Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Vývoj cien nehnuteľností určených na bývanie v 3. štvrťroku 2021
Print Mail TW FB WA

Vývoj cien nehnuteľností určených na bývanie v 3. štvrťroku 2021

Posledná aktualizácia: 30.11.2021
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Makroekonomické štatistiky
Okruh: Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
Dátum publikovania: 30.11.2021

Realizačné ceny nehnuteľností v 3. štvrťroku poskočili najmä medziročne, rekordné boli aj medzikvartálne

Ceny predajov zaznamenaných v katastri nehnuteľností tak v lete potvrdili trend rastu inzertných cien, domy a byty sa medziročne predávali drahšie o 8 % a v porovnaní s jarnými mesiacmi boli ceny vyššie o 4,7 %.

Realizačné ceny nehnuteľností určených na bývanie v priebehu 3. štvrťroka 2021 zrýchlili svoje tempo rastu. Ceny, za ktoré sa nehnuteľnosti skutočne predali, boli medziročne vyššie o 8 %. Rast cien bol výrazne vyšší ako v predošlých dvoch štvrťrokoch tohto roka a dostal sa na úroveň rastov v minulom roku. V 3. štvrťroku 2020 realizačné ceny vzrástli o 8,5 % a v rovnakom období pred dvoma rokmi dokonca o 11,5 %.

Vlaňajšie a staršie údaje však ŠÚ SR spracúval z menšej vzorky dát z Cenovej mapy nehnuteľností vybraných realitných kancelárií. Od druhého štvrťroka 2021 spracúva ŠÚ SR štatistiky o cenách nehnuteľností z komplexnej databázy katastra nehnuteľností na Slovensku.

K vysokým hodnotám medziročného rastu prispeli najmä výrazne vyššie ceny existujúcich nehnuteľností, boli vyššie ako pred rokom o 10,5 %. Ceny nových nehnuteľností vykázali polovičný medziročný rast o 5,1 %. Podobne ako v predošlom štvrťroku tak ceny nahor ťahali najmä existujúce domy a byty.

Realizačné ceny nehnuteľností určených na bývanie sa medzikvartálne (v porovnaní s 2. štvrťrokom 2021) zvýšili o 4,7 %. Ide o najvyšší medzikvartálny rast od 2. štvrťroka 2017.  Rast v porovnaní s aprílom až júnom ťahali naopak nové nehnuteľnosti, ich realizačné ceny stúpli o 8,1 %. Je to najvyššia hodnota cenového rastu medzi dvoma štvrťrokmi za sebou od začiatku zisťovania v roku 2011. Ceny existujúcich nehnuteľností vzrástli oveľa miernejšie len o 2,6 %.

Údaje o realizačných cenách nehnuteľností za 3. štvrťrok 2021 sú spracované na základe zmlúv priamo z katastra nehnuteľností, čiže z cien získaných reálne uskutočnených predajov podľa zmlúv evidovaných katastrom.

Štatistický úrad SR od 2. štvrťroka 2021 pri výpočte cenových indexov využíva nový zdroj údajov, databázu Úradu geodézie, kartografie a katastra SR (UGKK SR) – kataster nehnuteľností. Obsahuje ceny nehnuteľností zo všetkých transakcií zapísaných v danom štvrťroku do katastra. Výsledkom je vyššia kvalita a výrazne väčší rozsah údajov (niekoľkonásobne viac transakcií ako v minulosti) zo všetkých 79 okresov SR.

Podrobnejšie štatistiky k cenám nehnuteľností na bývanie zverejňuje štvrťročne aj Národná banka Slovenska (NBS), ktorá pracuje s ponukovými cenami z inzercie, ktoré získava z Cenovej mapy nehnuteľností vytváranej vybranými subjektami realitného trhu.

Kataster nehnuteľností je verejný register a zároveň informačný systém obsahujúci geometrické určenie, súpis a popis nehnuteľností a údaje o právach k nim (vlastnícke práva, záložné práva, predkupné práva, vecné bremená, nájomné práva, práva vyplývajúce zo správy majetku štátu, obcí a vyšších územných celkov).

Zdroj údajov databáza DATAcube:

Indexy realizačných cien nehnuteľností [sp1002qs]

 

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Vývoj cien nehnuteľností určených na bývanie v 3. štvrťroku 2021 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail