Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Vývoj zahraničného obchodu v apríli a za štyri mesiace roku 2021
Print Mail TW FB WA

Vývoj zahraničného obchodu v apríli a za štyri mesiace roku 2021

Posledná aktualizácia: 09.06.2021
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Makroekonomické štatistiky
Okruh: Zahraničný obchod
Dátum publikovania: 09.06.2021Slovenský export sa medziročne zdvojnásobil a prekonal aj predkovidovú úroveň

Vývoz tovaru v apríli 2021 vzrástol oproti rovnakému obdobiu minulého roka o 101,9 % a dovoz o 73 %. Vysoké rasty ovplyvnila nízka porovnávajúca základňa, keďže v apríli 2020 počas prvej vlny pandémie firmy v dôsledku opatrení obmedzili, či prerušili výrobu.

Aktuálna hodnota vývozu je o desatinu a dovezeného tovaru o dvadsatinu vyššia ako v predkovidovom období (apríl 2019). Tento rok rasty nielenže prekonali vlaňajší aprílový prepad (exportu o 45,5 % a dovozu o 39,2 %), ale rastom ho aj prevýšili.

Celkový vývoz tovaru dosiahol v apríli 2021 hodnotu 7,2 mld. eur a celkový dovoz tovaru sa zvýšil na 7,0 mld. eur. Rekordné hodnoty z minulého mesiaca, kedy vyvezený aj dovezený tovar dosiahol najvyššiu hodnotu za posledné desaťročie, však neprekročili.

Saldo zahraničného obchodu bolo v apríli 2021 aktívne v objeme 201,3 mil. eur. Aj keď je najnižšie v tomto roku, stále je výrazne lepšie ako pred rokom, kedy bola bilancia pasívna - 482,2 mil. eur. Hodnota dovezeného tovaru prevyšovala hodnotu vyvezeného tovaru aj v apríli 2019, a to o 106,9 mil. eur.

Z desiatich tried v štruktúre exportu vykázalo medziročný nárast deväť z nich, pričom rasty dosahovali od 7,6 % až po 146,4 % v prípade najobchodovanejšej triedy v štruktúre slovenského zahraničného obchodu – Stroje a prepravné zariadenia (SITC 7). Pokles o 6,9 % zaznamenala len jedna, a to málo podstatná trieda – Oleje, tuky a vosky (SITC 4).

Aj pri dovoze tovaru na Slovensko vykázalo medziročný nárast deväť tried z desiatich. Rast sa pohyboval od 5,9 % do 115 %, kde rovnako ako pri exporte patril najdynamickejší medziročný rast dovozu triede Stroje a prepravné zariadenia. Pokles vykázala len menej podstatná trieda zahraničného obchodu – Ostatné (SITC 9).

Vývoj za štyri mesiace 2021 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2020

Celkový vývoz tovaru sa za január až apríl 2021 medziročne zvýšil o 28 % na 29,4 mld. eur a celkový dovoz o 18,5 % na 27,9 mld. eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 1,5 mld. eur.

Vývoz do členských štátov EÚ v januári až apríli 2021 oproti rovnakému obdobiu minulého roku vzrástol o 26,2 % a z celkového vývozu tvoril podiel 78,7 %. Dovoz z členských štátov EÚ sa na celkovom dovoze podieľal 66,5 % a medziročne vzrástol o 22,3 %.

Vývoz do nečlenských krajín EÚ v januári až apríli 2021 oproti rovnakému obdobiu minulého roku vzrástol o 35,1 % a z celkového vývozu tvoril podiel 21,3 %. Dovoz z nečlenských krajín EÚ sa na celkovom dovoze podieľal 33,5 %  a medziročne klesol o 11,5 %.

Najviac obchodovaná trieda SITC v zahraničnom obchode SR boli stroje a prepravné zariadenia s podielom 64,8 % na celkovom vývoze a 51,2 % na celkovom dovoze.

Sezónne očistené údaje zahraničného obchodu

Po sezónnom očistení údajov dosiahol v apríli 2021 celkový vývoz tovaru hodnotu 7 244,8 mil. eur, pri medziročnom raste o 97,9 %. Celkový dovoz tovaru sa zvýšil o 71,4 % na 7 039,2 mil. eur. Saldo zahraničného obchodu bolo pasívne v objeme 205,6 mil. eur.

Poznámka: údaje sú predbežné, v bežných cenách v hodnote typu FOB. Podrobné údaje budú publikované podľa kalendára prvého zverejnenia 9. júla 2021. Informáciu vypracoval Štatistický úrad SR na základe údajov Colnej sekcie Finančného riaditeľstva SR získaných v rámci colného konania a z INTRASTAT-SK hlásení poskytnutých príjemcami a odosielateľmi tovaru. Sezónna analýza je realizovaná programovým vybavením DEMETRA.
Údaje za EÚ sú od januára 2020 bez Spojeného kráľovstva

Zdroj údajov databáza DATAcube:

Zahraničný obchod podľa mesiacov [zo0001ms]
Sezónne očistené údaje zahraničného obchodu [zo0005ms]
Zahraničný obchod podľa tried SITC Rev. 4 [zo0006ms]

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Vývoj zahraničného obchodu v apríli a za štyri mesiace roku 2021 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail