Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Harmonizované indexy spotrebiteľských cien v auguste 2019

Harmonizované indexy spotrebiteľských cien v auguste 2019

Posledná aktualizácia: 18.09.2019
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Makroekonomické štatistiky
Okruh: Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
Dátum publikovania: 18.09.2019

Priemerná ročná miera inflácie (vyjadrená zmenou priemerného harmonizovaného indexu spotrebiteľských cien za posledných 12 mesiacov oproti priemeru predchádzajúcich 12 mesiacov) dosiahla v auguste 2019 hodnotu 2,5 %.

V auguste 2019 medziročná miera inflácie meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien dosiahla hodnotu 3 %.

Medzimesačný harmonizovaný index spotrebiteľských cien 100,2 % bol ovplyvnený najmä  zvýšením a znížením cien v nasledovných odboroch klasifikácie COICOP: doprava (kladný príspevok 0,16 percentuálneho bodu), rozličné tovary a služby (kladný príspevok 0,03 p. b.), bývanie, voda, elektrina, plyn a ostatné palivá (kladný príspevok 0,02 p. b.), reštaurácie a hotely (kladný príspevok 0,02 p. b.), alkoholické nápoje a tabak  (kladný príspevok 0,02 p. b.), potraviny a nealkoholické nápoje (kladný príspevok 0,01 p. b.), nábytok, bytové zariadenie a bežná údržba domácnosti (kladný príspevok 0,01 p. b.), rekreácia a kultúra (záporný príspevok -0,01 p. b.), odevy a obuv (záporný príspevok -0,03 p. b.).


  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Miletičova 3
  • 824 67 Bratislava
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky

/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Harmonizované indexy spotrebiteľských cien v auguste 2019 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail