Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Konjunkturálny prieskum v priemysle vo februári 2021
Print Mail TW FB WA

Konjunkturálny prieskum v priemysle vo februári 2021

Posledná aktualizácia: 25.11.2021
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Makroekonomické štatistiky
Okruh: Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
Dátum publikovania: 25.02.2021


Indikátor dôvery v priemysle po sezónnej úprave vo februári poklesol o 1 p. b. na hodnotu -5,3. Vývoj indikátora nepriaznivo ovplyvnilo najmä rast zásob hotových výrobkov.

Trend priemyselnej produkcie vo februári poklesol oproti januáru o 27 p. b. na hodnotu 9. Pokles bol zaznamenaný najmä vo výrobe počítačov, elektronických a optických výrobkov a dopravných prostriedkov. Naopak rast priemyselnej produkcie uviedli respondenti vo výrobe ostatných nekovových výrobkov. Saldo celkovej úrovne objednávok sa zvýšilo o 7 p. b. na hodnotu -15. Zlepšenie úrovne objednávok (vážené produkciou) zaznamenali výraznejšie vo výrobe strojov a zariadení i. n. a kovov a kovových výrobkov. Zhoršenie bolo hlavne v chemickom priemysle. Saldo objednávok na export oproti januáru vzrástlo o 11 p. b. na hodnotu -13. Zlepšenie úrovne objednávok na export uviedli hlavne vo výrobe strojov a zariadení i. n. a drevených a papierových výrobkov. Naopak zhoršenie zaznamenali najmä v ostatnej výrobe, oprave a inštalácií. Saldo zásob hotových výrobkov v priemysle vo februári vzrástlo o 10 p. b. na hodnotu 7. Rast stavu zásob predpokladajú respondenti hlavne vo výrobe textilu a odevov a počítačov, elektronických a optických výrobkov. Väčšina respondentov považuje stav zásob za primeraný. Saldo priemyselnej produkcie na nasledujúce tri mesiace sa oproti predchádzajúcemu mesiacu nezmenilo, zostalo na hodnote 6. Zvýšenie produkcie očakávajú najmä v chemickom priemysle a výrobe dopravných prostriedkov; podľa veľkosti v podnikoch od 100 do 249 zamestnancami a podľa regiónov najmä v Žilinskom a Prešovskom. Zníženie produkcie predpokladajú najmä vo výrobe textilu a odevov a ostatných nekovových výrobkov. Saldo očakávaného vývoja cien priemyselných výrobkov vo februári sa zvýšilo o 12 p. b. na hodnotu -1. So zvyšovaním cien počítajú najmä vo výrobe dopravných prostriedkov a drevených a papierových výrobkov. Znižovanie cien uviedli hlavne vo výrobe textilu a odevov a kovov a kovových výrobkov. Saldo zamestnanosti vo februári oproti januáru pokleslo o 3 p. b. na hodnotu -13. Znižovanie počtu zamestnancov predpokladajú hlavne vo výrobe strojov a zariadení i. n., kovov a kovových výrobkov a v ostatnej výrobe, oprave a inštalácií; podľa veľkosti v podnikoch s 1000 a viac zamestnancami a podľa regiónov najmä v Banskobystrickom a Trnavskom kraji. Naopak zvyšovanie zamestnanosti predpokladajú najmä vo výrobe ostatných nekovových výrobkov; podľa regiónov v Prešovskom a Trenčianskom kraji . So stabilizáciou zamestnanosti počíta väčšina respondentov.


Poznámka: Vo februári 2021 sa zúčastnilo prieskumu 419 respondentov, ktorí reprezentujú všetky odvetvia priemyslu.
Hodnoty indikátora dôvery v priemysle a sáld sa pohybujú v rozmedzí od -100 (odpovede všetkých respondentov sú pesimistické) do 100 (odpovede všetkých respondentov sú optimistické), pričom saldo zásob hotových výrobkov sa interpretuje opačne. Indikátor dôvery a saldá na republikovej úrovni sú sezónne upravené.

 

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Konjunkturálny prieskum v priemysle vo februári 2021 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail