Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Priemyselná produkcia v apríli 2021
Print Mail TW FB WA

Priemyselná produkcia v apríli 2021

Posledná aktualizácia: 08.07.2021
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Odvetvové štatistiky
Okruh: Priemysel
Dátum publikovania: 10.06.2021

Priemysel medziročne vzrástol o viac ako dve tretiny, stále však bol tesne pod úrovňou produkcie pred pandémiou

Odvetvia priemyselnej produkcie v apríli 2021 medziročne výrazne rástli, predkovidovú úroveň výroby (apríl 2019) však prekonalo len šesť z 15 odvetví. Najvplyvnejšia výroba automobilov po štvornásobnom medziročnom zvýšení výroby stále zaostáva za obdobím spred dvoch rokov o viac ako 10 %.

Priemyselná produkcia (PP) v apríli medziročne vzrástla o 69 %. Rast zaznamenalo všetkých 15 sledovaných zložiek priemyslu 1) - odvetví, resp. ich špeciálnych zoskupení, pri väčšine z nich išlo o výrazné dvojciferné zmeny objemu produkcie. Tie sa pohybovali pri jednotlivých odvetviach či zoskupeniach priemyslu 1) v rozmedzí od 1,3 % až po 320,6 % v prípade výroby dopravných prostriedkov. Extrémne vysoký rast priemyselnej produkcie je spôsobený nízkou porovnávacou základňou, pretože v apríli 2020 nastalo výrazné ekonomické spomalenie spojené s prepadom jednotlivých parametrov v rámci radikálnych opatrení počas prvej vlny pandémie. Väčšina výrobcov pred rokom bola nútená obmedziť, či prerušiť výrobu, čo viedlo vlani k medziročnému poklesu o 42 %.

Hodnotenie aktuálneho výkonu priemyslu preto je vhodné uvádzať aj v porovnaní s objemom produkcie v rovnakom období pred pandémiou (apríl 2019). Aktuálny stav produkcie prekročil úroveň pred pandémiou zatiaľ len v šiestich z 15 odvetví priemyslu.

Na celkovom raste produkcie v apríli tohto roka sa najvýznamnejšie podieľal rast výroby dopravných prostriedkov (o 320,6 %), čo však stále nedorovnalo výkon priemyslu na úroveň rovnakého  obdobia pred pandémiou. Súčasne aprílový výsledok priemyslu ovplyvnil rast výroby výrobkov z gumy a plastu o 62,9 %, ďalej rast dodávky elektriny a plynu o 35,3 %, výroby strojov i. n. o 56,4 % ako aj rast výroby elektrických zariadení o 89,3 %.

Niektoré odvetvia, ako napríklad výroba textilu a kože, alebo výroba farmaceutických výrobkov či ostatná výroba, zaostávali o viac ako štvrtinu za produkciou pred pandémiou. Sú to však podielovo menej významné odvetvia.

Podľa hlavných priemyselných zoskupení sa v porovnaní s aprílom 2020 zvýšila produkcia investičných prostriedkov o 145,9 %, výroba predmetov dlhodobej spotreby o 103 %, výroba pre medzispotrebu o 49,4 %, produkcia súvisiaca s energetikou o 28,9 % a produkcia predmetov krátkodobej spotreby o 16,7 %.

Po zohľadnení sezónnych vplyvov sa priemyselná produkcia v apríli 2021 oproti marcu 2021 znížila o 1 %.

V súhrne od začiatku roka vzrástla PP medziročne o 17,2 %, najvýznamnejšie vo výrobe dopravných prostriedkov o 33 %, dodávke elektriny a plynu o 16,6 %, ako aj vo výrobe strojov i. n. o 22,9 %, výrobe kovov o 16 % a vo výrobe elektrických zariadení o 19,7 %. Produkcia medziročne klesla vo výrobe koksu a ropných produktov o 10,8 % a vo výrobe textilu a kože o 6,7 %. 

Podľa hlavných priemyselných zoskupení sa zvýšila výroba predmetov dlhodobej spotreby o 28,3 %, produkcia investičných prostriedkov o 25,7 %, výroba pre medzispotrebu o 13,3 %, produkcia súvisiaca s energetikou o 11,5 % a výroba predmetov krátkodobej spotreby o 2,7 %.


Poznámka: priemyselná produkcia vyjadruje zmenu objemu produkcie v naturálnom vyjadrení. Údaje sú očistené o vplyv počtu pracovných dní programom JDEMETRA+ a pri spracovaní každého mesiaca sa spätne upravujú od začiatku časového radu.
1) Podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 štruktúru priemyslu tvoria tri sekcie - Ťažba a dobývanie, Priemyselná výroba a Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu. Priemyselná výroba sa ďalej člení na 13 špeciálnych zoskupení priemyselných odvetví.
Plné názvy odvetví podľa SK NACE Rev. 2

Zdroj údajov databáza DATAcube:

Priemyselná produkcia - vývoj z hľadiska podielu jednotlivých odvetví [pm0003ms]

Priemyselná produkcia oproti priemernému mesiacu roku 2015 - očistená o vplyv počtu pracovných dní [pm0004ms]

Priemyselná produkcia oproti priemernému mesiacu roku 2015 - neočistená o vplyv počtu pracovných dní [pm0005ms]

Priemyselná produkcia oproti rovnakému obdobiu minulého roku - očistená o vplyv počtu pracovných dní [pm0006ms]

Priemyselná produkcia oproti rovnakému obdobiu minulého roku - neočistená o vplyv počtu pracovných dní [pm0007ms]

 

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Priemyselná produkcia v apríli 2021 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail