Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Podrobné údaje zahraničného obchodu v marci a za tri mesiace roku 2021
Print Mail TW FB WA

Podrobné údaje zahraničného obchodu v marci a za tri mesiace roku 2021

Posledná aktualizácia: 09.06.2021
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Makroekonomické štatistiky
Okruh: Zahraničný obchod
Dátum publikovania: 09.06.2021

V marci sa v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka zvýšil celkový vývoz tovaru o 41,3 % na 8 451,2 mil. eur a celkový dovoz sa zvýšil o 24,7 % na 7 898,9 mil. eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 552,3 mil. eur.

Saldo zahraničného obchodu za január až marec 2021 bolo aktívne v objeme 1 267,5 mil. eur.

Najvyššie aktívne saldo mala Slovenská republika s Francúzskom (794,1 mil. eur), Nemeckom (757 mil. eur), Poľskom (756,6 mil. eur), Maďarskom (642,3 mil. eur), Rakúskom (628,2 mil. eur), Spojeným kráľovstvom (602,4 mil. eur), Spojenými štátmi americkými (552,4 mil. eur), Českom (403,8 mil. eur), Talianskom (396 mil. eur) a Španielskom (264,9 mil. eur). Najväčšie pasívne saldo bolo s Kórejskou republikou (1 150,5 mil. eur), Vietnamom (1 048,4 mil. eur), Ruskou federáciou (882,9 mil. eur), Čínou (693 mil. eur), Malajziou (160,5 mil. eur) a Taiwanom (88 mil. eur).

Zo Slovenskej republiky sa vyviezol tovar v hodnote 22 152,3 mil. eur. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2020 sa zvýšil vývoz o 14,3 %.

Z tovarového hľadiska vzrástol vývoz osobných automobilov a iných motorových vozidiel konštruovaných hlavne na prepravu osôb o 1 543 mil. eur, častí, súčastí a príslušenstva motorových vozidiel o 283,9 mil. eur, monitorov a projektorov, televíznych prijímačov o 152,8 mil. eur, motorových vozidiel na nákladnú dopravu o 147,4 mil. eur a plochých valcovaných výrobkov zo železa alebo nelegovanej ocele, valcovaných za tepla o 108,3 mil. eur. Najviac klesol vývoz ropných olejov a olejov získaných z bitúmenových nerastov, iných ako surových o 99,1 mil. eur, obuvi s vonkajšou podrážkou z kaučuku, plastov alebo usne o 20,8 mil. eur a piestových vznetových motorov o 20,1 mil. eur. 

 V rámci najvýznamnejších obchodných partnerov vzrástol vývoz do Nemecka o 15,6 %, Česka o 12,6 %, Poľska o 19,3 %, Francúzska o 20,3 %, Maďarska o 5,8 %, Rakúska o 2,5 %, Talianska o 18,3 %, Spojených štátov amerických o 56,7 %, Číny o 132,5 %, Španielska o 17 % a Rumunska o 13,4 %. Znížil sa vývoz do Spojeného kráľovstva o 15,5 %.

Z pohľadu hlavných ekonomických zoskupení sa zvýšil vývoz do krajín EÚ o 13,2 % (tvoril 78,8 % celkového vývozu SR) a do krajín OECD o 12,9 % (na celkovom vývoze SR sa podieľal 87,2 %).

Do Slovenskej republiky sa doviezol tovar v hodnote 20 884,8 mil. eur pri medziročnom raste o 7,1 %.

Z tovarového hľadiska vzrástol dovoz častí, súčastí a príslušenstva motorových vozidiel o 318,7 mil. eur, diagnostických alebo laboratórnych reagencií na podložke o 164,2 mil. eur, ropných plynov a iných plynných uhľovodíkov o 150,2 mil. eur, drôtov a káblov o 135 mil. eur a častí a súčastí vhodných pre vysielacie prístroje pre rádiotelefóniu, rozhlasové a televízne vysielanie o 127,2 mil. eur. Významnejšie klesol dovoz ropných olejov a olejov získaných z bitúmenových nerastov, surových o 155,7 mil. eur a telefónnych súprav vrátane telefónov pre celulárnu sieť a ostatné bezdrôtové siete o 58,4 mil. eur.

Vo vzťahu k najvýznamnejším obchodným partnerom vzrástol dovoz z Nemecka o 36,2 %,  Číny o 10,7 %, Ruskej federácie o 1,8 %, Kórejskej republiky o 13,6 %, Vietnamu o 8 % a Francúzska o 0,4 %. Poklesol dovoz Česka o 3,3 %, Poľska o 8,7 %, Maďarska o 35,1 %, Talianska o 1,6 % a Rakúska o 17,6 %.

Z hľadiska hlavných ekonomických zoskupení sa oproti rovnakému obdobiu roku 2020 zvýšil dovoz z krajín EÚ o 8 % (tvoril 65,8 % z celkového dovozu) a z krajín OECD vzrástol o 3,8 % (na celkovom dovoze SR sa podieľal 64,6 %).


Poznámka: Údaje sú v bežných cenách v hodnote typu FOB. Informáciu vypracoval Štatistický úrad SR na základe údajov Colnej sekcie Finančného riaditeľstva SR získaných v rámci colného konania a z INTRASTAT-SK hlásení poskytnutých príjemcami a odosielateľmi tovaru.

Zdroj údajov databáza DATAcube:

Zahraničný obchod podľa krajín, kontinentov a ekonomických zoskupení [zo0011ms]

 

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Podrobné údaje zahraničného obchodu v marci a za tri mesiace roku 2021 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail