Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Stavebná produkcia v júni 2021
Print Mail TW FB WA

Stavebná produkcia v júni 2021

Posledná aktualizácia: 10.08.2021
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Odvetvové štatistiky
Okruh: Stavebníctvo
Dátum publikovania: 10.08.2021

Júnová stavebná produkcia bola mierne vyššia ako pred rokom, za úrovňou pred pandémiou zaostávala o takmer 15 %

Rast objemu stavebných prác na domácom trhu pred letom potiahli práce na opravách a údržbe. Medziročne vyššie boli práce na budovách, pribrzdili sa práce na diaľniciach a ďalších inžinierskych stavbách. Vyššie rasty prekonávajúce aj úroveň spred dvoch rokov vykazujú len podielovo menej významné práce v zahraničí.

Stavebná produkcia dosiahla v júni celkový objem 476,3 mil. eur, medziročne bola vyššia o 3 %. Táto hodnota však predstavovala stále 15 % zaostávanie za júnom 2019, teda rovnakým obdobím pred pandémiou. Nakoľko bol minulý rok pod vplyvom protipandemických opatrení rokom poklesov, ŠÚ SR pre účely bilancie návratu na úroveň pred pandémiou zverejňuje aj porovnania s rovnakým obdobím pred dvoma rokmi (aktuálne s júnom 2019).

Medzimesačne po zohľadnení sezónnych vplyvov (oproti máju 2021) bola stavebná produkcia nižšia o 6,5 %.

Stavebné práce v tuzemsku boli medziročne vyššie len druhýkrát v tomto roku, aj keď len mierne o 0,5 %. Ich podiel na celkovej stavebnej produkcii predstavoval 90,8 %. Rozhodujúca zložka tuzemskej produkcie nová výstavba (vrátane modernizácií a rekonštrukcií) v júni zaostávala za minuloročnými júnovými hodnotami o 4,3 % a oproti úrovni pred pandémiou (jún 2019) sa pokles prehĺbil na takmer 25 %. Medziročný rast celého stavebníctva tak podporil rast prác na opravách a údržbe, ktoré boli v porovnaní s júnom 2020 vyššie o 7,7 %. Ale aj táto zložka produkcie ešte zaostávala oproti situácii pred pandémiou a to o 9 % (oproti júnu 2019).

Z hľadiska delenia podľa výrobného zamerania sa medziročne zvýšili práce na budovách o 4,4 %, v poklese boli práce na inžinierskych stavbách o 6 %. Júnový pokles na inžinierskych stavbách, ktoré okrem iného zahŕňajú aj výstavbu diaľnic, bol zatiaľ najmiernejší v tomto roku a rast sa podarilo dosiahnuť len raz - v apríli. Za úrovňou spred dvoch rokov zaostávali obe zložky o dvojcifernú hodnotu.

Štvrtý mesiac po sebe výrazne rástli stavebné práce realizované v zahraničí, júnový nárast oproti vlaňajšiemu júnu o viac ako tretinu (o 35,4 %) prispel k rastu celkovej stavebnej produkcie, aj keď zahraničná produkcia tvorila len približne desatinu z výkonov stavebníctva. Oproti júnu 2019 bola produkcia v zahraničí vyššia o takmer 45 %.

V súhrne za prvý polrok 2021 stavebné práce dosiahli celkový objem 2 217,6 mil. eur a boli o 2,7 % nižšie ako v rovnakom období minulého roka. Polročná bilancia bola súčasne o 8 % nižšia ako v rovnakom období pred dvoma rokmi, teda pred pandémiou. Z domácej produkcie, ktorá sa oproti prvému polroku 2020 znížila o 5,1 %, sa vykonal nižší objemu prác najmä na novej výstavbe o 8,9 %. Naopak, práce na opravách a údržbe za celý prvý polrok boli medziročne vyššie o 2,7 %.


Poznámka: predbežné údaje; stavebná produkcia zahŕňa objem prác vykonaných vlastnými zamestnancami, vrátane odhadu produkcie za živnostníkov a stavebné závody nestavebných podnikov; absolútne údaje sú v bežných cenách, indexy sú počítané zo stálych cien (priemerné ceny roku 2015).

Zdroj údajov databáza DATAcube:

Stavebná produkcia - Stavebná produkcia (podniková metóda) [st0001ms]

 

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Stavebná produkcia v júni 2021 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail