 2020. Za rovnakým obdobím pred pandémiou (september 2019) zaostala priemyselná produkcia o 5 %.

Priemyselná produkcia SR v septembri 2021 medziročne poklesla o 4,9 %. Výkon sa spomalil po siedmich mesiacoch, počas ktorých priemysel dosahoval aj výrazné medziročné rasty spôsobené pozastavením výroby počas prvej vlny pandémie. Septembrový pokles sa prejavil v deviatich z pätnástich priemyselných odvetví1), pričom sedem odvetví zaostávalo aj za úrovňou produkcie zo septembra 2019.

Druhý mesiac po sebe zaznamenala najvýraznejší, aktuálne 31,3 % medziročný prepad výroba dopravných prostriedkov. Súčasne o 31,1 % zaostávala aj za úrovňou výroby tohto odvetvia spred pandémie (september 2019). Ide o podielovo najvýznamnejšiu zložku produkcie priemyslu.

Celkový výsledok produkcie ovplyvnil aj pokles vo výrobe počítačových výrobkov (o 8,8 %) a výrobe elektrických zariadení (o 4,6 %). Výraznejšiemu prepadu celkovej produkcie zabránil rast vybraných zložiek priemyslu – napríklad vo výrobe strojov a zariadení (o 18 %), dodávke elektriny, plynu (o 13 %) či výrobe kovov (o 14,2 %). Tieto tri odvetvia spomedzi všetkých sledovaných zložiek priemyslu najvýraznejšie prekročili aj produkciu zo septembra 2019.

Podľa hlavných priemyselných zoskupení sa v porovnaní so septembrom 2020 znížila produkcia investičných prostriedkov o 16,9 %, výroba predmetov dlhodobej spotreby o 9,6 % a produkcia predmetov krátkodobej spotreby o 0,3 %. Vyššia bola produkcia súvisiaca s energetikou o 8,8 % a výroba pre medzispotrebu o 3,8 %.

Po zohľadnení sezónnych vplyvov sa priemyselná produkcia v septembri 2021 oproti augustu 2021 znížila o 1,7 %.

V súhrne za prvých deväť mesiacov tohto roka vzrástla priemyselná produkcia medziročne o 12,9 %. Minulý rok za rovnaké obdobie to bol pod vplyvom prvej vlny pandémie prepad o 12,7 %.

Z priemyselných odvetví, ktoré sa najviac podieľali na celkovom raste produkcie, výrazne vyššia produkcia sa prejavila vo výrobe kovov (o 25 %), vo výrobe dopravných prostriedkov (o 10,4 %), ale aj vo výrobe strojov a zariadení (o 25,8 %). Vplyv na výsledok mal tiež rast v dodávke elektriny a plynu (o 13,3 %) a vo výrobe výrobkov z gumy a plastu (o 12,7 %). Súčasne spolu za deväť mesiacov tohto roka klesla produkcia vo výrobe koksu a ropných produktov (o 7 %), výrobe textilu a kože (o 1,4 %) a vo výrobe základných farmaceutických výrobkov (o 2,5 %).

Podľa hlavných priemyselných zoskupení sa zvýšila výroba predmetov dlhodobej spotreby o 16,8 %, výroba pre medzispotrebu o 15,8 %, produkcia investičných prostriedkov o 13,4 %, produkcia súvisiaca s energetikou o 9,6 % a výroba predmetov krátkodobej spotreby o 3,5 %.

Poznámka: Priemyselná produkcia vyjadruje zmenu objemu produkcie v naturálnom vyjadrení. Údaje sú očistené o vplyv počtu pracovných dní programom JDEMETRA+ a pri spracovaní každého mesiaca sa spätne upravujú od začiatku časového radu. 
1) Podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 štruktúru priemyslu tvoria tri sekcie - Ťažba a dobývanie, Priemyselná výroba a Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu. Priemyselná výroba sa ďalej člení na 13 špeciálnych zoskupení priemyselných odvetví.
Plné názvy odvetví podľa SK NACE Rev. 2

Zdroj údajov databáza DATAcube:

Priemyselná produkcia - vývoj z hľadiska podielu jednotlivých odvetví [pm0003ms]

Priemyselná produkcia oproti priemernému mesiacu roku 2015 - očistená o vplyv počtu pracovných dní [pm0004ms]

Priemyselná produkcia oproti priemernému mesiacu roku 2015 - neočistená o vplyv počtu pracovných dní [pm0005ms]

Priemyselná produkcia oproti rovnakému obdobiu minulého roku - očistená o vplyv počtu pracovných dní [pm0006ms]

Priemyselná produkcia oproti rovnakému obdobiu minulého roku - neočistená o vplyv počtu pracovných dní [pm0007ms]

 

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Priemyselná produkcia v septembri 2021 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail