Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Zamestnanosť a priemerná mesačná mzda vo vybraných odvetviach vo februári 2021

Zamestnanosť a priemerná mesačná mzda vo vybraných odvetviach vo februári 2021

Posledná aktualizácia: 12.04.2021
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Odvetvové štatistiky
Okruh: Súhrná štatistika
Dátum publikovania: 12.04.2021Zamestnanosť vo februári klesla vo väčšine odvetví, priaznivejší bol vývoj mzdy, pod úrovňou roka 2020 boli len tri odvetvia

Zamestnanosť  

Zamestnanosť sa na začiatku roka 2021 mierne zvýšila len v informačných a komunikačných činnostiach, najviac klesla v ubytovaní, kde pokles prekročil 20 %, o viac ako 10 % sa znížila aj v stavebníctve a v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev. Zamestnanosť sa vo februári  2021 v porovnaní s februárom 2020 zvýšila len v informačných a komunikačných činnostiach, aj to len veľmi mierne  o 0,1 %. Najviac klesla v ubytovaní o 20,4 %, pokles o viac ako 10 % však zaznamenali aj v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev (o 16,8 %) a v stavebníctve (o 10,1 %). Znížila sa aj vo veľkoobchode o 8 %, priemysle o 5,7 %, maloobchode o 4,8 %, predaji a oprave motorových vozidiel o 4,2 %, doprave a skladovaní o 3,7 % a vo vybraných trhových službách o 1,5 %.

V priemere za dva mesiace roku 2021 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2020 vzrástla zamestnanosť len v informačných a komunikačných činnostiach o 0,2 %. Klesla v ubytovaní o 22,7 %, činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 14,4 %, stavebníctve o 9,9 %, veľkoobchode o 7,8 %, priemysle o 6,1 %, maloobchode o 4,9 %, doprave a skladovaní o 4,1 %, predaji a oprave motorových vozidiel o 3,9 % a vo vybraných trhových službách o 0,9 %.

Priemerná mesačná mzda  

Priemerná nominálna mesačná mzda vo februári 2021 medziročne najviac vzrástla v stavebníctve. Klesla v troch odvetviach, najväčší, až dvojciferný pokles bol v ubytovaní. Priemerná nominálna mesačná mzda vzrástla vo februári 2021 oproti februáru 2020 v staveb­níc­tve o 4,5 % (dosiahla 747 eur), veľkoobchode o 3,7 % (1 076 eur), informačných a komunikačných činnostiach o 2,5 % (1 945 eur), vybraných trhových službách o 2,5 % (1 058 eur), maloobchode o 1,5 % (801 eur), priemysle o 1,2 % (1 136 eur) a v doprave a skladovaní o 0,2 % (1 009 eur). Klesla v ubytovaní o 19,7 % (648 eur), činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 5,4 % (528 eur) a v predaji a oprave motorových vozidiel o 4,5 % (1 013 eur).

Priemerná reálna mesačná mzda vo februári 2021 medziročne vzrástla v stavebníctve o 3,6 %, veľkoobchode o 2,8 %, informačných a komunikačných činnostiach a vo vybraných trhových službách zhodne o 1,6 %, maloobchode o 0,6 % a v priemysle o 0,3 %.  Klesla najviac v ubytovaní o 20,4 %, pokles bol aj v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 6,2 %, predaji a oprave motorových vozidiel o 5,4 % a v doprave a skladovaní o 0,7 %.

V priemere za dva mesiace roku 2021 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2020 sa mzda zvýšila vo vybraných trhových službách o 5,9 % (dosiahla 1 090 eur), stavebníctve o 4,1 % (758 eur), informačných a komunikačných činnostiach o 1,2 % (1 969 eur), priemysle o 1,1 % (1 157 eur), veľkoobchode o 0,9 % (1 064 eur) a v maloobchode o 0,6 % (802 eur). Oproti rovnakému obdobiu minulého roka sa znížila v ubytovaní o 19,1 % (649 eur),  činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 6,6 % (524 eur), predaji a oprave motorových vozidiel o 3 % (1 039 eur) a v doprave a skladovaní o 1,6 % (1 015 eur).

Reálna mesačná mzda vzrástla medziročne vo vybraných trhových službách o 5,1 %, stavebníctve o 3,3 %, informačných a komunikačných činnostiach o 0,4 %, priemysle o 0,3 % a vo veľkoobchode o 0,1 %. Klesla v ubytovaní o 19,7 %, činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 7,3 %, predaji a oprave motorových vozidiel o 3,8 %, doprave a skladovaní o 2,4 % a v maloobchode o 0,2 %.

Ďakujeme všetkým podnikom, ktoré si splnili spravodajskú povinnosť aj v súčasnej neľahkej situácii a poskytli Štatistickému úradu SR primárne údaje potrebné na zostavenie aktuálnych štatistík.


Poznámka: predbežné výsledky; podľa mesačného zisťovania; zamestnané osoby sú zamestnanci a podnikatelia; mzdy bez podnikateľských príjmov, vrátane miezd zamestnancov u živnostníkov

Zdroj údajov databáza DATAcube.:

Indexy zamestnanosti vo vybraných odvetviach podľa mesiacov [pr0001ms]
Priemerná mesačná mzda vo vybraných odvetviach podľa mesiacov [pr0201ms]
Indexy nominálnej mesačnej mzdy vo vybraných odvetviach podľa mesiacov [pr0202ms]
Indexy reálnej mesačnej mzdy vo vybraných odvetviach podľa mesiacov [pr0203ms]

 

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Zamestnanosť a priemerná mesačná mzda vo vybraných odvetviach vo februári 2021 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail