Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Konjunkturálny prieskum v stavebníctve v novembri 2021
Print Mail TW FB WA

Konjunkturálny prieskum v stavebníctve v novembri 2021

Posledná aktualizácia: 29.11.2021
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Makroekonomické štatistiky
Okruh: Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
Dátum publikovania: 29.11.2021V novembri sezónne upravený indikátor dôvery v stavebníctve zostal na úrovni predchádzajúceho mesiaca (-14,5), keď nepriaznivý vývoj hodnotení očakávanej zamestnanosti bol eliminovaný priaznivým vývojom celkovej úrovne objednávok. Aktuálny výsledok prevyšuje dlhodobý priemer o 9,5 bodu.

Indikátor trendu stavebnej aktivity za posledné tri mesiace sa v porovnaní so stavom pred mesiacom zhoršil o 5 bodov na hodnotu -5, najmä vplyvom podnikov uskutočňujúcich inžinierske stavby. Zníženie stavebnej aktivity zaznamenalo 12 % respondentov, jej zvýšenie uviedlo 13 % a 75 % podnikov ju posudzovalo ako nezmenenú. Hodnotenie súčasnej celkovej úrovne objednávok sa oproti októbru zlepšilo o 7 bodov na -23, predovšetkým vplyvom podnikov vykonávajúcich výstavbu budov. Za viac ako dostatočnú ju označili 3 % respondentov, za dostatočnú 71 % a pre 26 % odpovedajúcich bola súčasná úroveň objednávok nedostatočná. Medzi najvýraznejšie faktory obmedzujúce v súčasnosti rast stavebnej produkcie zaradilo 34 % respondentov nedostatok zamestnancov, 33 % finančné obmedzenia, 28 % nedostatočný dopyt, 22 % poveternostné podmienky a 20 % nedostatok materiálu alebo mechanizmov. Respondenti ďalej uvádzajú výrazný nárast cien stavebných materiálov a s tým súvisiaci znížený dopyt po zákazkách, opatrenia v súvislosti s pandémiou koronavírusu a nedostatok kvalifikovaných pracovníkov. Bariéry rastu v súčasnosti nepociťuje 21 % podnikov. Očakávania respondentov pri odhadoch vývoja zamestnanosti sa medzimesačne zhoršili, konjunkturálne saldo očakávaného počtu zamestnancov sa znížilo o 7 bodov na hodnotu -6, predovšetkým vplyvom podnikov realizujúcich špecializované stavebné práce. V nasledujúcich troch mesiacoch znižovanie stavu zamestnanosti predpokladá 24 % oslovených, o stabilizovanom vývoji uvažuje 67 % a so zvyšovaním ráta 9 % podnikov. Konjunkturálne saldo očakávaných cien stavebnej produkcie v nasledujúcich troch mesiacoch sa v porovnaní s októbrom zvýšilo o 7 bodov na hodnotu 42. Zvýšenie cenovej hladiny svojej produkcie očakáva 50 % odpovedajúcich, so zmenami cien neuvažuje 40 % a ich zníženie predpokladá 10 % respondentov.


Poznámka: V novembri 2021 sa prieskumu zúčastnilo 379 respondentov, ktorí reprezentujú celé odvetvie stavebníctva. Hodnoty indikátora dôvery v stavebníctve a sáld sa pohybujú v rozmedzí od -100 (odpovede všetkých respondentov sú pesimistické) do 100 (odpovede všetkých respondentov sú optimistické). Indikátor dôvery a saldá na republikovej úrovni sú sezónne upravené.

 

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Konjunkturálny prieskum v stavebníctve v novembri 2021 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail