Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Stavebná produkcia v septembri 2021
Print Mail TW FB WA

Stavebná produkcia v septembri 2021

Posledná aktualizácia: 10.11.2021
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Odvetvové štatistiky
Okruh: Stavebníctvo
Dátum publikovania: 10.11.2021

Stavebná produkcia v septembri zrýchlila zaostávanie za hodnotami pred pandémiou na vyše 23 %

Pokles rozhodujúcej zložky domácej stavebnej produkcie – novej výstavby sa prehĺbil na viac ako 10 %. Dynamiku medziročného zaostávania zvýšili v septembri v porovnaní so septembrom 2020 ako výstavba budov, tak aj výstavba diaľnic a inžinierskych stavieb.

Stavebná produkcia sa v septembri 2021 medziročne znížila o 4,7 % a dosiahla takmer 522 mil. eur. Nižší výkon ako pred rokom tak stavebníctvo dosahovalo v šiestich z deviatich mesiacov tohto roka, pričom už minulý rok sa od marca produkcia medziročne znižovala. Sektor prehĺbil aj zaostávanie za hodnotami spred pandémie (za hodnotami v septembri 2019) na septembrových 23,4 %. ŠÚ SR zverejňuje porovnania s rovnakým obdobím pred pandémiou (aktuálne so septembrom 2019) s cieľom poskytnúť komplexnejší obraz o vplyve pandémie na sektor.

Medzimesačne (oproti augustu 2021) sa stavebná produkcia po zohľadnení sezónnych vplyvov znížila o 3,8 %.

Rozhodujúca zložka, stavebné práce na domácom trhu, sa v septembri medziročne znížila o 6,1 %. Hodnoty domácej stavebnej produkcie pred pandémiou (v septembri 2019) dosahovali o viac ako štvrtinu vyšší objem (o 26,5 %).

Pod tento stav sa podpísalo najmä medziročné zníženie objemu prác dominantnej novej výstavby (vrátane rekonštrukcií) o 10,6 %. Tá tvorí dvojtretinový podiel z tuzemskej produkcie. Druhá zložka - opravy a údržba - sa počas septembra udržala v raste a ešte zvýšila jeho dynamiku na 10,7 %. Obe zložky však výrazne zaostávali za výkonmi spred dvoch rokov, nová výstavba takmer o 29 %, opravy s údržbou o takmer 23 %.

V členení podľa výrobného zamerania sa realizovali stavebné práce s nižším objemom ako pred rokom najmä v podielovo významnejších prácach na budovách o 4,2 % a na inžinierskych stavbách, ktoré zahŕňajú aj výstavbu diaľnic, o necelých 10 %. Obidve zložky o viac ako štvrtinu tiež zaostávali za úrovňou pred pandémiou.

Stavebné práce realizované v zahraničí skorigovali dynamiku svojho rastu na hodnotu 9,4 %, stále približne o pätinu presiahli aj objem pred prepuknutím pandémie. Na celkovej stavebnej produkcii však práce v zahraničí tvoria menej podstatnú zložku.

V súhrne za deväť mesiacov roku 2021 dosiahli stavebné práce celkový objem viac ako 3,7 miliardy eur, čo predstavovalo medziročný pokles o 3,3 % a súčasne pokles o viac ako 14 % v porovnaní s rovnakým obdobím 2019. Objem prác sa znížil najmä na tuzemskej rozhodujúcej novej výstavbe (vrátane rekonštrukcií) o 9,8 % a z hľadiska typov stavieb práce na inžinierskych stavbách o 11 %. Produkcia v zahraničí medziročne vzrástla takmer o tretinu.

Poznámka: predbežné údaje; stavebná produkcia zahŕňa objem prác vykonaných vlastnými zamestnancami, vrátane odhadu produkcie za živnostníkov a stavebné závody nestavebných podnikov; absolútne údaje sú v bežných cenách, indexy sú počítané zo stálych cien (priemerné ceny roku 2015).

Zdroj údajov databáza DATAcube:

Stavebná produkcia - Stavebná produkcia (podniková metóda) [st0001ms]

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Stavebná produkcia v septembri 2021 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail