Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Konjunkturálny prieskum v obchode v júni 2019 - revidované údaje

Konjunkturálny prieskum v obchode v júni 2019 - revidované údaje

Posledná aktualizácia: 28.03.2020
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Makroekonomické štatistiky
Okruh: Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
Dátum publikovania: 28.06.2019

Upozornenie:

Údaje indikátora ekonomického sentimentu a indikátorov dôvery v obchode a službách za mesiac jún 2019 boli revidované dňa 3. júla 2019.

Indikátor dôvery v obchode vzrástol v júni v porovnaní s májom o 0,3 percentuálneho bodu (p.b.) na hodnotu 22,3 vplyvom pozitívneho hodnotenia očakávaných podnikateľských aktivít.

Trend podnikateľských aktivít za posledné tri mesiace hodnotilo 97 % respondentov priaznivo, resp. bez zmien. Po očistení údajov od vplyvu sezónnosti sa saldo (38) znížilo v porovnaní s májom o 3 p.b. Napriek tomu pozitívne hodnotenia (vážené tržbami) prevládajú vo všetkých sektoroch predaja okrem predaja motorových vozidiel, vo všetkých veľkostných skupinách a vo všetkých regiónoch okrem Trenčianskeho a Košického kraja. Úroveň zásob (14) sa medzimesačne zvýšila o 5 p. b a 81 % respondentov ich hodnotí ako primerané sezóne. Požiadavky na dodávateľov plánuje zvyšovať 43 % respondentov (o 6 % menej ako v májovom prieskume), znižovanie uviedli 4 % respondentov (o 4 % menej) a stabilizovaný vývoj očakáva 53 % firiem (o 10 % viac). Výsledné saldo v tomto ukazovateli (35) sa po očistení od vplyvu sezónnosti zvýšilo o 3 p.b. Požiadavky na dodávateľov budú zvyšovať respondenti vo všetkých sektoroch predaja okrem predaja motorových vozidiel, vo všetkých veľkostných skupinách a vo všetkých regiónoch okrem Trenčianskeho a Košického kraja. Pri hodnotení očakávaných podnikateľských aktivít na najbližšie tri mesiace boli respondenti v porovnaní s minulým mesiacom optimistickejší, v dôsledku čoho sa júnové saldo (43) zvýšilo o 9 p.b. Pozitívne hodnotenia prevládajú vo všetkých sektoroch predaja okrem predaja motorových vozidiel, vo všetkých veľkostných skupinách a podľa regiónov vo všetkých krajoch okrem Bratislavského a Košického. Vo vývoji zamestnanosti sa v porovnaní s májom predpokladá pokles, sezónne očistené saldo sa znížilo o 2 p.b. na hodnotu 14. Väčšina respondentov (65 %) o zmenách neuvažuje, 25 % očakáva zvyšovanie zamestnanosti a 10 % počíta so znižovaním počtu zamestnancov. Zamestnancov napriek tomu plánujú prijímať vo všetkých sektoroch predaja a vo všetkých veľkostných skupinách. Z územného hľadiska počítajú s prijímaním zamestnancov vo všetkých regiónoch okrem Trenčianskeho, Banskobystrického a Prešovského kraja. Pri hodnotení očakávaného vývoja cien väčšina (65 %) oslovených predpokladá, že vývoj cien zostane nezmenený, čo je o 1 % menej ako v predchádzajúcom mesiaci. Rast cien očakáva 31 % respondentov (o 2 % menej ako v májovom prieskume) a pokles 4 % podnikov (o 3 % viac). Výsledné saldo (26) v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom kleslo o 1 p.b. Zvyšovanie cien napriek tomu predpokladajú respondenti vo všetkých sektoroch predaja okrem predaja a opráv motorových vozidiel, podľa veľkosti vo všetkých veľkostných skupinách okrem podnikov s 20 až 99 zamestnancami a z územného hľadiska vo všetkých regiónoch okrem Košického kraja.* V júni 2019 sa prieskumu zúčastnilo 371 respondentov, ktorí reprezentujú všetky typy obchodných prevádzok.

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Miletičova 3
  • 824 67 Bratislava
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky

/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Konjunkturálny prieskum v obchode v júni 2019 - revidované údaje Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail