Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Vývoj zahraničného obchodu v septembri a za deväť mesiacov roku 2021
Print Mail TW FB WA

Vývoj zahraničného obchodu v septembri a za deväť mesiacov roku 2021

Posledná aktualizácia: 09.11.2021
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Makroekonomické štatistiky
Okruh: Zahraničný obchod
Dátum publikovania: 09.11.2021
Export Slovenska je oproti vlaňajšku po siedmich mesiacoch opäť v poklese, naďalej zostáva na úrovni ako pred pandémiou

Obchodná bilancia bola už tretí mesiac po sebe záporná. Deficit zahraničného obchodu v septembri 2021 dosiahol 76 mil. eur, v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom sa ale znížil o približne 39 %.

V septembri 2021 dosiahol celkový vývoz tovaru hodnotu 7 mld. eur, pri medziročnom poklese o 5,9 %. Za rovnakým obdobím pred pandémiou (oproti septembru 2019) zaostával len o 0,3 %. Z desiatich tried SITC v štruktúre exportu vykázalo medziročný nárast šesť z nich a súčasne šesť tried prekročilo aj septembrové hodnoty spred pandémie.

Pokles exportu bol ovplyvnený výrazným, takmer pätinovým medziročným prepadom v triede Stroje a prepravné zariadenia (SITC 7), kam patrí aj automobilový priemysel. Automobilky však v posledných mesiacoch minulého roka dosahovali najvyššie hodnoty vývozu za posledné desaťročie, pretože dobiehali výpadky z prvej vlny pandémie a tento rok obmedzujú výrobu problémy s nedostatkom polovodičov. Preto medziročný pokles bol až na úrovni 18,9 %. Oproti hodnotám pred pandémiou zaostával objem vývozu v tejto triede o 6,6 %. Vyššie prepady zaznamenal na trhoch mimo štátov EÚ ako s členskými krajinami EÚ.

Výraznejší prepad celkového vývozu tovaru zo Slovenska korigoval zvýšený export druhej najobchodovanejšej triedy Trhové výrobky (SITC 6), kam patria produkty viacerých významných slovenských priemyselných odvetví ako je spracovanie kovov, hutníctvo, gumárenstvo a pod. Medziročne bol vyšší o tretinu a zároveň o takmer 27 % prekročil aj hodnoty spred pandémie.

Celkový dovoz tovaru sa zvýšil o 6,5 % na 7,1 mld. eur. Rast importu sa však spomaľuje už piaty mesiac. Pri dovoze tovaru na Slovensko vykázalo medziročný rast osem tried z desiatich, rovnako ich osem prekonalo aj hodnoty spred pandémie. Najvyšší pokles dovozu vykázala v septembri trieda Stroje a prepravné zariadenia.

Saldo zahraničného obchodu bolo naďalej pasívne v objeme 75,8 mil. eur. V porovnaní s augustom sa ale schodok znížil o 39,4 %. Pred dvoma rokmi (pred pandémiou) bolo saldo v pluse nad úrovňou 130 mil. eur.

Sezónne očistené údaje zahraničného obchodu

Po sezónnom očistení údajov v septembri 2021 celkový vývoz tovaru dosiahol hodnotu 7 mld. eur, pri medziročnom poklese o 3,4 %. Celkový dovoz tovaru sa zvýšil o 7 % na 6,9 mld. eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 136,1 mil. eur (o 692,9 mil. eur nižšie ako v septembri 2020).

Vývoj za deväť mesiacov 2021 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2020

Za január až september 2021 sa v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku zvýšil celkový vývoz tovaru o 19,2 % na 64,3 mld. eur a celkový dovoz o 20,9 % na 62,6 mld. eur. Obe zložky boli aj nad úrovňou rovnakého obdobia roka 2019, export o 8,2 % a import o 6,5 %. Saldo zahraničného obchodu bolo v súhrne za prvých deväť mesiacov tohto roka aktívne v objeme 1,7 mld. eur (o 467,2 mil. eur nižšie ako v rovnakom období minulého roku).

Vývoz do členských štátov EÚ v januári až septembri 2021 oproti rovnakému obdobiu minulého roka vzrástol o 19,6 % a z celkového vývozu tvoril podiel 79,6 %. Dovoz z členských štátov EÚ sa na celkovom dovoze podieľal 65,5 % a medziročne vzrástol o 18,9 %.

Vývoz do nečlenských krajín EÚ v januári až septembri 2021 oproti rovnakému obdobiu minulého roka vzrástol o 17,4 % a z celkového vývozu tvoril podiel 20,4 %. Dovoz z nečlenských krajín EÚ sa na celkovom dovoze podieľal 34,5 % a medziročne vzrástol o 24,8 %.

Najviac obchodovaná trieda SITC v zahraničnom obchode SR boli Stroje a prepravné zariadenia s podielom 61,6 % na celkovom vývoze a 48,3 % na celkovom dovoze.

Poznámka: údaje sú predbežné, v bežných cenách v hodnote typu FOB. Podrobné údaje budú publikované podľa kalendára prvého zverejnenia 9. decembra 2021. Informáciu vypracoval Štatistický úrad SR na základe údajov Colnej sekcie Finančného riaditeľstva SR získaných v rámci colného konania a z INTRASTAT-SK hlásení poskytnutých príjemcami a odosielateľmi tovaru. Sezónna analýza je realizovaná programovým vybavením DEMETRA.
Údaje za EÚ sú od januára 2020 bez Spojeného kráľovstva

Zdroj údajov databáza DATAcube:

Zahraničný obchod podľa mesiacov [zo0001ms]
Sezónne očistené údaje zahraničného obchodu [zo0005ms]
Zahraničný obchod podľa tried SITC Rev. 4 [zo0006ms]

 

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Vývoj zahraničného obchodu v septembri a za deväť mesiacov roku 2021 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail