Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Vývoj spotrebiteľských cien v decembri 2020
Print Mail TW FB WA

Vývoj spotrebiteľských cien v decembri 2020

Posledná aktualizácia: 14.10.2021
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Makroekonomické štatistiky
Okruh: Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
Dátum publikovania: 14.01.2021Rast spotrebiteľských cien v decembri 2020 mierne poskočil na 1,6 %, stále je na najnižších úrovniach za posledné tri roky

Druhý mesiac po sebe sa zmierňoval medziročný nárast cien potravín, z októbrových 1,2 % na decembrových 0,6 %. Zníženie ovplyvnili najmä nižšie ceny zeleniny, cukru, čokolády, cukroviniek, rýb a morských plodov.

Rast cien v medziročnom porovnaní v priebehu decembra 2020 oproti novembru zrýchlil svoju dynamiku o 0,1 percentuálneho bodu (p. b.) a inflácia dosiahla hodnotu 1,6 %. Naďalej tak zotrváva na minimách v porovnaní s vývojom pred koronakrízou. Aktuálna hodnota bola tretia najnižšia v roku 2020.

V najsledovanejšej spomedzi 12 zložiek (odborov) spotrebného koša – v odbore potraviny a nealkoholické nápoje, boli ceny medziročne vyššie len o 0,6 %, čo bolo ovplyvnené práve nižším rastom v odbore potraviny (rast rovnako o 0,6 %). Bola to druhá najnižšia hodnota v roku 2020. Medziročne najvyššie rasty cien sa aj v decembri prejavili najmä v odboroch, ktoré patria k menším v štruktúre výdavkov slovenských domácností, ako napr. v odbore rozličný tovar a služby, hotely a reštaurácie, ako aj zdravotníctvo.

V úhrne za rok 2020 sa medziročne spotrebiteľské ceny zvýšili o 1,9 %. Ročná miera inflácie klesla v porovnaní s rokom 2019 o 0,8 p. b. a bola tak najnižšia od roku 2017. Spomedzi 12 zložiek (odborov) spotrebného koša mal vplyv na jej úroveň najmä medziročný pokles cien v odbore doprava, a to predovšetkým z dôvodu zníženia cien pohonných hmôt. Naopak, jej väčšiemu zníženiu zabránili rasty cien v odbore bývanie (elektrina, služby na údržbu a opravu obydlia), rast cien potravín (mäso, ovocie) a v odbore rozličné tovary, služby (osobná starostlivosť).

Vývoj spotrebiteľských cien v decembri v porovnaní s novembrom 2020

Spotrebiteľské ceny sa v decembri 2020 v porovnaní s novembrom 2020 v úhrne znížili o 0,1 %. Medzimesačne klesli ceny v odboroch potraviny a nealkoholické nápoje; alkoholické nápoje a tabak zhodne o 0,5 %; odevy a obuv o 0,2 %. Vzrástli ceny v doprave o 0,4 %; za rozličné tovary a služby o 0,3 %; za nábytok, bytové zariadenie a bežnú údržbu domácnosti; v zdravotníctve zhodne o 0,1 %. Na úrovni predchádzajúceho mesiaca zostali ceny v odboroch bývanie, voda, elektrina, plyn a ostatné palivá; pošty a spoje; rekreácia a kultúra; vzdelávanie; reštaurácie a hotely.

Zníženie cien v odbore potraviny a nealkoholické nápoje ovplyvnil pokles cien potravín o 0,4 %, čo ovplyvnili medzimesačne nižšie ceny zeleniny (vrátane zemiakov) o 3 %; rýb; cukru, džemu, medu, sirupov, čokolády a cukroviniek zhodne o 1 %; mäsa o 0,6 %; mlieka, syrov a vajec o 0,3 %; chleba a obilnín o 0,2 %. Zvýšili sa ceny ovocia o 2,1 %; olejov a tukov o 1,3 %. Znížili sa ceny nealkoholických nápojov o 0,8 % (klesli ceny minerálnych vôd, nealkoholických nápojov a štiav o 2,2 %, vzrástli ceny kávy, čaju a kakaa o 1,3 %).

Pokles cien v odbore alkoholické nápoje a tabak ovplyvnilo zníženie cien alko­ho­lických nápojov o 0,9 % (vína o 1,4 %, destilátov o 1,2 %, piva o 0,2 %).

Na nižšie ceny v odbore odevy a obuv pôsobil pokles cien obuvi o 0,7 %.

Vyššie ceny v odbore nábytok, bytové zariadenie a bežná údržba domácnosti ovplyvnil najmä rast cien nástro­jov a náradia pre dom a záhradu o 1 %.

Rast cien v odbore zdravotníctvo ovplyvnili vyššie ceny ambulantných služieb o 1 % vplyvom zvýšenia služieb zubných lekárov o 1,3 %.

Zvýšenie v doprave ovplyvnili vyššie ceny prevádzky prostriedkov osobnej dopravy o 2,1 % (vzrástli ceny palív a mazadiel pre prostriedky osobnej dopravy o 2,8 %).  

Na zvýšenie cien v odbore rozličné tovary a služby vplýval najmä rast cien osobnej starostlivosti o 0,4 %;

Index spotrebiteľských cien v decembri oproti novembru klesol v domácnostiach zamestnancov a v domácnostiach dôchodcov zhodne o 0,1 %, v nízkopríjmových domácnostiach sa nezmenil.

Vývoj cien v decembri 2020 v porovnaní s decembrom 2019

Spotrebiteľské ceny v decembri 2020 v porovnaní s decembrom 2019 boli vyššie o 1,6 %. V medziročnom porovnaní vzrástli ceny v odboroch rozličné tovary a služby o 4,1 %; reštaurácie a hotely o 3,9 %; zdravotníctvo o 3,7 %; vzdelávanie o 2,9 %; bývanie, voda, elektrina, plyn a ostatné palivá o 2,4 %; rekreácia a kultúra o 2,1 %; nábytok, bytové zariadenie a bežná údržba domácnosti o 1,6 %; alkoholické nápoje a tabak o 1,2 %; potraviny a nealkoholické nápoje o 0,6 %; odevy a obuv o 0,1 %. Klesli ceny v doprave o 3,4 %. Nezmenili sa ceny za pošty a spoje.

V odbore potraviny a nealkoholické nápoje boli v decembri 2020 medziročne vyššie ceny potravín o 0,6 %, zvýšili sa najmä ceny za potravinárske výrobky inde neklasifikované o 3,5 %, mäsa o 1,9 % a chleba a obilnín o 1,2 %. Naopak, oproti decembru 2019 boli nižšie ceny zeleniny o 5,6 %. Zvýšili sa tiež ceny minerálnych vôd, nealkoholických nápojov a štiav o 1,1 %. Z alkoholických nápojov vzrástli ceny vína o 4,5 % a medziročný rast cien tabaku predstavoval o 1,1 %.

V odbore bývanie, voda, elektrina, plyn a ostatné palivá najviac vzrástli ceny zberu smetí o 14,6 %, údržby a opravy obydlia, odvádzania odpadových vôd zhodne o 3,8 %, dodávky vody o 2 %.

zdravotníctve boli medziročne vyššie ceny služieb zubných lekárov o 5,9 % a terapeutických pomôcok a zariadení o 4,8 %, farmaceutických výrobkov o 3,4 %.

doprave medziročne klesli ceny palív a mazadiel pre prostriedky osobnej dopravy o 11,2 % a ceny osobnej leteckej dopravy o 6,1 %.

V odbore rekreácia a kultúra boli decembrové ceny novín, kníh a kan­ce­lár­skych potrieb medziročne vyššie o 5,1 %.

Ceny v reštauráciách a hoteloch sa zvýšili najmä pre zvýšenie cien v reštauráciách a v kaviarňach o 4,9 %.

V odbore rozličné tovary a služby vzrástli ceny kaderníckych a skrášľovacích služieb o 7,6 %, sociálnej ochrany o 4,7 %, finančných služieb inde neklasifikovaných o 4,1 %.

Index spotrebiteľských cien sa v decembri 2020 medziročne zvýšil za domácnosti zamestnancov, za domácnosti dôchodcov a za nízkopríjmové domácnosti zhodne o 1,6 %.

Vývoj cien v priemere za rok 2020 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019

priemere za rok 2020 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019 sa spotrebiteľské ceny v úhrne zvýšili o 1,9 %.  V priemere za rok 2020 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019 sa index spotrebiteľských cien zvýšil za domácnosti zamestnancov o 1,9 %, za domácnosti dôchodcov o 2,2 % a za nízkopríjmové domácnosti o 2 %. 


  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Vývoj spotrebiteľských cien v decembri 2020 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail