Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
Odhad úrody poľnohospodárskych plodín k 15. 8. 2017

Odhad úrody poľnohospodárskych plodín k 15. 8. 2017

Last update: 04.10.2018
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Publisher: Ústredie ŠÚ SR
Topic: Odvetvové štatistiky
Domain: Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov
Publish Date: 25.08.2017

Na základe výsledkov odhadov úrody vybraných plodín sa, v porovnaní s minulým rokom, očakáva k 15. augustu nižšia úroda hustosiatych obilnín o 629,1 tis.t (20,1 %). Výmera osiatych plôch hustosiatych obilnín je v porovnaní s minulým rokom nižšia o 6,9 % (39,3 tis. ha). Okrem ovsa u ostatných druhov hustosiatych obilnín očakávame nižšiu úrodu.

Kukurica na zrno bola zasiata na výmere vyššej o 9 tis.ha (4,9 %) a očakáva sa nižšia úroda o 538,2 tis. ton (31,5 %). Priemerná hektárová úroda kukurice na zrno sa v porovnaní s minulým rokom zníži pravdepodobne o 3,19 ton. Vyššia úroda sa očakáva u repky olejky o 6,2 % a u sóje o 17,9 %. Pestovateľské plochy sa zvýšili u repky olejky o 3,6 % a u sóje o 25 %. Slnečnica bola osiata na výmere vyššej o 4,4 % (3,7 tis. ha) a očakáva sa nižšia úroda o 20,6 tis.t (8,4 %) v porovnaní s minulým rokom.

Očakáva sa nižšia úroda cukrovej repy technickej o 26,3 %, u ktorej sa priemerná hektárová úroda oproti minulému roku znížila 20,19 ton (28,8 %). Osiata plocha hrachu siateho je oproti minulému roku nižšia o 4,3 %, úrodu očakávame nižšiu o 1,8 %, pri nižšej hektárovej úrode o 0,11 ton.

METODICKÉ VYSVETLIVKY

Odhad úrody hustosiatych obilnín (pšenica, raž, jačmeň, ovos, tritikale), kukurice na zrno, zemiakov ostatných, repky, slnečnice, sóje cukrovej repy technickej a hrachu siateho na zrno k 15. 8. 2017 bol zisťovaný výberovou metódou a matematicko-štatistickými metódami bola dopočítaná úroda na celú osiatu plochu jednotlivých druhov zisťovaných plodín.

Vykonal sa oblastný výber, kde oblasť sa rovná územno-správnej jednotke kraja. Úrodu v tonách uvádzame ako bodový odhad spolu s intervalom štandardnej chyby a to:

A = do 5 %

B = od 5,01 do 10,0 %

C = od 10,01 do 15,0 %

D = od 15,01 do 20,0 %

E = nad 20,0 %

Štandardná chyba vyjadruje mieru presnosti jednotlivých odhadov a používa sa na určenie veľkosti intervalu spoľahlivosti. Údaj bez intervalu znamená, že bola zisťovaná celá plocha.  • Issued by :

  • Statistical Office of the SR
  • Miletičova 3
  • 824 67 Bratislava
  • Slovak Republic
  • Information Services :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

While publishing of the whole information report or its parts, please state the source of information, the Statistical Office of the Slovak Republic

/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Odhad úrody poľnohospodárskych plodín k 15. 8. 2017 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Home /Products /Information reports Catalogue /Detail