Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Konjunkturálny prieskum v obchode v apríli 2021
Print Mail TW FB WA

Konjunkturálny prieskum v obchode v apríli 2021

Posledná aktualizácia: 14.05.2021
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Makroekonomické štatistiky
Okruh: Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
Dátum publikovania: 29.04.2021
Indikátor dôvery v obchode pokračoval v raste aj v apríli na hodnotu 10,3 (o 7,3 p. b.). Rast bol ovplyvnený najmä pozitívnym hodnotením očakávaných podnikateľských aktivít (zo sezónne očistených údajov). Výraznejšiemu rastu indikátora bráni pretrvávajúci stav zásob tovarov.

Trend podnikateľských aktivít za posledné tri mesiace hodnotilo negatívne len 23 % respondentov, čo je o ďalších 5 p. b. menej ako v predchádzajúcom mesiaci. Po očistení údajov od vplyvu sezónnosti sa saldo (9) zvýšilo v porovnaní s marcom rovnako o 5 p. b. Pozitívne hodnotenia (vážené tržbami) prevládajú najmä v  maloobchode so zariadeniami IKT a v maloobchode s ostatným tovarom pre domácnosti v špecializovaných predajniach. Pozitívne trendy prevládajú v podnikoch s počtom zamestnancov od 20 do 49, a v Nitrianskom a Žilinskom kraji. Úroveň zásob tovarov (7) sa medzimesačne takmer nezmenila, ale 91 % respondentov ich hodnotí ako primerané sezóne.

V hodnotení požiadaviek na dodávateľov sa prejavuje optimizmus respondentov, čo sa odrazilo v zvýšení sezónne očisteného salda o 10 p. b. na hodnotu 24. Zvýšené požiadavky na dodávateľov očakávajú respondenti v maloobchode s pohonnými látkami a obchody s ostatným tovarom pre domácnosť. Podobný trend očakávajú podniky s počtom zamestnancov 100 a viac a z regiónov najmä v Nitrianskom a Žilinskom kraji.

Pri hodnotení očakávaných podnikateľských aktivít na najbližšie tri mesiace pokračovali optimistické nálady. V porovnaní s marcom sa sezónne očistené saldo (29) zvýšilo o 15 p. b. Rast podnikateľských aktivít v nasledujúcich troch mesiacoch očakávajú najmä v maloobchode s ostatným tovarom v špecializovaných predajniach a v maloobchode s tovarom pre kultúru a rekreáciu.. Podľa veľkostných skupín v podnikoch s počtom zamestnancov od 20 do 49 a z regiónov najmä v Žilinskom a Košickom kraji.

V oblasti zamestnanosti sú hodnotenia podnikov maloobchodu (vážené počtom zamestnancov) v porovnaní s marcom takmer nezmenené. Sezónne očistené saldo je nižšie o 1 p. b. (6). Zvýšil sa podiel respondentov (87 %) ktorí o zmenách neuvažujú a klesol podiel tých, ktorý očakávajú rast zamestnanosti (8 %). Mierny rast počtu zamestnancov očakávajú len podniky predaja zariadení IKT v špecializovaných predajniach a v maloobchode s ostatným tovarom v špecializovaných predajniach. Rovnaký trend očakávajú podniky s počtom zamestnancov 100 a viac, a v Prešovskom a Košickom kraji.

Hodnotenie očakávaného vývoja cien sa oproti predchádzajúcim obdobiam veľmi nezmenilo, až  86 % oslovených respondentov (o 16 p. b. viac ako v marci) predpokladá ustálenú hladinu cien tovarov. Výsledné sezónne očistené saldo (15) v porovnaní s marcom pokleslo o 1 p. b. Rast cien predpokladajú najmä respondenti v maloobchode s potravinami, nápojmi a tabakom v špecializovaných predajniach, a v maloobchode v s tovarom pre kultúru a rekreáciu. Najvyšší podiel respondentov očakávajúcich rast cien tovarov je v podnikoch s počtom zamestnancov 100 a viac, a v Žilinskom kraji.


Poznámka: V apríli 2021 sa prieskumu zúčastnilo 323 respondentov, ktorí reprezentujú všetky typy obchodných prevádzok. Hodnoty indikátora dôvery v obchode a sáld sa pohybujú v rozmedzí od -100 (odpovede všetkých respondentov sú pesimistické) do 100 (odpovede všetkých respondentov sú optimistické), pričom saldo zásob tovarov sa interpretuje opačne. Indikátor dôvery a saldá na republikovej úrovni sú sezónne upravené.

 

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Konjunkturálny prieskum v obchode v apríli 2021 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail