Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Vývoj spotrebiteľských cien v septembri 2019

Vývoj spotrebiteľských cien v septembri 2019

Posledná aktualizácia: 14.10.2019
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Makroekonomické štatistiky
Okruh: Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
Dátum publikovania: 14.10.2019

Spotrebiteľské ceny v septembri v porovnaní s augustom v úhrne vzrástli o 0,1 %. Zvýšili sa ceny v odboroch vzdelávanie o 3,9 %; odevy a obuv o 0,9 %; doprava o 0,7 %; potraviny a nealkoholické nápoje o 0,4 %; bývanie, voda, elektrina, plyn a ostatné palivá; rozličné tovary a služby zhodne o 0,3 %; zdravotníctvo o 0,2 %. Klesli ceny za reštaurácie a hotely o 1,8 %; rekreáciu a kultúru o 1,1 %. Na augustovej úrovni ostali ceny alkoholických nápojov a tabaku; nábytku, bytového zariadenia a bežnej údržby domácnosti; za pošty a spoje.

Rast cien potravín o 0,4 % ovplyvnili vyššie ceny ovocia o 2 %; mäsa o 1,3 %; chleba a obilnín; mlieka, syrov a vajec zhodne o 0,7 %. Znížili sa ceny zeleniny (vrátane zemiakov) o 3,2 %; rýb o 0,9 %; cukru, džemu, medu, sirupov, čokolády a cukroviniek o 0,6 %; olejov a tukov o 0,4 %. Zvýšili sa ceny nealkoholických nápojov o 0,7 % (vzrástli ceny minerálnych vôd, nealkoholických nápojov a štiav o 1,4 %, klesli ceny kávy, čaju a kakaa o 0,2 %).

Vyššie ceny ovocia spôsobilo zvýšenie cien mandarínok o 12,1 %, pomarančov o 10,7 %, kiwi o 7,4 %, jabĺk o 4,2 %, vodových červených melónov o 2,2 %. Klesli ceny stolového hrozna o 20,7 %, banánov o 1,3 %, citrónov o 1,9 %. Zvýšenie cien mäsa ovplyvnili vyššie ceny bravčového mäsa o 2,4 %, hydiny o 1,1 %, údenín o 1 %, hovädzieho mäsa o 0,8 %. Nižšie ceny zeleniny ovplyvnil pokles cien petržlenu o 18,3 %, karfiolu o 15,5 %, cibule o 12,3 %, papriky o 7,6 %, karotky o 6,8 %, zemiakov o 5,9 %, zeleru o 5,8 %, bielej kapusty o 5,4 %, šalátových uhoriek o 1,5 %. Zvýšili sa ceny paradajok o 5,2 %, cesnaku o 1,1 %.

V odbore alkoholické nápoje a tabak sa nezmenili ceny tabaku. Zvýšili sa ceny alkoholických nápojov o 0,1 % (vzrástli ceny vína o 1,5 %, klesli ceny piva o 0,5 %, destilátov o 0,3 %). 

Na rast cien v odbore odevy a obuv vplývali vyššie ceny obuvi o 1,1 %; odievania o 0,8 %.  

Zvýšenie cien v odbore bývanie, voda, elektrina, plyn a ostatné palivá ovplyvnili vyššie ceny odvádzania odpadových vôd o 1 %; imputovaného nájomného bývajúcich vlastníkov; služieb na údržbu a opravu obydlia zhodne o 0,6 %; ostatných služieb týkajúcich sa obydlia o 0,5 %; pevných palív o 0,3 %; materiálov na údržbu a opravu obydlia; zberu smetí zhodne o 0,2 %. Na úrovni predchádzajúceho mesiaca zostali ceny skutočného n ájomného plateného nájomníkmi; dodávky vody; elektriny; plynu; tepelnej energie.

V odbore nábytok, bytové zariadenie a bežná údržba domácnosti sa nezmenili ceny bytových textílií; domácich spotrebičov; nástrojov a náradia pre dom a záhradu. Vzrástli ceny nábytku, bytového zariadenia, kobercov a iných podlahových krytín; výrobkov zo skla, stolového riadu a potrieb pre domácnosť zhodne o 0,4 %. Klesli ceny tovarov a služieb na bežnú údržbu domácnosti o 0,6 %. 

Rast cien v odbore zdravotníctvo ovplyvnili vyššie ceny nemocničných služieb o 0,6 %; zdravotníckych výrobkov, zdravotníckych potrieb a zariadení o 0,2 % (ostatných zdravotníckych výrobkov, terapeutických pomôcok a zariadení zhodne o 0,3 %, farmaceutických výrobkov o 0,2 %); ambulantných služieb o 0,1 % (služieb stredného zdravotníckeho personálu – kúpeľná liečba o 0,2 %, služieb zubných lekárov o 0,1 %, nezmenili sa ceny lekárskych služieb).

Vyššie ceny v  doprave spôsobilo zvýšenie cien dopravných služieb o 2,7 % (kombinovanej osobnej dopravy o 16 %, ostatných zakúpených dopravných služieb o 1,2 %, leteckej osobnej dopravy o 0,3 %, nezmenili sa ceny cestnej osobnej dopravy); prevádzky prostriedkov osobnej dopravy o 0,2 % (ostatných služieb spojených s prostriedkami osobnej dopravy o 0,8 %, údržby a opráv o 0,4 %, náhradných dielov a príslušenstva o 0,3 %, palív a mazadiel pre prostriedky osobnej dopravy o 0,2 %). Znížili sa ceny nákupu dopravných prostriedkov o 1,1 % (ojazdených motorových vozidiel o 2,1 %, nových motorových vozidiel o 0,2 %, bicyklov o 0,1 %).

V odbore pošty a spoje sa nezmenili ceny poštových; telefónnych služieb. Zvýšili sa ceny telefónnych zariadení o 0,3 %. 

Zníženie cien v odbore rekreácia a kultúra ovplyvnil pokles cien organizovaných dovolenkových zájazdov o 7,6 %; ostatných významnejších tovarov dlhodobej spotreby na rekreáciu a kultúru – hudobné nástroje; ostatných potrieb a zariadení na rekreáciu, do záhrady a pre domáce zvieratá zhodne o 0,2 %; audiovizuálnej a fotografickej techniky o 0,1 %. Zvýšili sa ceny rekreačných služieb a kultúry o 0,3 %. Nezmenili sa ceny  novín, kníh a kancelárskych potrieb.

Na rast cien v odbore vzdelávanie pôsobili vyššie ceny predprimárneho a primárneho vzdelávania o 9,7 % (školné v materskej škole o 10 %, poplatok za školský klub detí – družina o 8,8 %); sekundárneho vzdelávania o 4,1 %; vzdelávania nedefinovateľného podľa úrovne o 3 % (poplatok v základnej umeleckej škole o 4,8 %, poplatok za jazykový kurz o 2,6 %, poplatok v jazykovej škole o 1,4 %) . Nezmenili sa ceny terciárneho vzdelávania.

Pokles cien v odbore reštaurácie a hotely ovplyvnili nižšie ceny stravovacích služieb o 2,1 % (klesli ceny za školské stravovanie v základných školách o 82,9 %, vzrástli ceny za školské stravovanie na stredných školách o 9,5 %, v závodných jedálňach o 4,1 %, úhrady za stravu v jedálňach pre dôchodcov o 1,2 %, v reštauráciách, v kaviarňach o 0,8 %). Zvýšili sa ceny ubytovacích služieb o 0,7 %.

Zvýšenie cien v odbore rozličné tovary a služby ovplyvnil rast cien osobnej starostlivosti o 0,5 %; osobných doplnkov inde neklasifikovaných o 0,2 %; ostatných služieb inde neklasifikovaných o 0,1 %. Na augustovej úrovni zostali ceny sociálnej ochrany (vzrástol poplatok v súkromných detských jasliach o 1,3 %, úhrada v dennom stacionári o 0,8 %, klesla úhrada za poskytovanie opatrovateľskej služby o 0,3 %); poistenia (zvýšili sa ceny povinného zmluvného poistenia motorového vozidla o 0,1 %); finančných služieb inde neklasifikovaných.

septembri 2019 v porovnaní so septembrom 2018 sa spotrebiteľské ceny v úhrne zvýšili o 2,9 %. Vzrástli ceny v odboroch potraviny a nealkoholické nápoje o 4,9 %; vzdelávanie o 4,8 %; bývanie, vodu, elektrinu, plyn a ostatné palivá; rozličné tovary a služby zhodne o 3,8 %; alkoholické nápoje a tabak o 2,8 %; pošty a spoje o 2,3 %; nábytok, bytové zariadenie a bežná údržba domácnosti o 1,8 %; zdravotníctvo; reštaurácie a hotely o 1,3 %; rekreácia a kultúra o 1,6 %; odevy a obuv o 0,9 %; doprava o 0,4 %.

V priemere za deväť mesiacov roku 2019 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2018 sa spotrebiteľské ceny v úhrne zvýšili o 2,6 %.

Index spotrebiteľských cien v septembri oproti augustu vzrástol v domácnostiach zamestnancov o 0,1 %, domácnostiach dôchodcov a v nízkopríjmových domácnostiach zhodne o 0,2 %.

Index spotrebiteľských cien sa v septembri 2019 medziročne zvýšil za domácnosti zamestnancov o 2,9 %, domácnosti dôchodcov o 3,3 % a za nízkopríjmové domácnosti o 3 %.

V priemere za deväť mesiacov roku 2019 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2018 sa index spotrebiteľských cien zvýšil za domácnosti zamestnancov o 2,5 %, domácnosti dôchodcov o 3 % a za nízkopríjmové domácnosti o 2,7 %. 


  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Miletičova 3
  • 824 67 Bratislava
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky

/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Vývoj spotrebiteľských cien v septembri 2019 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail