Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Tržby za vlastné výkony a tovar vo vnútornom obchode v máji 2019

Tržby za vlastné výkony a tovar vo vnútornom obchode v máji 2019

Posledná aktualizácia: 04.04.2020
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Odvetvové štatistiky
Okruh: Obchod a stravovacie služby
Dátum publikovania: 04.07.2019

Vývoj v máji 2019 v porovnaní s aprílom 2019 1)

Tržby za vlastné výkony a tovar (ďalej len tržby) medzimesačne vzrástli v ubytovaní o 11,4 %, činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 10,2 % a v predaji a oprave motorových vozidiel a motocyklov o 1,6 %. Klesli v maloobchode o 1,9 % a vo veľkoobchode o 1,6 %.

Vývoj v máji 2019 v porovnaní s májom 2018

Tržby v predaji a oprave motorových vozidiel a motocyklov medziročne vzrástli o 6,8 % vplyvom vyšších tržieb v predaji motorových vozidiel o 10,1 % a v predaji dielov a príslušenstva motorových vozidiel o 0,9 %. V oprave a údržbe motorových vozidiel tržby klesli o 3,2 %.

Tržby vo veľkoobchode v porovnaní s májom 2018 boli nižšie v úhrne o 0,8 %. Pokles bol v sprostredkovaní veľkoobchodu o 15,9 % a v ostatnom špecializovanom veľkoobchode o 6,5 %. V ostatných činnostiach tržby rástli, najvýraznejšie vo veľkoobchode so strojmi, zariadeniami a príslušenstvom o 20,2 %, veľkoobchode s tovarom pre domácnosť o 6,1 % a v nešpecializovanom veľkoobchode o 4,3 %.

V maloobchode tržby medziročne klesli o 2,7 %. Vývoj ovplyvnili nižšie tržby v maloobchode so zariadeniami pre IKT o 8,6 %, maloobchode v nešpecializovaných predajniach o 5,1 %, maloobchode ostatného tovaru v špecializovaných predajniach o 4,1 % a v maloobchode s ostatným tovarom pre domácnosť v špecializovaných predajniach o 2,6 %. Medziročne vyššie tržby boli najmä v maloobchode s tovarom pre kultúru a rekreáciu o 22,2 % a v maloobchode s potravinami, nápojmi a tabakom v špecializovaných predajniach o 14,6 %.

Tržby v ubytovaní sa v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka zvýšili o 24,7 %.

Tržby v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev boli vyššie o 16,5 %.

Vývoj za päť mesiacov roku 2019 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2018

Tržby v predaji a oprave motorových vozidiel a motocyklov sa zvýšili o 7,5 % vplyvom rastu tržieb v predaji motorových vozidiel o 8,6 %, predaji dielov a príslušenstva motorových vozidiel o 11,9 % a v oprave a údržbe motorových vozidiel o 3,2 %.

Celkové tržby vo veľkoobchode vzrástli o 3,4 % vplyvom vyšších tržieb takmer vo všetkých činnostiach, najmä vo veľkoobchode so strojmi, zariadeniami a príslušenstvom o 12,8 %, veľkoobchode s tovarom pre domácnosť o 8,3 %, nešpecializovanom veľkoobchode o 5,2 % a veľkoobchode s potravinami, nápojmi a tabakom o 4,9 %. Pokles tržieb bol len v sprostredkovaní veľkoobchodu o 5,5 %.

V maloobchode sa tržby zvýšili o 0,2 %. Zvýšenie súviselo s rastom tržieb najmä v maloobchode s potravinami, nápojmi a tabakom v špecializovaných predajniach o 16 %, maloobchode mimo predajní, stánkov a trhov o 7,2 % a v maloobchode s pohonnými látkami v špecializovaných predajniach o 6,9 %. Tržby klesli najvýraznejšie v maloobchode ostatného tovaru v špecializovaných predajniach o 4,4 %.

Tržby v ubytovaní sa zvýšili o 8,3 %.

Tržby v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev vzrástli o 11,4 %.


Poznámka: podľa mesačného zisťovania; indexy sú počítané zo stálych cien k základu priemer roku 2015 = 100 (okrem veľkoobchodu, kde indexy sú počítané z bežných cien)
1) zo sezónne očistených údajov

 

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Miletičova 3
  • 824 67 Bratislava
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky

/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Tržby za vlastné výkony a tovar vo vnútornom obchode v máji 2019 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail