Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Konjunkturálny prieskum v stavebníctve vo februári 2021
Print Mail TW FB WA

Konjunkturálny prieskum v stavebníctve vo februári 2021

Posledná aktualizácia: 25.11.2021
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Makroekonomické štatistiky
Okruh: Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
Dátum publikovania: 25.02.2021
Vo februári sezónne upravený indikátor dôvery v stavebníctve oproti predchádzajúcemu mesiacu stúpol o 0,5 bodu na -47,0 vplyvom priaznivejších hodnotení očakávanej zamestnanosti. Aktuálny výsledok je pod úrovňou dlhodobého priemeru o 23 bodov.

Indikátor trendu stavebnej aktivity za posledné tri mesiace sa v porovnaní so stavom pred mesiacom zhoršil o 4 body na hodnotu -22, najmä vplyvom podnikov uskutočňujúcich špecializované stavebné práce. Zníženie stavebnej aktivity zaznamenalo 46 % respondentov, jej zvýšenie uviedlo 6 % a 48 % podnikov ju posudzovalo ako nezmenenú. Hodnotenie súčasnej celkovej úrovne objednávok sa oproti januáru nezmenilo a saldo ostalo na úrovni predchádzajúceho mesiaca (-68). Za viac ako dostatočnú ju označilo 0 % respondentov, za dostatočnú 31 % a pre 69 % odpovedajúcich bola súčasná úroveň objednávok nedostatočná. Medzi najvýraznejšie faktory obmedzujúce v súčasnosti rast stavebnej produkcie zaradilo 40 % respondentov finančné obmedzenia, 38 % nedostatočný dopyt, 32 % poveternostné podmienky, 19  % podnikov. Očakávania respondentov pri odhadoch vývoja zamestnanosti sa medzimesačne zlepšili, konjunkturálne saldo očakávaného počtu zamestnancov sa zvýšilo o 1 bod na hodnotu -26. V nasledujúcich troch mesiacoch zvyšovanie stavu zamestnanosti predpokladá 7 % oslovených, o stabilizovanom vývoji uvažuje 65 % a so znižovaním ráta 28   % odpovedajúcich, so zmenami cien neuvažuje 68 % a ich zníženie predpokladá 18 % respondentov.


Poznámka: Vo februári 2021 sa prieskumu zúčastnilo 295 respondentov, ktorí reprezentujú celé odvetvie stavebníctva. Hodnoty indikátora dôvery v stavebníctve a sáld sa pohybujú v rozmedzí od -100 (odpovede všetkých respondentov sú pesimistické) do 100 (odpovede všetkých respondentov sú optimistické). Indikátor dôvery a saldá na republikovej úrovni sú sezónne upravené.

 

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Konjunkturálny prieskum v stavebníctve vo februári 2021 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail