Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Prvý odhad úrody poľnohospodárskych plodín 2019

Prvý odhad úrody poľnohospodárskych plodín 2019

Posledná aktualizácia: 03.04.2020
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Odvetvové štatistiky
Okruh: Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov
Dátum publikovania: 03.07.2019

Na základe prvého odhadu očakávame úrodu u sledovaných hustosiatych obilnín  medziročne vyššiu o 14,5 % (364,4 tis. t).  Osiate plochy sú vyššie o 1,2 % a úrodu z hektára očakávame vyššiu o 12,5 % (0,56 t) . Štatistický úrad Slovenskej republiky vykonal prvý odhad úrody k 20. júnu 2019.

Všetky sledované obilniny okrem ovsa (pokles o 1,3 tis. ha) boli zasiate na vyššej výmere, pšenica o 1 %, jačmeň o 1,8 %, raž o 10 % a tritikale o 3,1 %. V porovnaní s rokom 2018 očakávame u obilnín vyššiu úrodu pri vyšších hektárových výnosoch v rozpätí o 0,47 a 0,88 t.

Repka olejka ozimná a jarná bola zasiata na výmere 147,2 tis. ha čo je o 4,7 % (pokles 7,2 tis. ha) menej ako minulý rok. Očakávame nižšiu úrodu o 3,2 % (pokles 15,5 tis. t) pri vyššom hektárovom výnose o 1,5 % (0,05 t).

 

METODICKÉ VYSVETLIVKY

Odhad úrody hustosiatych obilnín (pšenica, raž, jačmeň, ovos, tritikale) a  repky k 20. 6. 2019 bol zisťovaný výberovou metódou a matematicko-štatistickými metódami bola dopočítaná úroda na celú osiatu plochu jednotlivých druhov zisťovaných plodín.

Vykonal sa oblastný výber, kde oblasť sa rovná územno-správnej jednotke kraja. Úrodu v tonách uvádzame ako bodový odhad spolu s intervalom štandardnej chyby a to:

A = do 5%

B = od 5,01 do 10,0%

C = od 10,01 do 15,0%

D = od 15,01 do 20,0%

E = nad 20,0%

Štandardná chyba vyjadruje mieru presnosti jednotlivých odhadov a používa sa na určenie veľkosti intervalu spoľahlivosti. Údaj bez intervalu znamená, že bola zisťovaná celá plocha.


 

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Miletičova 3
  • 824 67 Bratislava
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky

/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Prvý odhad úrody poľnohospodárskych plodín 2019 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail