Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Stavebná produkcia v apríli 2021
Print Mail TW FB WA

Stavebná produkcia v apríli 2021

Posledná aktualizácia: 10.06.2021
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Odvetvové štatistiky
Okruh: Stavebníctvo
Dátum publikovania: 10.06.2021

Stavebná produkcia medziročne vzrástla o 8,4 %, o desatinu však stále zaostala za obdobím pred pandémiou

Výraznejšie vzrástli práce na inžinierskych stavbách ako na budovách, porovnávacia báza - apríl minulého roka, bola výrazne zasiahnutá  prvou vlnou pandémie. Úroveň pred pandémiou prekročili len podielovo menej významné práce v zahraničí, medziročne vzrástli takmer o dve tretiny.

Objem stavebných prác v apríli dosiahol 400,3 mil. eur, oproti rovnakému obdobiu minulému roku sa zvýšil o 8,4 %. Údaje stavebnej produkcie za apríl sa však medziročne porovnávali s obdobím, kedy nastalo výrazné ekonomické spomalenie spojené s prepadom jednotlivých parametrov v rámci radikálnych opatrení počas prvej vlny pandémie. Výkon stavebníctva tak zostal stále približne 5 % pod úrovňou produkcie v rovnakom období pred pandémiou (oproti aprílu 2019).

Medzimesačne, po zohľadnení sezónnych vplyvov, bola stavebná produkcia nižšia o 0,4 %.

V priebehu  apríla 2021 sa medziročne zvýšili všetky druhy stavebných aktivít, ale žiadna z nich nedosiahla úroveň apríla spred dvoch rokov. Celkový objem prác na domácom trhu dosiahol 362,1 mil. eur. V porovnaní s aprílom 2020 vzrástol o 4,7 %, zvýšená medziročná aktivita bola viditeľná v oboch zložkách  -  v novej výstavbe (vrátane modernizácií a rekonštrukcií) o 3,2 % ako aj v oblasti oprava a údržba o 5,6 %. Obe zložky boli približne o desatinu menej produktívne ako v apríli pred dvoma rokmi.

Z hľadiska výrobného zamerania sa výraznejšie zvýšili práce na inžinierskych stavbách (o 6,7 %),  ktoré okrem iného zahŕňajú aj výstavbu diaľnic a druhý mesiac rástli aj práce na výstavbe budov (o 3,8 %). Podielovo významnejšia produkcia na inžinierskych stavbách stále výrazne, o viac ako 15 %,  zaostávala za objemom spred dvoch rokov.

Druhý mesiac po sebe rástli aj stavebné aktivity realizované v zahraničí, v apríli výrazne o 62 % a vďaka tomu presiahli aj úroveň apríla spred dvoch rokov. Na celkovej produkcii stavebníctva však práce za hranicami tvoria len desatinový podiel.

V súhrne za štyri mesiace 2021 dosiahla stavebná produkcia objem 1 308,2 mil. eur, oproti rovnakému obdobiu roka 2020 klesla o 6,6 %. Znížil sa objem prác na novej výstavbe vrátane modernizácií a rekonštrukcií o 11,3 % (z domácej produkcie tvorili dvojtretinový podiel), pokles prác na opravách a údržbe dosiahol 3,2 %.


Poznámka: stavebná produkcia zahŕňa objem prác vykonaných vlastnými zamestnancami, vrátane odhadu produkcie za živnostníkov a stavebné závody nestavebných podnikov; absolútne údaje sú v bežných cenách, indexy sú počítané zo stálych cien (priemerné ceny roku 2015).

Zdroj údajov databáza DATAcube:

Stavebná produkcia - Stavebná produkcia (podniková metóda) [st0001ms]

 

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Stavebná produkcia v apríli 2021 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail