Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Podrobné údaje zahraničného obchodu vo februári a za dva mesiace roku 2021

Podrobné údaje zahraničného obchodu vo februári a za dva mesiace roku 2021

Posledná aktualizácia: 08.06.2021
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Makroekonomické štatistiky
Okruh: Zahraničný obchod
Dátum publikovania: 07.05.2021

Vo februári sa v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku zvýšil celkový vývoz tovaru o 8,4 % na 7 198,8 mil. eur a celkový dovoz o 3,2 % na 6 754,3 mil. eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 444,5 mil. eur (o 342,7 mil. eur vyššie ako vo februári minulého roku).

Saldo zahraničného obchodu za január a február 2021 bolo aktívne v objeme 709,8 mil. eur (o 602,5 mil. eur vyššie ako za rovnaké obdobie minulého roku).

Najvyššie aktívne saldo mala Slovenská republika s Francúzskom (511,7 mil. eur), Nemeckom (506,2 mil. eur), Poľskom (494,7 mil. eur), Maďarskom (388,6 mil. eur), Rakúskom (383,4 mil. eur), Spojenými štátmi americkými (343,9 mil. eur), Spojeným kráľovstvom (341,4 mil. eur), Českom (287,1 mil. eur), Talianskom (265,9 mil. eur) a Španielskom (209,5 mil. eur). Najväčšie pasívne saldo bolo s Kórejskou republikou (690,3 mil. eur), Vietnamom (643,4 mil. eur), Ruskou federáciou (641,4 mil. eur), Čínou (443 mil. eur), Malajziou (104,2 mil. eur) a Taiwanom (54,3 mil. eur).

Zo Slovenskej republiky sa vyviezol tovar v hodnote 13 709,2 mil. eur. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2020 sa zvýšil celkový vývoz o 3,4 %.

Z tovarového hľadiska vzrástol vývoz osobných automobilov a iných motorových vozidiel konštruovaných hlavne na prepravu osôb o 432,7 mil. eur, častí, súčastí a príslušenstva motorových vozidiel o 84,6 mil. eur, motorových vozidiel na nákladnú dopravu o 82,1 mil. eur a monitorov a projektorov, televíznych prijímačov o 80,9 mil. eur. Najviac klesol vývoz ropných olejov a olejov získaných z bitúmenových nerastov, iných ako surových o 90,7 mil. eur a obuvi s vonkajšou podrážkou z kaučuku, plastov, usne o 26,3 mil. eur. 

 V rámci najvýznamnejších obchodných partnerov vzrástol vývoz do Nemecka o 8,9 %, Česka o 4,3 %, Poľska o 9,8 %, Spojených štátov amerických o 50,6 %, Španielska o 6,5 %, Číny o 90,8 % a Rumunska o 8,7 %. Znížil sa vývoz do Francúzska o 1,3 %, Maďarska o 3,4 %, Rakúska o 5,7 %, Talianska o 1,1 % a Spojeného kráľovstva o 34,1 %.

Z pohľadu hlavných ekonomických zoskupení sa zvýšil vývoz do krajín EÚ o 3,2 % (tvoril 79,5 % celkového vývozu SR) a do krajín OECD o 2 % (na celkovom vývoze SR sa podieľal 87,4 %).  

Do Slovenskej republiky sa doviezol tovar v hodnote 12 999,4 mil. eur, pri medziročnom poklese o 1,1 %.

Z tovarového hľadiska vzrástol dovoz ropných plynov a iných plynných uhľovodíkov o 128,3 mil. eur, častí a súčastí vhodných pre vysielacie prístroje pre rádiotelefóniu, rozhlasové a televízne vysielanie o 64,5 mil. eur, elektrických motorov a generátorov o 53,6 mil. eur, strojov na automatické spracovanie údajov a ich jednotiek o 51,4 mil. eur a diagnostických alebo laboratórnych reagencií na podložke o 49,5 mil. eur. Významnejšie klesol dovoz ropných olejov a olejov získaných z bitúmenových nerastov, surových o 129,3 mil. eur a osobných automobilov a iných motorových vozidiel konštruovaných hlavne na prepravu osôb o 66,2 mil. eur.

Vo vzťahu k najvýznamnejším obchodným partnerom vzrástol dovoz z Nemecka o 24 %,  Kórejskej republiky o 1,1 % a Vietnamu o 17,5 %. Poklesol dovoz z  Česka o 12,7 %, Ruskej federácie o 0,2 %, Číny o 2,4 %, Poľska o 17,1 %, Francúzska o 11,6 %, Maďarska o 40,9 %, Talianska o 13,7 % a Rakúska o 26,1 %.

Z hľadiska hlavných ekonomických zoskupení sa oproti rovnakému obdobiu roku 2020 znížil dovoz z krajín EÚ o 0,6 % (tvoril 65,7 % z celkového dovozu) a z krajín OECD poklesol o 6,6 % (na celkovom dovoze SR sa podieľal 63 %).

Poznámka: Údaje sú v bežných cenách v hodnote typu FOB. Informáciu vypracoval Štatistický úrad SR na základe údajov Colnej sekcie Finančného riaditeľstva SR získaných v rámci colného konania a z INTRASTAT-SK hlásení poskytnutých príjemcami a odosielateľmi tovaru.

Zdroj údajov databáza DATAcube:

Zahraničný obchod podľa krajín, kontinentov a ekonomických zoskupení [zo0011ms]

 

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Podrobné údaje zahraničného obchodu vo februári a za dva mesiace roku 2021 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail