Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Konjunkturálny prieskum v obchode v októbri 2021
Print Mail TW FB WA

Konjunkturálny prieskum v obchode v októbri 2021

Posledná aktualizácia: 28.10.2021
Ilustračný obrázok
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Makroekonomické štatistiky
Okruh: Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
Dátum publikovania: 28.10.2021
Indikátor dôvery v obchode v októbri 2021 rástol iba veľmi mierne na hodnotu 27,0 (o 1,3 p. b.). Respondenti hodnotia súčasnú situáciu za primeranú, ale vzhľadom k očakávaným prísnejším opatreniam v súvislosti s nastávajúcou ďalšou vlnou pandémie, sú opatrní v hodnotení budúceho vývoja.

Názory respondentov na trend podnikateľských aktivít za posledné tri mesiace boli v októbri menej optimistické ako pred mesiacom. Po očistení údajov od vplyvu sezónnosti saldo (35) pokleslo o 6 percentuálnych bodov. Pozitívne hodnotenia (vážené tržbami) prevládajú najmä v maloobchode s pohonnými hmotami a v maloobchode s ostatným tovarom v špecializovaných predajniach. Pozitívne trendy prevládajú v podnikoch s počtom zamestnancov 100 a viac, v Nitrianskom a Bratislavskom kraji. Stav zásob tovarov (-6) hodnotí 89 % respondentov ako primerané sezóne.

Úroveň hodnotenia požiadaviek na dodávateľov zostáva, v porovnaní so septembrom, po sezónnom očistení na takmer rovnakej úrovni a dosiahla hodnotu 38 (rast o 1 p. b.). Na vyrovnanej úrovni sa podieľajú najmä názory respondentov z maloobchodného s potravinami a nápojmi v špecializovaných predajniach. Nižšie požiadavky na dodávateľov predpokladajú podnikatelia v sektore maloobchodu so zariadeniami IKT v špecializovaných predajniach. Vyrovnanú úroveň v hodnotení požiadaviek na dodávateľov si udržali tiež v podnikoch s počtom zamestnancov od 50 do 99 a z regiónov najmä v Bratislavskom a Nitrianskom kraji.

Očakávania podnikateľských aktivít na najbližšie tri mesiace sú s blížiacim sa koncom roka optimistickejšie. Respondenti i napriek nastupujúcej ďalšej vlne pandémie a rastúcim cenám surovín a energií, posudzujú budúci vývoj mierne pozitívne. Sezónne očistené saldo (40) je o 5 p. b. vyššie. Väčšina respondentov (51 %) predpokladá stabilnú situáciu a 45 % respondentov očakáva zvýšenie podnikateľských aktivít. Pozitívne očakávania predpokladajú najmä respondenti v maloobchode so zariadeniami pre IKT v špecializovaných predajniach a obchodníci z Trnavského kraja.

Očakávania v oblasti zamestnanosti sa v októbri zhoršili. Sezónne očistené saldo (9) je o 5 p. b. nižšie ako v septembri. Až 79 % respondentov neočakáva zmeny v počte svojich zamestnancov. Pokles počtu zamestnancov očakávajú podniky v maloobchode v nešpecializovaných predajniach, podniky s počtom zamestnancov 100 a viac a v Trenčianskom kraji.

Trend hodnotenia očakávaného vývoja cien sa v porovnaní so septembrom otočil, respondenti očakávajú rast cien tovarov. Sezónne očistené saldo (38) sa zvýšilo o 10 p. b. Rast cien tovarov očakávajú respondenti z takmer všetkých sortimentných typov maloobchodu, okrem maloobchodu s tovarom pre kultúru a rekreáciu v špecializovaných predajniach. Rast cien tovarov očakávajú najmä v podnikoch s počtom zamestnancov od 20 do 49, a pri regionálnom pohľade v Nitrianskom kraji.


Poznámka: V októbri 2021 sa prieskumu zúčastnilo 346 respondentov, ktorí reprezentujú všetky typy obchodných prevádzok. Hodnoty indikátora dôvery v obchode a sáld sa pohybujú v rozmedzí od -100 (odpovede všetkých respondentov sú pesimistické) do 100 (odpovede všetkých respondentov sú optimistické), pričom saldo zásob tovarov sa interpretuje opačne. Indikátor dôvery a saldá na republikovej úrovni sú sezónne upravené.

 

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Konjunkturálny prieskum v obchode v októbri 2021 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail