Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Konjunkturálny prieskum v obchode vo februári 2021
Print Mail TW FB WA

Konjunkturálny prieskum v obchode vo februári 2021

Posledná aktualizácia: 25.11.2021
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Makroekonomické štatistiky
Okruh: Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
Dátum publikovania: 25.02.2021

Indikátor dôvery v obchode klesol vo februári v porovnaní s januárom o 1 percentuálny bod (p. b.) na hodnotu 1,0. Pokles bol ovplyvnený najmä negatívnym hodnotením súčasných, rovnako aj očakávaných podnikateľských aktivít (zo sezónne očistených údajov).

Trend podnikateľských aktivít za posledné tri mesiace hodnotilo 33 % respondentov negatívne, čo je o 6 p. b. viac ako v januári. Po očistení údajov od vplyvu sezónnosti sa saldo (-3) znížilo v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom o 1 p. b. Negatívne hodnotenia (vážené tržbami) prevládajú vo všetkých sortimentných typoch maloobchodu, okrem maloobchodu v nešpecializovaných predajniach (prevažne supermarkety). Negatívne trendy prevládajú v podnikoch s počtom zamestnancov od 50 do 99 a v Trenčianskom kraji. Úroveň zásob tovarov (5) sa medzimesačne znížila o 1 p. b. a 89 % respondentov ich hodnotí ako primerané sezóne.

Požiadavky na dodávateľov plánuje zvyšovať 32 % respondentov (o 10 p. b. viac ako v januári), znižovanie uviedlo 17 % respondentov (o 7 p. b. menej) a stabilizovaný vývoj očakáva 51 % firiem. Výsledné saldo v tomto ukazovateli (15) sa po očistení od vplyvu sezónnosti v porovnaní s januárom zvýšilo o 4 p. b. Požiadavky na dodávateľov budú zvyšovať respondenti v maloobchode v nešpecializovaných predajniach a v maloobchode s pohonnými látkami, v podnikoch s počtom zamestnancov 100 a viac, z regiónov najmä v Nitrianskom a Bratislavskom kraji.

Pri hodnotení očakávaných podnikateľských aktivít na najbližšie tri mesiace optimizmus opäť mierne vzrástol. V porovnaní s januárom sa sezónne očistené saldo (11) síce mierne znížilo (o 3 p. b.), ale rast podnikateľských aktivít v nasledujúcich troch mesiacoch očakávajú všetky sortimentné typy okrem maloobchodu pre kultúru a rekreáciu v špecializovaných predajniach. Podľa veľkostných skupín v podnikoch so 100 a viac zamestnancami a vo všetkých regiónoch okrem Trenčianskeho a Banskobystrického kraja.

Vo vývoji zamestnanosti podniky, v porovnaní s januárom, očakávajú približne rovnakú situáciu, sezónne očistené saldo je nižšie o 1 p. b. (-3). Väčšina respondentov (84 %) o zmenách neuvažuje, 6 % očakáva rast zamestnanosti a 10 % počíta so znížením počtu zamestnancov. Pokles počtu zamestnancov očakávajú najmä podniky predaja a opráv motorových vozidiel a v maloobchode s ostatnými tovarmi pre domácnosť v špecializovaných predajniach, vo všetkých veľkostných skupinách podľa počtu zamestnancov, v regiónoch najmä v Trenčianskom a Banskobystrickom kraji.

Pri hodnotení očakávaného vývoja cien väčšina (82 %) oslovených respondentov predpokladá, že vývoj cien zostane nezmenený, čo je o 2 p. b. menej ako v januári. Rast cien očakáva 14 % respondentov (o 1 p. b. viac ako v ostatnom prieskume) a pokles 4 % podnikov (o 1 p. b. viac). Výsledné sezónne očistené saldo (7) sa v porovnaní s januárom nezmenilo. Rast cien predpokladajú najmä respondenti v maloobchode s pohonnými látkami a v maloobchode s tovarom pre kultúru a rekreáciu, v podnikoch s 20 až 49 zamestnancami a v Trnavskom kraji.


Poznámka: * Vo februári 2021 sa prieskumu zúčastnilo 325 respondentov, ktorí reprezentujú všetky typy obchodných prevádzok. Hodnoty indikátora dôvery v obchode a sáld sa pohybujú v rozmedzí od -100 (odpovede všetkých respondentov sú pesimistické) do 100 (odpovede všetkých respondentov sú optimistické), pričom saldo zásob tovarov sa interpretuje opačne. Indikátor dôvery a saldá na republikovej úrovni sú sezónne upravené.

 

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Konjunkturálny prieskum v obchode vo februári 2021 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail