Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Zamestnanosť a priemerná mesačná mzda vo vybraných odvetviach v novembri 2019

Zamestnanosť a priemerná mesačná mzda vo vybraných odvetviach v novembri 2019

Posledná aktualizácia: 16.01.2020
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Odvetvové štatistiky
Okruh: Súhrná štatistika
Dátum publikovania: 13.01.2020


Zamestnanosť  

novembri 2019 v porovnaní s novembrom 2018 vzrástla zamestnanosť v ubytovaní o 11,8 %, činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 6,4 %, informačných a komunikačných činnostiach o 5,6 %, doprave a skladovaní o 4,5 %, vybraných trhových službách o 4 %, stavebníctve o 3 % a v predaji a oprave motorových vozidiel o 0,1 %. Klesla vo veľkoobchode o 2,9 %, maloobchode o 2,7 % a v priemysle o 1,5 %.

V priemere za jedenásť mesiacov roku 2019 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2018 vzrástla zamestnanosť v ubytovaní o 12,8 %, stavebníctve o 6,8 %, činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 6,5 %, vybraných trhových službách o 6,2 %, informačných a komunikačných činnostiach o 5,6 %, doprave a skladovaní o 4,9 % a v predaji a oprave motorových vozidiel o 1,2 %. Znížila sa vo veľkoobchode o 2,2 %, maloobchode o 2,1 % a v priemysle o 0,1 %.

Priemerná mesačná mzda  

Priemerná nominálna mesačná mzda sa zvýšila v novembri 2019 oproti novembru 2018 v predaji a oprave motorových vozidiel o 10,2 % (dosiahla 1 198 eur), činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 8,8 % (533 eur), ubytovaní o 8 % (867 eur), vybraných trhových službách o 7,4 % (1 121 eur), maloobchode o 4,6 % (811 eur), veľkoobchode o 4,4 % (1 184 eur), doprave a skladovaní o 4,2 % (1 130 eur), informačných a komunikačných činnostiach o 3,9 % (2 179 eur), stavebníctve o 3,4 % (809 eur) a v priemysle o 3,1 % (1 371 eur).

Priemerná reálna mesačná mzda v novembri 2019 medziročne vzrástla v predaji a oprave motorových vozidiel o 7 %, činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 5,6 %, ubytovaní o 4,9 %, vybraných trhových službách o 4,3 %, maloobchode o 1,6 %, veľkoobchode o 1,4 %, doprave a skladovaní o 1,2 %, informačných a komunikačných činnostiach o 0,9 %,  stavebníctve o 0,4 % a v priemysle o 0,1 %.

V priemere za jedenásť mesiacov roku 2019 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2018 sa mzda zvýšila v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 10 % (dosiahla 516 eur), vybraných trhových službách o 7,6 % (1 017 eur), ubytovaní o 7,4 % (783 eur), doprave a skladovaní o 7,1 % (1 024 eur), veľkoobchode o 6,8 % (1 037 eur), predaji a oprave motorových vozidiel o 5,9 % (1 054 eur), maloobchode o 5,8 % (765 eur), stavebníctve o 4,8 % (743 eur), priemysle o 4,5 % (1 164 eur) a v informačných a komunikačných činnostiach o 4,1 % (1 965 eur).

Reálna mesačná mzda vzrástla medziročne v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 7,1 %, vybraných trhových službách o 4,8 %, ubytovaní o 4,6 %, doprave a skladovaní o 4,3 %, veľkoobchode o 4 %, predaji a oprave motorových vozidiel o 3,1 %, maloobchode o 3 %, stavebníctve o 2 %, priemysle o 1,8 % a v informačných a komunikačných činnostiach o 1,4 %.


Poznámka: predbežné výsledky; podľa mesačného zisťovania; zamestnané osoby sú zamestnanci a podnikatelia; mzdy bez podnikateľských príjmov, vrátane miezd zamestnancov u živnostníkov

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Miletičova 3
  • 824 67 Bratislava
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky

/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Zamestnanosť a priemerná mesačná mzda vo vybraných odvetviach v novembri 2019 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail