Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Vývoj spotrebiteľských cien v júni 2019

Vývoj spotrebiteľských cien v júni 2019

Posledná aktualizácia: 15.07.2019
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Makroekonomické štatistiky
Okruh: Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
Dátum publikovania: 15.07.2019

Spotrebiteľské ceny v júni v porovnaní s májom v úhrne vzrástli o 0,1 %. Vzrástli ceny v odboroch potraviny a nealkoholické nápoje o 0,6 %; rekreácia a kultúra; rozličné tovary a služby zhodne o 0,4 %; alkoholické nápoje a tabak; nábytok, bytové zariadenie a bežná údržba domácnosti; vzdelávanie zhodne o 0,2 %; odevy a obuv; bývanie, voda, elektrina, plyn a ostatné palivá; zdravotníctvo zhodne o 0,1 %. Znížili sa ceny v doprave o 1,5 %; v reštauráciách a hoteloch o 0,1 %. Na májovej úrovni zostali ceny za pošty a spoje.

Vyššie ceny potravín o 0,5 % ovplyvnilo zvýšenie cien ovocia o 7 %; olejov a tukov o 1,6 %; mäsa o 1 %; chleba a obilnín; potravinárskych výrobkov inde neklasifikovaných zhodne o 0,4 %. Klesli ceny zeleniny (vrátane zemiakov) o 3,5 %; cukru, džemu, medu, sirupov, čokolády a cukroviniek o 0,5 %; rýb; mlieka, syrov a vajec zhodne o 0,1 %. Zvýšili sa ceny nealkoholických nápojov o 1,6 % (minerálnych vôd, nealkoholických nápojov a štiav o 1,7 %, kávy, čaju a kakaa o 1,3 %).

Rast cien ovocia ovplyvnili vyššie ceny vodových červených melónov o 31 %,  mandarínok o 16,1 %, stolového hrozna o 12 %, kiwi o 11,5 %, citrónov o 6 %, banánov o 5,7 %, pomarančov o 0,8 %, jabĺk o 0,4 %. Zvýšenie cien mäsa spôsobili vyššie ceny bravčového mäsa o 3 %, údenín o 1,4 %, hovädzieho mäsa o 0,1 %. Klesli ceny hydiny o 0,7 %. Zníženie cien zeleniny ovplyvnil pokles cien bielej kapusty o 19,6 %, paradajok o 17,7 %, papriky o 16,7 %, karfiolu o 15,7 %, šalátových uhoriek o 11,2 %, cesnaku o 1,1 %. Vzrástli ceny zeleru o 21,3 %, cibule o 8,1 %, petržlenu o 8 %, karotky o 6,5 %, zemiakov o 4,4 %.

Zvýšenie cien v odbore alkoholické nápoje a tabak ovplyvnili vyššie ceny alkoholických nápojov o 0,3 % (vzrástli ceny destilátov, vína zhodne o 0,7 %, klesli ceny piva o 0,3 %). Nezmenili sa ceny tabaku.

Na rast cien v odbore odevy a obuv vplývalo zvýšenie cien odievania o 0,3 %; klesli ceny obuvi o 0,4 %.  

Zvýšenie cien v odbore bývanie, voda, elektrina, plyn a ostatné palivá spôsobili vyššie ceny ostatných služieb týkajúcich sa obydlia o 0,5 %; skutočného n ájomného plateného nájomníkmi o 0,4 %; služieb na údržbu a opravu obydlia o 0,2 %; materiálov na údržbu a opravu obydlia o 0,1 %. Na úrovni minulého mesiaca zostali ceny imputovaného nájomného bývajúcich vlastníkov; dodávky vody; zberu smetí; odvádzania odpadových vôd; elektriny; plynu; pevných palív; tepelnej energie. 

Rast cien v odbore nábytok, bytové zariadenie a bežná údržba domácnosti ovplyvnili vyššie ceny nábytku, bytového zariadenia, kobercov a iných podlahových krytín o 0,8 %; výrobkov zo skla, stolového riadu a potrieb pre domácnosť o 0,5 %; bytových textílií o 0,1 %. Znížili sa ceny nástrojov a náradia pre dom a záhradu o 0,6 %; domácich spotrebičov o 0,2 %. Nezmenili sa ceny tovarov a služieb na bežnú údržbu domácnosti.

Na zvýšenie cien v odbore zdravotníctvo vplývali vyššie ceny nemocničných služieb o 0,4 %; ambulantných služieb o 0,2 % (služieb zubných lekárov o 0,2 %, služieb stredného zdravotníckeho personálu – kúpeľná liečba o 0,1 %, nezmenili sa ceny lekárskych služieb); zdravotníckych výrobkov, zdravotníckych potrieb a zariadení o 0,1 % (zvýšili ceny terapeutických pomôcok a zariadení o 0,3 %, farmaceutických výrobkov o 0,1 %, klesli ceny ostatných zdravotníckych výrobkov o 0,1 %).

Pokles cien v doprave spôsobili nižšie ceny prevádzky prostriedkov osobnej dopravy o 3,8 % (klesli ceny palív a mazadiel pre prostriedky osobnej dopravy o 5 %, vzrástli ceny ostatných služieb spojených s prostriedkami osobnej dopravy o 1,2 %, údržby a opráv o 0,7 %, náhradných dielov a príslušenstva o 0,5 %). Zvýšili sa ceny dopravných služieb o 1 % (leteckej osobnej dopravy o 9,3 %, cestnej osobnej dopravy o 0,1 %, nezmenili sa ceny ostatných zakúpených dopravných služieb); nákupu dopravných prostriedkov o 0,1 % (nových motorových vozidiel o 0,3 %).

V odbore pošty a spoje nezmenené zostali ceny poštových, telefónnych služieb. Vzrástli ceny telefónnych zariadení o 0,5 %. 

Zvýšenie cien v odbore rekreácia a kultúra ovplyvnili vyššie ceny organizovaných dovolenkových zájazdov o 2,8 %; ostatných významnejších tovarov dlhodobej spotreby na rekreáciu a kultúru – hudobné nástroje; ostatných potrieb a zariadení na rekreáciu, do záhrady a pre domáce zvieratá zhodne o 0,5 %; novín, kníh a kancelárskych potrieb  o 0,2 %; rekreačných služieb a kultúry o 0,1 %. Znížili sa ceny audiovizuálnej a fotografickej techniky o 0,7 %.  

Vyššie ceny v odbore vzdelávanie ovplyvnil rast cien terciárneho vzdelávania o 0,5 % (poplatok za prijímaciu skúšku na vysokú školu o 1,3 %); vzdelávania nedefinovateľného podľa úrovne o 0,1 % (poplatok za jazykový kurz o 0,3 %). Nezmenili sa ceny predprimárneho, primárneho, sekundárneho vzdelávania.

Zníženie cien v odbore reštaurácie a hotely ovplyvnili nižšie ceny ubytovacích služieb o 2,6 %. Zvýšili sa ceny stravovacích služieb o 0,3 % (v reštauráciách, v kaviarňach o 0,4 %, nezmenili sa ceny v závodných jedálňach, úhrady za stravu v jedálňach pre dôchodcov).

Rast cien v odbore rozličné tovary a služby spôsobili vyššie ceny poistenia o 2,3 % (poistenia v súvislosti so zdravím o 3,6 %, povinného zmluvného poistenia motorového vozidla o 3,3 %, havarijného poistenia motorového vozidla o 2,8 %); osobnej starostlivosti; osobných doplnkov inde neklasifikovaných; finančných služieb inde neklasifikovaných zhodne o 0,2 % (finančné služby poskytované bankami o 0,2 %); sociálnej ochrany (zvýšila sa úhrada v zariadení sociálnych služieb, úhrada za poskytovanie opatrovateľskej služby zhodne o 0,1 %, klesla úhrada v dennom stacionári o 0,4 %); ostatných služieb inde neklasifikovaných zhodne o 0,1 %.

júni 2019 v porovnaní s júnom 2018 sa spotrebiteľské ceny v úhrne zvýšili o 2,6 %. Vzrástli ceny v odboroch bývanie, vodu, elektrinu, plyn a ostatné palivá o 4,1 %; reštaurácie a hotely o 4 %; potraviny a nealkoholické nápoje o 3,9 %; rozličné tovary a služby; pošty a spoje zhodne o 3 %; alkoholické nápoje a tabak o 2,3 %; zdravotníctvo o 2,1 %; rekreácia a kultúra o 1,6 %; vzdelávanie o 1,4 %; nábytok, bytové zariadenie a bežná údržba domácnosti o 1,3 %; odevy a obuv o 1 %. Klesli ceny v doprave o 2,3 %.

V priemere za prvý polrok 2019 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2018 sa spotrebiteľské ceny v úhrne zvýšili o 2,5 %.

Index spotrebiteľských cien v júni oproti máju vzrástol v domácnostiach zamestnancov, domácnostiach dôchodcov a v nízkopríjmových domácnostiach zhodne o 0,1 %.

Index spotrebiteľských cien sa v júni 2019 medziročne zvýšil za domácnosti zamestnancov o 2,5 %, za domácnosti dôchodcov o 3,1 % a za nízkopríjmové domácnosti o 2,7 %.

V priemere za prvý polrok 2019 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2018 sa index spotrebiteľských cien zvýšil za domácnosti zamestnancov o 2,4 %, za domácnosti dôchodcov o 2,9 % a za nízkopríjmové domácnosti o 2,6 %. 


  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Miletičova 3
  • 824 67 Bratislava
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky

/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Vývoj spotrebiteľských cien v júni 2019 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail