Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Stavebná produkcia v januári 2013

Stavebná produkcia v januári 2013

Posledná aktualizácia: 29.09.2018
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Odvetvové štatistiky
Okruh: Stavebníctvo
Dátum publikovania: 11.03.2013

Stavebná produkcia v januári 2013  medziročne klesla o 14,1 % na 206,9 mil. Eur. Po zohľadnení sezónnych vplyvov bola o 3,3 % nižšia ako v decembri 2012.

Produkcia realizovaná stavebnými firmami v tuzemsku v porovnaní s januárom 2012 klesla o 15,7 % na 195,7 mil. Eur. Jej podiel na cel­kovej stavebnej produkcii klesol o 1,8 p. b. na 94,6 %. Vývoj tuzemskej produkcie ovplyvnil výrazný pokles stavebných prác na novej výstavbe vrátane modernizácií a rekonštrukcií o 24,1 %. Objem prác na opravách a údržbe sa zvýšil o 12 %. V štruktúre tuzemskej produkcie nová výstavba vrátane modernizácií a rekonštrukcií tvorila 69 % (o 7,6 p. b. menej ako v januári 2012). Podiel prác na opravách a údržbe vzrástol o 7,3 p. b. na 29,8 %. Z hľadiska výrobného zamerania klesol objem prác na inžinierskych stavbách o 51 % a na budovách o 6,5 %. V rámci tuzemska tvorili práce na bu­do­vách 87,9 %, inžinierske stavby sa podieľali 12,1 %.

Produkcia realizovaná stavebnými firmami v zahraničí medziročne vzrástla o 29 %. Jej podiel na celkovom objeme produkcie tvoril 5,4 %.

Poznámka: stavebná produkcia zahŕňa objem prác vykonaných vlastnými zamestnancami, vrátane odhadu produkcie za živnostníkov a stavebné zá­vody nestavebných podnikov; absolútne údaje sú v bežných cenách, indexy sú počítané zo stálych cien (priemerné ceny roku 2010). Počet pracovných dní bol v januári 2013 v porovnaní s januárom 2012 o 1 deň vyšší.
p. b. percentuálny bod

 

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Miletičova 3
  • 824 67 Bratislava
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky

/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Stavebná produkcia v januári 2013 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail