Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Zamestnanosť a priemerná mesačná mzda vo vybraných odvetviach v novembri 2020
Print Mail TW FB WA

Zamestnanosť a priemerná mesačná mzda vo vybraných odvetviach v novembri 2020

Posledná aktualizácia: 13.10.2021
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Odvetvové štatistiky
Okruh: Súhrná štatistika
Dátum publikovania: 13.01.2021Zamestnanosť sa v novembri 2020 zvýšila len vo vybraných trhových službách a v informáciách a komunikácii, najväčší pokles bol v ubytovacích a stravovacích službách. Priaznivejší bol vývoj miezd, pokles bol len v ubytovaní a v predaji a oprave motorových vozidiel.

Zamestnanosť  

Vývoj zamestnanosti v novembri 2020 vo väčšine odvetví nebol veľmi priaznivý, oproti novembru 2019 sa zamestnanosť zvýšila len vo vybraných trhových službách a v informačných a komunikačných činnostiach. Zamestnanosť sa v novembri 2020 v porovnaní s novembrom 2019 zvýšila vo vybraných trhových službách o 1,7 %, mierny rast bol aj v informačných a komunikačných činnostiach o 0,8 %. Najväčší pokles bol v ubytovaní o 25,8 %, znížila sa aj v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 13 %, stavebníctve o 7,4 %, priemysle o 5,9 %, veľkoobchode o 4,6 %, doprave a skladovaní o 2 %, maloobchode o 1,8 % a v predaji a oprave motorových vozidiel o 1,6 %.

V priemere za jedenásť mesiacov roku 2020 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019 vzrástla zamestnanosť len v informačných a komunikačných činnostiach o 3,2 %. Znížila sa v ubytovaní o 13,1 %, činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 7,9 %, stavebníctve o 5,7 %, priemysle o 5,6 %, veľkoobchode o 3,7 %, maloobchode o 3,5 %, predaji a oprave motorových vozidiel o 2,2 %, vybraných trhových službách o 1 % a v doprave a skladovaní o 0,8 %.

Priemerná mesačná mzda  

Priemerná nominálna mesačná mzda vzrástla v novembri 2020 oproti novembru 2019 vo väčšine činností, pokles bol len v ubytovaní a v predaji a oprave motorových vozidiel. Priemerná nominálna mesačná mzda vzrástla v novembri 2020 oproti novembru 2019 v maloobchode o 9,6 % (dosiahla 889 eur), informačných a komunikačných činnostiach o 8,9 % (2 372 eur), priemysle o 8,2 % (1 494 eur), vo veľkoobchode o 4,7 % (1 240 eur), stavebníctve o 4,6 % (846 eur), vybraných trhových službách o 1,7 % (1 140 eur), doprave a skladovaní o 1,1 % (1 142 eur) a v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 0,2 % (534 eur). Klesla v ubytovaní o 20,2 % (692 eur) a v predaji a oprave motorových vozidiel o 2,7 % (1 166 eur).

Priemerná reálna mesačná mzda v novembri 2020 medziročne vzrástla maloobchode o 8 %, informačných a komunikačných činnostiach o 7,3 %, priemysle o 6,6 %, vo veľkoobchode o 3,2 %, stavebníctve o 3,1 % a vo vybraných trhových službách o 0,2 %. Klesla najviac v ubytovaní o 21,4 %, znížila sa aj v predaji a oprave motorových vozidiel o 4,1 %, činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 1,3 % a v doprave a skladovaní o 0,4 %.  

V priemere za jedenásť mesiacov roku 2020 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019 sa mzda zvýšila v maloobchode o 5,9 % (dosiahla 810 eur), veľkoobchode o 4,8 % (1 087 eur), činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 3,5 % (534 eur), informačných a komunikačných činnostiach o 2,8 % (2 020 eur), vybraných trhových službách o 1,9 % (1 037 eur), stavebníctve o 1,5 % (754 eur) a v priemysle o 1,3 % (1 181 eur). Klesla v ubytovaní o 10,1 % (704 eur) a v predaji a oprave motorových vozidiel o 0,7 % (1 047 eur). V doprave a skladovaní ostala nezmenená, na úrovni novembra 2019 (1 023 eur).

Reálna mesačná mzda vzrástla medziročne v maloobchode o 3,8 %, veľkoobchode o 2,7 %, činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 1,5 % a v informačných a komunikačných činnostiach o 0,8 %. Klesla v ubytovaní o 11,9 %, predaji a oprave motorových vozidiel o 2,6 %, doprave a skladovaní o 2 %, priemysle o 0,7 %, stavebníctve o 0,5 % a vo vybraných trhových službách o 0,1 %.


Poznámka: predbežné výsledky; podľa mesačného zisťovania; zamestnané osoby sú zamestnanci a podnikatelia; mzdy bez podnikateľských príjmov, vrátane miezd zamestnancov u živnostníkov

Ďakujeme všetkým podnikom, ktoré si splnili spravodajskú povinnosť aj v súčasnej neľahkej situácii a poskytli Štatistickému úradu SR primárne údaje potrebné na zostavenie aktuálnych štatistík.

Zdroj údajov databáza DATAcube.:

Indexy zamestnanosti vo vybraných odvetviach podľa mesiacov [pr0001ms]
Priemerná mesačná mzda vo vybraných odvetviach podľa mesiacov [pr0201ms]
Indexy nominálnej mesačnej mzdy vo vybraných odvetviach podľa mesiacov [pr0202ms]
Indexy reálnej mesačnej mzdy vo vybraných odvetviach podľa mesiacov [pr0203ms]

 

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Zamestnanosť a priemerná mesačná mzda vo vybraných odvetviach v novembri 2020 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail