Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Stavebná produkcia v marci 2021
Print Mail TW FB WA

Stavebná produkcia v marci 2021

Posledná aktualizácia: 10.05.2021
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Odvetvové štatistiky
Okruh: Stavebníctvo
Dátum publikovania: 10.05.2021

Stavebná produkcia sa doťahuje na úroveň minulého roka vďaka rastu výstavby budov a aktivitám v zahraničí

Po rok trvajúcich medziročných poklesoch sa objem prác na výstavbe budov v SR zvýšil o 3,1 %, kým práce na inžinierskych stavbách klesli o 18,6 %. Výrazne sa zvýšila produkcia v zahraničí, kde stavebné aktivity medziročne vzrástli takmer o tretinu.

Celkový objem produkcie dosiahol 379 mil. eur, bola to najnižšia marcová hodnota od roku 2017. Medziročne sa celková produkcia znížila o 0,8 %, pokles bol najmiernejší od začiatku roka. Údaje sa prvýkrát porovnávali s obdobím, kedy sa začali prejavovať dôsledky pandémie koronavírusu. Tie na stavebníctvo výraznejšie dopadli až v nasledujúcich mesiacoch, kedy produkcia začala naberať značnú klesajúcu tendenciu.

Celkový pokles marcovej produkcie zmiernili zvýšené stavebné aktivity na opravách a údržbe, ako aj rast aktivít v zahraničí. V porovnaní s februárom 2021 po zohľadnení sezónnych vplyvov bola stavebná produkcia vyššia o 9 %.

Znížila sa stavebná produkcia realizovaná v tuzemsku, v porovnaní s marcom 2020 klesla o 3,5 %, jej celkový objem dosiahol 340,9 mil. eur. Pod pokles sa podpísal medziročne nižší objem prác na novej výstavbe, vrátane modernizácií a rekonštrukcií o 10,4 %. Priaznivejší bol vývoj produkcie vykonanej na opravách a údržbe, po ročnom poklese sa prvýkrát znova zvýšila. Na tuzemskej produkcii tvoril jej podiel síce len necelú tretinu (29,3 %), avšak rastom o 7,3 % významne prispela k zmierneniu jej celkového poklesu.  

Z hľadiska výrobného zamerania sa v porovnaní s marcom 2020 znížili práce na inžinierskych stavbách, kam okrem iného patrí aj výstavba diaľnic, o 18,6 %. Naštartovala sa však výstavba budov, po rok trvajúcich medziročných poklesoch sa objem prác v marci zvýšil o 3,1 %.

Zvýšil sa aj objem stavebných aktivít realizovaných v zahraničí, po dvoch mesiacoch poklesu medziročne vzrástli o 31,9 %. Vplyv nastupujúcej pandémie sa na ich produkcii v marci minulého roka ešte neprejavil, stavebné aktivity v zahraničí boli aj pred rokom v kladných číslach (o 23,5 %). Z celkových výkonov stavebnej produkcie tvorili v marci tohto roku 10,1 %.

V priemere za prvý štvrťrok 2021 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2020 sa stavebná produkcia znížila o 14,1 % a dosiahla objem 907,9 mil. eur. Produkcia realizovaná v tuzemsku klesla o 15 % na 828,9 mil. eur. Znížil sa objem stavebných práce na novej výstavbe vrátane modernizácií a rekonštrukcií o 18,9 % na 551,5 mil. eur, z domácej produkcie tvorili dvojtretinový podiel. Klesli aj práce na opravách a údržbe o 7,8 %, ich objem dosiahol 246,8 mil. eur. Produkcia v zahraničí sa oproti prvému štvrťroku 2020 znížila o 3 %.


Poznámka: predbežné údaje, stavebná produkcia zahŕňa objem prác vykonaných vlastnými zamestnancami, vrátane odhadu produkcie za živnostníkov a stavebné závody nestavebných podnikov; absolútne údaje sú v bežných cenách, indexy sú počítané zo stálych cien (priemerné ceny roku 2015).

Zdroj údajov databáza DATAcube:

Stavebná produkcia - Stavebná produkcia (podniková metóda) [st0001ms]

 

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Stavebná produkcia v marci 2021 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail