Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Konjunkturálny prieskum v službách vo februári 2021
Print Mail TW FB WA

Konjunkturálny prieskum v službách vo februári 2021

Posledná aktualizácia: 25.11.2021
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Makroekonomické štatistiky
Okruh: Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
Dátum publikovania: 25.02.2021Sezónne očistený indikátor dôvery v službách vo februári opäť klesol, jeho hodnota (-31,7) sa v porovnaní s januárom znížila o 7,4 percentuálneho bodu (p. b.). Vývoj indikátora bol ovplyvnený pesimistickejšími hodnoteniami najmä podnikateľskej situácie, ale aj dopytu za posledné tri mesiace,  pričom očakávaný dopyt respondenti hodnotili priaznivejšie.

Podnikateľská situácia za posledné tri mesiace sa v porovnaní s predchádzajúcim prieskumom zhoršila,  konjunkturálne  saldo  (zo sezónne očistených údajov)  kleslo  o  28 bodov  a  dosiahlo úroveň -45. Zhoršenie podnikateľskej situácie pociťuje 47 % firiem (o 18 p. b. viac ako v januárovom prieskume), zlepšenie uviedli 3 % respondentov (o 15 p. b. menej), polovica podnikov (o 3 p. b. menej) mala stabilizovaný vývoj. Zhoršenú situáciu avizovali takmer vo všetkých odvetviach, najviac však vo finančných a poisťovacích činnostiach, v odborných, vedeckých a technických činnostiach, ako aj v administratívnych a podporných službách; mierne zlepšenie oproti januáru zaznamenali len v ubytovacích a stravovacích službách. Dopyt po službách za posledné tri mesiace (-38) klesol oproti minulomesačnému prieskumu o 3 body. Zníženie dopytu pociťovali najviac v administratívnych a podporných službách, v doprave a skladovaní, v odborných, vedeckých a technických činnostiach; mierne vyšší záujem zaznamenali ubytovacie a stravovacie služby a činnosti v oblasti nehnuteľností. Očakávaný vývoj dopytu po službách v nasledujúcich troch mesiacoch hodnotili respondenti pozitívnejšie, konjunkturálne saldo po očistení od vplyvu sezónnosti (-12) vzrástlo o 9 bodov. S vyšším dopytom rátajú najviac v oblasti umenia, zábavy a rekreácie, vo finančných a poisťovacích činnostiach a tiež v ostatných činnostiach; nižší dopyt očakávajú v oblasti nehnuteľností a v odborných, vedeckých a technických činnostiach. Počet zamestnancov v posledných troch mesiacoch znižovalo 28 % podnikov (o 1 p. b. menej ako v januári), zvyšovanie uviedlo 14 % firiem (o 3 p. b. menej), stabilizovaný vývoj malo 58 % podnikov (o 4 p. b. viac). Výsledné  saldo  po očistení od vplyvu sezónnosti (-19) oproti minulému mesiacu kleslo o 4 p. b., čo naznačuje zhoršenie situácie v oblasti zamestnanosti. Počty zamestnancov znižovali najviac v administratívnych a podporných službách a v oblasti umenia, zábavy a rekreácie; vyšší počet zamestnancov evidovali najmä v ostatných činnostiach. Vo vývoji zamestnanosti v nasledujúcich troch mesiacoch sa očakáva ďalšie zhoršovanie situácie, konjunkturálne saldo (-35) sa oproti minulému mesiacu znížilo o 20 bodov. S nižším počtom zamestnancov rátajú najmä vo finančných a poisťovacích činnostiach, v doprave a skladovaní, v oblasti nehnuteľností; o zvyšovaní počtu zamestnancov uvažujú v umení, zábave a rekreácii, v ubytovacích a stravovacích službách, ako aj v ostatných činnostiach. Konjunkturálne saldo očakávaných cien služieb v najbližších troch mesiacoch (3) sa oproti minulému obdobiu zvýšilo o 10 bodov, pričom o zvyšovaní cien uvažujú 3 % firiem (rovnako ako v januári),  so znižovaním cien rátajú 2 % podnikov (o 1 p. b. menej), 95 % firiem (o 1 p. b. viac) predpokladá stabilizovaný vývoj.


Poznámka: Vo februári 2021 sa prieskumu zúčastnilo 365 respondentov, ktorí reprezentujú celý sektor trhových služieb. Hodnoty indikátora dôvery v službách a sáld sa pohybujú v rozmedzí od  -100 (odpovede všetkých respondentov sú pesimistické) do 100 (odpovede všetkých respondentov sú optimistické). Indikátor dôvery a saldá na republikovej úrovni sú sezónne upravené.

 

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Konjunkturálny prieskum v službách vo februári 2021 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail