Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Definitívne údaje zahraničného obchodu za rok 2021
Print Mail TW FB WA

Definitívne údaje zahraničného obchodu za rok 2021

Posledná aktualizácia: 22.09.2022
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Makroekonomické štatistiky
Okruh: Zahraničný obchod
Dátum publikovania: 21.09.2022

Zahraničný obchod Slovenska dosiahol vlani prebytok 1,9 mld. eur, čo bolo takmer o polovicu menej ako v roku 2020

Celkový vývoz tovaru zo Slovenska napriek pandémii a výpadkom v dodávateľských reťazcoch posilnil medziročne o 16,6 %. Rastúce ceny plynu, elektriny či ropy sa podieľali na 19,4 % zvýšení celkového dovozu.

Zo Slovenskej republiky sa v roku 2021 vyviezol tovar v hodnote 88,55 mld. eur. V porovnaní s rokom 2020 sa zvýšil celkový vývoz o 16,6 %. Výrazne vyšší bol aj dovoz tovaru. Do Slovenskej republiky sa doviezol tovar v hodnote 86,68 mld. eur pri medziročnom raste o 19,4 %. Saldo zahraničného obchodu za rok 2021 tak bolo aktívne v objeme 1,88 mld. eur (o 1,44 mld. eur nižšie ako za rok 2020). Vyplýva to zo zverejnenia definitívnych výsledkov o zahraničnom obchode SR v roku 2021, ktoré v zmysle Kalendára revízií v roku 2022 (PDF 383 kB) publikoval Štatistický úrad SR. Ide o spresnenie predbežných údajov, ktoré boli zverejnené v marci tohto roka.

Z definitívnych výsledkov vyplýva, že export tovaru v najvyššej hodnote sa zo Slovenska vyviezol do Nemecka a susedných krajín, pričom jeho objem sa medziročne zvýšil. Do Nemecka export vzrástol o 12 %, do Česka o 29,3 %, Poľska o 24 % a Maďarska o 35 %. Medzi najvýznamnejších obchodných partnerov pri vývoze (podľa najvyššej hodnoty vyvezeného tovaru) ďalej patrili Francúzsko, Rakúsko, Taliansko, Spojené kráľovstvo, Čína a Ruská federácia, pričom pri všetkých destináciách hodnota medziročne vzrástla. Naopak, znížil sa vývoz do Spojených štátov amerických o 1,4 %, Kórejskej republiky o 18,9 % a Nórska o 22,1 %.

Z pohľadu hlavných ekonomických zoskupení do krajín EÚ smerovalo takmer 80 % hodnoty vyvážaného tovaru a medziročne sa táto hodnota zvýšila o 18,3 %. Do krajín OECD vzrástol vývoz o 16,4 % (na celkovom vývoze SR sa podieľal vyše 87 %).

Dynamicky rástol aj dovoz. Spomedzi najvýznamnejších obchodných partnerov sa doviezol z Nemecka tovar v hodnote vyššej o 21,9 %, z Česka o 15,8 %, Číny o 28,3 %. Na štvrtom mieste bol dovoz z Ruskej federácie, ktorý vykázal najvyššiu medziročnú dynamiku, doviezol sa tovar v hodnote o 63,3 % vyššej ako v roku 2020. Do top 10 krajín, z ktorých sme dovážali tovar, patrili ďalej Poľsko, Kórejská republika, Vietnam, Francúzsko, Taliansko, Rakúsko a Rumunsko. Medziročný pokles zaznamenal dovoz z Maďarska o 7,2 %, Spojeného kráľovstva o 9,8 % a Švajčiarska o 3,4 %.

Z hľadiska hlavných ekonomických zoskupení sa oproti roku 2020 zvýšil dovoz z krajín EÚ o 15,1 % (tvoril vyše 64 % z celkového dovozu) a z krajín OECD o 15,4 % (na celkovom dovoze SR sa podieľal takmer 65 %).

Najväčšie aktívne saldo mala Slovenská republika s Maďarskom (3,27 mld. eur), Nemeckom (2,88 mld. eur), Francúzskom (2,73 mld. eur), Rakúskom (2,58 mld. eur) a Poľskom (2,54 mld. eur). Kladné saldo mala SR aj so Spojeným kráľovstvom, Spojenými štátmi americkými, Českom, Talianskom, Rumunskom a Švajčiarskom.

Najväčšie pasívne saldo bolo s Kórejskou republikou (4,34 mld. eur), Ruskou federáciou (4,22 mld. eur), Čínou (4,04 mld. eur), Vietnamom (3,91 mld. eur), Malajziou (755,9 mil. eur), a Taiwanom (403,9 mil. eur).

Údaje sú definitívne (v bežných cenách v hodnote typu FOB), vypracované Štatistickým úradom SR na základe údajov Colnej sekcie Finančného riaditeľstva SR získaných v rámci colného konania a z INTRASTAT-SK hlásení poskytnutých príjemcami a odosielateľmi tovaru. Údaje za EÚ sú od januára 2020 bez Spojeného kráľovstva. V údajoch za OECD je od januára 2021 zahrnutá Kostarika (členom OECD je od 25.5.2021).

Zdroj údajov databáza DATAcube.:

Štatistický úrad SR aktualizoval ročné dáta 2021 vo všetkých kockách kapitoly 2 – Makroekonomické štatistiky/2.2. – zahraničný obchod/2.2.2 – Ročné údaje:

ŠÚ SR súčasne aktualizoval vybrané mesačné dáta v kapitole 2 – Makroekonomické štatistiky/2.2. – zahraničný obchod/2.2.1 – Mesačné údaje:

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky. Štatistický úrad SR tvorí kvalitné štatistiky užitočné pre spoločnosť podľa 16 zásad týkajúcich sa inštitucionálneho prostredia, štatistických procesov a výstupov podľa Kódexu postupov pre európsku štatistiku.


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Definitívne údaje zahraničného obchodu za rok 2021 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail