Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Tržby za vlastné výkony a tovar vo vnútornom obchode v júni 2021
Print Mail TW FB WA

Tržby za vlastné výkony a tovar vo vnútornom obchode v júni 2021

Posledná aktualizácia: 04.08.2021
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Odvetvové štatistiky
Okruh: Obchod a stravovacie služby
Dátum publikovania: 04.08.2021
Tržby väčšiny zložiek maloobchodu prekonali predkovidovú úroveň, ubytovatelia dosiahli zatiaľ len polovicu

Maloobchodné tržby v júni 2021 rástli štvrtý mesiac po sebe, čím dorovnávali minuloročné prepady a prekonali predkovidovú úroveň tržieb (z júna 2019) takmer o desati-nu. Úroveň roka 2019 už prekročili aj tržby v predaji áut. Aj ubytovatelia zaznamenali výraznejší rast tržieb, avšak za júnom 2019 stále zaostávali o viac ako polovicu.

Maloobchodné tržby v júni 2021 boli medziročne vyššie o 6,6 %, pričom tempo rastu bolo miernejšie ako v predchádzajúcom mesiaci. Aktuálne z 9 sledovaných zložiek (činností maloobchodu) medziročný rast tržieb zaznamenalo šesť, pričom rasty boli od 2,9 % (predajne pre kultúru a rekreáciu) do 17,1 % (predajne pohonných látok). Tieto hodnoty sú však poznačené nízkou porovnávacou bázou, pretože jún 2020 bol stále poznačený rekordnými poklesmi v rámci vplyvov prvej vlny pandémie. Preto aktuálne ŠÚ SR uvádza aj porovnanie s tržbami spred dvoch rokov (v porovnaní s júnom 2019). V júni 2021 tržby piatich z 9 zložiek maloobchodu prekročili už aj úroveň júna 2019, najvýraznejšie, až o pätinu, špecializované predajne pre domácnosť - hobby markety (o 22 %).

V podielovo najvplyvnejšej zložke, v špecializovaných predajniach (hyper a supermarkety) vzrástli tržby medziročne o 3,4 %, úroveň roka 2019 presiahli o viac ako desatinu (o 11,8 %) Dvojciferné rasty tržieb v porovnaní s rokom 2019 mal aj maloobchodný predaj mimo predajní, stánkov a trhov, ktorý zahŕňa aj zásielkový a internetový predaj. Mierne nad úroveň júna 2019 sa dostali aj tržby špecializovaných predajní s ostatným tovarom (obuv, textil, drogéria).

Naopak, medziročný aj medzidvojročný pokles zaznamenali tržby najmä v špecializovaných predajniach so zariadeniami IKT (voči roku 2019 o 18 %) aj v špecializovaných predajniach potravín. Predaj pre kultúru a rekreáciu bol síce vyšší ako pred rokom, stále však pod úrovňou roka 2019.  

Vývoj ostatných zložiek obchodu v júni 2021 v porovnaní s júnom 2020

Z ďalších zložiek vnútorného obchodu rástli tržby v predaji a oprave motorových vozidiel, oproti minulému roku o 18,2 % a v porovnaní s júnom pred dvoma rokmi boli tržby vyššie o viac ako desatinu. Všetky tri zložky tejto skupiny vnútorného obchodu dosiahli medziročné rasty vďaka ktorým už prekonali aj úroveň júnových tržieb 2019. Dopady pandémie už prekonal aj predaj motorových vozidiel, kde tržby konečne vzrástli nad úroveň objemov z roka 2019.

Priaznivo sa vyvíjali tržby vo veľkoobchode, júnový rast bol o 31,4 %. Najviac vzrástli tržby v podielovo najvýznamnejších činnostiach, a to v ostatnom špecializovanom veľkoobchode o 52,9 % a v nešpecializovanom veľkoobchode o 39,5 %.

Oproti prepadom v minulom roku rástli tržby v ubytovaní o 14,3 %, naďalej sú však pod úrovňou spred dvoch rokov. Tržby v reštauráciách a pohostinstvách medziročne rástli tretí mesiac za sebou, v júni boli vyššie medziročne o 1,7 % a objemom už prvýkrát po niekoľkých mesiacoch prekročili aj úroveň júna 2019 (o takmer 6 %).

Vývoj v júni 2021 v porovnaní s májom 2021 1)

V medzimesačnom porovnaní tržby za vlastné výkony a tovar v júni 2021 rástli vo všetkých hlavných činnostiach vnútorného obchodu, s výnimkou predaja a opravy motorových vozidiel. Najvýraznejší rast tržieb zaznamenali činnosti reštaurácií a pohostinstiev (o 34,6 %) a ubytovanie (o 28 %). Medzimesačne vyššie tržby boli aj veľkoobchode o 3,5 % a v maloobchode o 0,5 %. Pokles v predaji a oprave motorových vozidiel dosiahol 3,1 %.

Vývoj za šesť mesiacov 2021 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2020

 V súhrne za šesť mesiacov roku 2021 vzrástli tržby v predaji a oprave motorových vozidiel a motocyklov o 20,6 %, zvýšili sa aj vo veľkoobchode o 15,5 %. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka sa znížili tržby v maloobchode o 0,2 %. Prepad tržieb v ubytovaní bol na úrovni 56,6 %, tržby v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev dosiahli tri štvrtiny objemu tržieb minulého roka (pokles o 25,8 %).

Ďakujeme všetkým podnikom, ktoré si splnili spravodajskú povinnosť a poskytujú Štatistickému úradu SR primárne údaje potrebné na zostavenie štatistík tržieb vo vnútornom obchode.

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Tržby za vlastné výkony a tovar vo vnútornom obchode v júni 2021 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail