Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Tržby za vlastné výkony a tovar vo vnútornom obchode v máji 2021
Print Mail TW FB WA

Tržby za vlastné výkony a tovar vo vnútornom obchode v máji 2021

Posledná aktualizácia: 06.07.2021
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Odvetvové štatistiky
Okruh: Obchod a stravovacie služby
Dátum publikovania: 06.07.2021
Obchodné tržby v máji prekonali predkovidovú úroveň, ubytovacie a stravovacie služby ju stále dobiehajú

Maloobchodné tržby aj v máji 2021 prekročili úroveň predchádzajúceho roka o viac ako desatinu, dokonca o 5 % prekonali aj predkovidovú úroveň tržieb (z mája 2019). Vyššie tržby ako minulý rok a aj pred dvoma rokmi zaznamenali hypermarkety aj zásielkový a internetový predaj. Výrazne rástli aj tržby v predaji áut, ale úroveň roka 2019 ešte nedosiahli. 

Maloobchodné tržby v máji 2021 boli medziročne o 11,5 % vyššie, pričom dosiahli rovnaký rast ako v predchádzajúcom mesiaci. Aktuálne z 9 sledovaných zložiek (činností maloobchodu) medziročný rast tržieb zaznamenalo sedem, z nich tri sa už dotiahli na úroveň májových tržieb pred pandémiou (v porovnaní s májom 2019). Nešpecializované predajne (hypermarkety a supermarkety), špecializované predajne pre domácnosť (hobby markety) aj maloobchodný predaj mimo predajní, stánkov a trhov mal tržby mierne vyššie ako pred dvoma rokmi. Miery poklesu a rastu zložiek obchodu sú poznačené faktom, že sa aktuálne medziročne porovnávajú s obdobím prvej vlny pandémie, ktorá zásadne zdynamizovala vývoj v ekonomike, vrátane tržieb niektorých zložiek obchodu.

Súčasne vysoký prepad v minulom roku ovplyvnil výrazné hodnoty aktuálneho rastu tržieb v predaji motorových vozidiel v máji 2021 na úrovni 60 % (v máji minulého roka bol ich prepad ešte 44,5 %). Májové tržby ubytovateľov aj reštaurácií a pohostinstiev síce medziročne výrazne vzrástli, avšak v porovnaní s májom 2019 tržby ubytovateľov zaostávali o viac ako 70 % a tržby reštaurácií a pohostinstiev o necelých 20 %.

Vývoj v máji 2021 v porovnaní s aprílom 2021 1)

Medzimesačný vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar bol v máji 2021 pozitívny, vo všetkých hlavných činnostiach vnútorného obchodu, s výnimkou predaja a opravy motorových vozidiel, tržby vzrástli. Najvýraznejší rast bol v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev (o 41,7 %). V ubytovaní boli tržby vyššie o 8,2 %, veľkoobchode o 5,2 % a v maloobchode o 1,4 %. Pokles v predaji a oprave motorových vozidiel dosiahol 3,8 %.

Vývoj v máji 2021 v porovnaní s májom 2020

Tržby v maloobchode sa v máji 2021 zvýšili o 11,5 %. Do rastu sa dostala väčšina odvetví, ktoré v rovnakom období minulého roka zaznamenali výrazné prepady, v porovnaní s májom roku 2019 však už presiahli jeho úroveň alebo sa predkovidovej úrovni už priblížili. V máji 2021 najvýznamnejšie vzrástli tržby predajcom ostatného tovaru v špecializovaných predajniach, ktoré o. i. zahŕňajú predaj obuvi, textilu a drogérie, presiahli úroveň minulého roka rastom o 24,5 %, úroveň roka 2019 síce nedosiahli, ale výraznejšie sa jej priblížili. Rovnaká situácia bola v špecializovaných predajniach s pohonnými látkami, tržby vzrástli o 17,5 %, objemom sa takmer vyrovnali predkovidovému máju 2019.

Celkový rast májových tržieb výrazne podporili aj medziročne vyššie tržby o 22,9 % v maloobchode mimo predajní, stánkov a trhov (zahŕňa o. i. aj zásielkový a internetový predaj), čím prekonali úroveň roka 2019 o viac ako 15 %. Rovnako rástli aj tržby v podielovo najvplyvnejšej činnosti, v nešpecializovaných predajniach (hyper a supermarkety), o 1,4 %, čím prevýšili úroveň mája 2019 o takmer 9 %. Tržby v maloobchodešpecializovaných predajniach pre domácnosť boli vyššie o 11,8 %, v porovnaní s májom 2019 vzrástli o viac ako pätinu.

Pokles tržieb zaznamenali iba dve maloobchodné skupiny, špecializované predajne s potravinami, nápojmi a tabakom a so zariadeniami pre IKT.  

Z vybraných podrobnejších činností maloobchodu 2) medziročne vzrástli tržby v predajniach s odevmi aj v predajniach s obuvou a koženými výrobkami takmer o polovicu, odevy o 49 % a obuv a kožené výrobky o 45,5 %. Nižšie tržby aj naďalej zaznamenávali maloobchodné predajne mäsa a mäsových výrobkov, medziročne sa znížili o 24,4 % a pokles tržieb pocítili aj predajne s tabakovými výrobkami o 2,1 %.

Tržby v predaji a oprave motorových vozidiel dosiahli oproti minulému roku rast o 47,9 %, pričom na medziročnom raste sa podieľali všetky tri zložky tejto skupiny vnútorného obchodu. Predaj motorových vozidiel vzrástol o 60,2 %, výraznejšie sa tak tržby doťahujú na úroveň roka 2019. Darilo sa oprave a údržbe motorových vozidiel, tržby medziročne vzrástli o 20,1 %, aj predaju dielov a príslušenstva o 28,1 %, obe zložky významne prevýšili aj máj 2019.

Priaznivo sa vyvíjali tržby vo veľkoobchode, májový rast bol o 28 %. Najviac vzrástli tržby v podielovo najvýznamnejších činnostiach, a to v ostatnom špecializovanom veľkoobchode o 51,8 % a v nešpecializovanom veľkoobchode o 40,2 %.

Oproti prepadom v minulom roku rástli tržby v ubytovaní o 40,7 %, výraznejšie sa zvýšili aj v reštauráciách a pohostinstvách o 13,7 %. Naďalej sú však pod úrovňou spred dvoch rokov.

Vývoj za päť mesiacov 2021 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2020

V súhrne za päť mesiacov roku 2021 vzrástli tržby v predaji a oprave motorových vozidiel a motocyklov o 21,2 %, zvýšili sa aj vo veľkoobchode o 12,3 %. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka sa znížili tržby v maloobchode o 1,8 %. Prepad tržieb v ubytovaní bol na úrovni 68,8 %, tržby v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev dosiahli len dve tretiny objemu tržieb minulého roka (pokles o 33,1 %).

Ďakujeme všetkým podnikom, ktoré si splnili spravodajskú povinnosť a poskytujú Štatistickému úradu SR primárne údaje potrebné na zostavenie štatistík tržieb vo vnútornom obchode.


Poznámka: podľa mesačného zisťovania; indexy sú počítané zo stálych cien k základu priemer roku 2015 = 100 (okrem veľkoobchodu, kde indexy sú počítané z bežných cien)
1) zo sezónne očistených údajov
2) údaje za podniky s počtom zamestnancov 20 a viac a do 19 zamestnancov s ročným obratom vyšším ako 5 mil. eur a fyzické osoby s ročnými tržbami za vlastné výkony a tovar od 5 mil. eur a viac s prevažujúcou činnosťou vnútorný obchod, ubytovacie alebo stravovacie služby

 

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Tržby za vlastné výkony a tovar vo vnútornom obchode v máji 2021 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail