Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Vývoj zahraničného obchodu v auguste a za osem mesiacov roku 2021
Print Mail TW FB WA

Vývoj zahraničného obchodu v auguste a za osem mesiacov roku 2021

Posledná aktualizácia: 08.10.2021
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Makroekonomické štatistiky
Okruh: Zahraničný obchod
Dátum publikovania: 08.10.2021Rast vývozu tovaru sa v auguste značne spomalil na 0,5 % najmä v dôsledku nižšieho exportu automobilov

Export v triede Stroje a prepravné zariadenia, kam patrí aj vývoz áut, zaznamenal prvýkrát od mája 2020 medziročný pokles a to až o vyše 15 %. Ten ovplyvnil celkový vývoz krajiny, ktorý bol najnižší za posledných sedem mesiacov a do úrovne pred pandémiou mu chýbalo necelé percento.

Letné výsledky a ich porovnanie v čase však výrazne ovplyvňuje nastavenie celozávodných dovoleniek najväčších výrobcov, ktoré sa v jednotlivých rokoch môže odlišovať.

Celkový vývoz tovaru zo Slovenska dosiahol v auguste 2021 podľa predbežných výsledkov hodnotu 6,4 mld. eur, pri medziročnom raste o 0,5 %. Napriek tomu prekročil o 8 % aj augustové hodnoty pred pandémiou. Celkový dovoz tovaru sa zvýšil o 11,1 % na 6,5 mld. eur. V porovnaní s augustom 2019 bol import tovaru  vyšší o 7 %.

Pasívne saldo zahraničného obchodu sa v auguste prehĺbilo z júlových 22 mil. eur na 146,2 mil. eur. Prebytok dovozu nad vývozom SR zaznamenala druhý mesiac po sebe, potom čo 14 mesiacov bolo saldo aktívne. Aj vývoj salda v auguste tohto roka ovplyvnila najobchodovanejšia trieda zahraničného obchodu – Stroje a prepravné zariadenia (SITC 7). Prebytok v tejto triede klesol na 660 mil. eur a bol najnižší od apríla 2020, kedy počas prvej vlny pandémie firmy v dôsledku opatrení obmedzili, či prerušili výrobu. Ani 47 % medziročný nárast vývozu v druhej najobchodovanejšej triede – Trhové výrobky (SITC 6), kam patria produkty viacerých významných slovenských priemyselných odvetví ako je spracovanie kovov, hutníctvo, gumárenstvo a pod. nemalo extra pozitívny efekt na záporné saldo.

Z desiatich tried v štruktúre exportu vykázalo medziročný nárast osem z nich, pričom rasty dosahovali od 0,01 % až po 53,6 % v prípade málo podstatnej triedy v štruktúre slovenského zahraničného obchodu – Surové materiály, do ktorej patrí hlavne vývoz dreva (SITC 2). Súčasne v porovnaní so situáciou pred pandémiou (s augustom 2019) vyššie hodnoty vývozu dosiahlo sedem tried zo štruktúry vývozu.

Aj pri dovoze tovaru na Slovensko vykázalo medziročný nárast osem tried z desiatich. Rast sa pohyboval od 3,1 % do 114,6 %, kde rovnako ako pri exporte patril najdynamickejší medziročný rast dovozu triede Surové materiály.

Sezónne očistené údaje zahraničného obchodu

Po sezónnom očistení údajov v auguste 2021 celkový vývoz tovaru dosiahol hodnotu 7,2 mld. eur, pri medziročnom poklese o 1,5 %. Celkový dovoz tovaru sa zvýšil o 8,3 % na 7 mld. eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 178,9 mil. eur (o 644,1 mil. eur nižšie ako v auguste 2020).

Vývoj za osem mesiacov 2021 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2020

Za január až august 2021 sa v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku zvýšil celkový vývoz tovaru o 23,2 % na 57,3 mld. eur a celkový dovoz o 23,1 % na 55,6 mld. eur. Obe zložky boli aj nad úrovňou rovnakého obdobia roka 2019. Export v súhrne za prvých osem mesiacov tohoto roka prevýšil o 9,4 % hodnoty za rovnaké obdobie roku 2019 a import bol vyšší o 7,1 %. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 1,7 mld. eur (o 361,7 mil. eur vyššie ako v rovnakom období minulého roku a zároveň o 1,4 mld. eur prevyšuje aj kumulatívne saldo za prvých osem mesiacov v roku 2019).

Vývoz do členských štátov EÚ v januári až auguste 2021 oproti rovnakému obdobiu minulého roka vzrástol o 23 % a z celkového vývozu tvoril podiel 79,3 %. Dovoz z členských štátov EÚ sa na celkovom dovoze podieľal 65,7 % a medziročne vzrástol o 22 %.

Vývoz do nečlenských krajín EÚ v januári až auguste 2021 oproti rovnakému obdobiu minulého roka vzrástol o 24,1 % a z celkového vývozu tvoril podiel 20,7 %. Dovoz z nečlenských krajín EÚ sa na celkovom dovoze podieľal 34,3 %  a medziročne vzrástol o 25,3 %.

Najviac obchodovaná trieda SITC v zahraničnom obchode SR boli stroje a prepravné zariadenia s podielom 62,2 % na celkovom vývoze a 49 % na celkovom dovoze.

Štatistický úrad SR spolu s aktuálnym prvým zverejnením mesačných údajov o zahraničnom obchode (sumárne údaje za august 2021 a podrobné za júl 2021) zverejňuje aj DEFINITÍVNE ÚDAJE ZAHRANIČNÉHO OBCHODU ZA ROK 2020. Uvedená zmena sa mohla prejaviť úpravou existujúcich mesačných aj ročných údajov v databáze DATAcube. o zahraničnom obchode. Dátové kocky s ročnými absolútnymi hodnotami vývozu a dovozu vo všetkých klasifikáciách a štruktúrach vrátane medziročných indexov boli sprehľadnené a doplnené aj o percentuálne podiely v štruktúre obchodu.

Definitívne údaje o zahraničnom obchode za rok 2020 sa nachádzajú v centrálnej databáze ŠÚ SR DATAcube. v kapitole Zahraničný obchod - ročné údaje.


Poznámka: údaje sú predbežné; v bežných cenách v hodnote typu FOB. Podrobné údaje budú publikované podľa kalendára prvého zverejnenia 9. novembra 2021. Informáciu vypracoval Štatistický úrad SR na základe údajov Colnej sekcie Finančného riaditeľstva SR získaných v rámci colného konania a z INTRASTAT-SK hlásení poskytnutých príjemcami a odosielateľmi tovaru. Sezónna analýza je realizovaná programovým vybavením DEMETRA. Údaje za EÚ sú od januára 2020 bez Spojeného kráľovstva

Zdroj údajov databáza DATAcube:

Zahraničný obchod podľa mesiacov [zo0001ms]
Sezónne očistené údaje zahraničného obchodu [zo0005ms]
Zahraničný obchod podľa tried SITC Rev. 4 [zo0006ms]

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Vývoj zahraničného obchodu v auguste a za osem mesiacov roku 2021 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail