Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Satelitný účet cestovného ruchu 2020
Print Mail TW FB WA

Satelitný účet cestovného ruchu 2020

Posledná aktualizácia: 08.12.2022
Ilustračný obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Štatistický úrad SR
Tématická oblasť: Odvetvové štatistiky
Okruh: Cestovný ruch
Dátum publikovania: 08.12.2022

Podiel cestovného ruchu na výkone slovenskej ekonomiky sa v prvom roku pandémie prepadol o polovicu

Cestovný ruch sa podieľal v roku 2020 na tvorbe hrubého domáceho produktu Slovenska len 1,45 %, zatiaľ čo v turisticky rekordnom roku 2019 tvoril 2,86 % výkonu slovenskej ekonomiky. Štatistický úrad SR zverejňuje Satelitný účet cestovného ruchu 2020, ktorý sumarizuje prínos sektora v ekonomike SR.

Cestovný ruch je odvetvie, ktoré kvôli pandémii najviac čelilo rozsiahlym obmedzeniam a teda aj najväčším stratám. Odvetvia cestovného ruchu počas prvého roka pandémie koronavírusu vyprodukovali celkovo hodnotu 7,8 mld. eur. Ide o súhrn produkcie charakteristických odvetví cestovného ruchu, ktoré sú medzinárodne porovnateľné, ako aj odvetví špecifických pre cestovný ruch v SR. Priama pridaná hodnota, ktorá sa viaže priamo k cestovnému ruchu dosiahla hodnotu 1,1 mld. eur a medziročne poklesla až o jednu miliardu eur, teda o polovicu.

Ilustračný obrázok - Graf

Stiahnite si graf vo vysokom rozlíšení vo formáte PDF (71 kB), alebo vo formáte PNG (101 kB).


Cestovný ruch sa v roku 2020 podieľal na tvorbe HDP len 1,45 %, pričom jeho podiel sa vzhľadom na pandémiu a rozsiahle obmedzenia cestovania medziročne znížil o viac ako 49 %. Priamy hrubý domáci produkt cestovného ruchu dosiahol hodnotu 1,3 mld. eur, čo predstavovalo podobne ako podiel na HDP iba polovičné hodnoty oproti roku 2019.

V cestovnom ruchu prišlo v roku 2020 o prácu vyše 13-tisíc osôb

Počet osôb zamestnaných v cestovnom ruchu (CR) sa v roku 2020 znížil o 7 % (13-tisíc osôb) na 173-tisíc. Najviac ich pracovalo v stravovacích službách a v osobnej doprave. Najväčší počet osôb prišlo o prácu počas roka 2020 práve v stravovacích službách a v športových a rekreačných službách.

Z celkového počtu pracovníkov tvorili 85,2 % zamestnanci a zvyšok podnikatelia. Medzinárodne porovnateľný ukazovateľ - počet pracovných miest prepočítaných na plnú pracovnú dobu (FTE) dosiahol hodnotu 170,5 tis. pracovných miest. Ide o 8 % pokles v porovnaní s predchádzajúcim rokom, väčší pokles zaznamenali zamestnanci ako podnikatelia. Pokles bol zaznamenaný aj v priemernom počte odpracovaných hodín za mesiac. Kým v roku 2019 odpracovali zamestnanci v odvetviach CR priemerne 136 hodín, v roku 2020 to bolo už len 113 hodín. Podobná situácia bola u podnikateľov. V roku 2019 odpracovali podnikatelia v priemere 169 hodín, v roku 2020 to bolo už len 142 hodín.

Celkové výdavky v cestovnom ruchu poklesli o viac ako dve tretiny

Počas prvého roka pandémie (v r. 2020) minuli účastníci cestovného ruchu, teda Slováci aj cudzinci na pobytoch v SR, ako aj občania SR na cestách v zahraničí len 2,1 mld. eur. Ide o menej ako tretinu výdavkov v porovnaní s predkovidovým rokom 2019, kedy účastníci CR minuli takmer 6,8 mld. eur. Najnižší medziročný pokles, a to na úrovni 60 %, mal domáci CR. Spomedzi troch zložiek vnútornej spotreby CR tvorili najväčšiu časť výdavky domáceho cestovného ruchu (1,2 mld. eur). Ide o výdavky domácich návštevníkov, ktorí cestovali po Slovensku.

Vzhľadom na pandemické opatrenia a obmedzenie cestovania do aj zo zahraničia poklesli najmä výdavky občanov SR na cestách do zahraničia (výjazdový CR), a to až o 84 % na 344 mil. eur. Súčasne cudzinci, čo prišli na Slovensko (príjazdový CR) minuli 579-tisíc eur, teda o 65 % menej ako v roku 2019.

Ilustračný obrázok - Graf

Stiahnite si graf vo vysokom rozlíšení vo formáte PDF (101 kB), alebo vo formáte PNG (159 kB).


Najvyššia časť výdavkov návštevníkov na území SR (domáci aj zahraniční návštevníci) smerovala do platieb za ubytovacie a stravovacie služby (45,3 % výdavkov). Klesali aj priemerné výdavky na 1 cestu a to viac pri cestách s prenocovaním ako pri jednodňových cestách v rámci domáceho, príjazdového a výjazdového CR. Najvyšší pokles bol pri rezidentoch SR s prenocovaním cestujúcich na území SR, priemerne minuli o 50 eur menej ako pred rokom, ide o štvrtinový pokles priemerných výdavkoch na 1 cestu. Najnižší pokles priemerných výdavkov na 1. cestu bol opäť v domácom cestovnom ruchu, ale pri jednodňových cestách rezidentov na území SR, kde priemerné výdavky klesli o 7,4 %.

Takmer tri štvrtiny všetkých ciest na Slovensko boli jednodňové výlety

Celkový počet dovolenkových a služobných ciest v rámci domáceho, príjazdového a výjazdového CR dosiahol hodnotu takmer 30 mil. ciest a medziročne poklesol o 58,1 %. Na území Slovenska uskutočnili domáci návštevníci aj cudzinci spolu 27,8 milióna ciest, z ktorých takmer tri štvrtiny bolo jednodňových.

Viac ako dve tretiny ciest v SR (21,5 mil.) zrealizovali domáci účastníci CR, pričom 75 % z nich bolo jednodňových a zvyšok tvorili dlhšie pobyty s ubytovaním. Slovenskí návštevníci celkovo strávili na území SR 18,6 mil. nocí v prenajatom aj neprenajatom ubytovaní.

Takmer 23 % ciest v SR bolo uskutočnených zahraničnými návštevníkmi, čo predstavuje 6,3 mil. ciest na Slovensku. V porovnaní s rokom 2019 ide o pokles zahraničnej návštevnosti o 10 mil. ciest. Aj v cestovaní cudzincov dominovali jednodňové návštevy (65 %). Pobyty spojené s ubytovaním využilo 4,1 mil. cudzincov, ktorí strávili v SR 6,7 mil. nocí.

Slováci znížili cestovanie do zahraničia až o 80 %

V rámci výjazdového CR zrealizovali Slováci spolu 2 mil. ciest do zahraničia, ide o pätinu návštevnosti v porovnaní s predkovidovým rokom 2019. Dominovali viacdňové cesty (s prenocovaním), ktoré tvorili až 59,2 % z počtu ciest do zahraničia. Každá tretia cesta bola jednodňová.


Súčasťou produktu Štatistického úradu SR SATELITNÝ ÚČET CR 2020 je:

 • Rozšírená Informatívna správa
 • Súbor dát v 21 podrobných tabuľkách s dátami za rok 2020 a predošlé roky od roku 2013

Satelitný účet cestovného ruchu (TSA – Tourism Satellite Account) poskytuje komplexný pohľad na vývoj ekonomických ukazovateľov cestovného ruchu a ich vplyv na ekonomiku. Je objektívnym nástrojom pri medzinárodnom porovnaní hospodárskeho významu cestovného ruchu. Údaje za satelitný účet cestovného ruchu SR (TSA SR) sú spracované v časovom rade 2013-2020 vo forme podrobných tabuliek.

Základný metodický rámec tohto matematicko-štatistického modelu je výsledkom spoločného úsilia Štatistickej divízie OSN (UNSD), Štatistického úradu Európskej únie – Eurostatu, Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) a Svetovej organizácie cestovného ruchu (UNWTO).

 • Vydal :

 • Štatistický úrad SR
 • Lamačská cesta 3/C
 • 840 05 Bratislava 45
 • Slovenská republika
 • Informačný servis :

 • tel. +421 2 50 236 339
 • +421 2 50 236 335
 • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky. Štatistický úrad SR tvorí kvalitné štatistiky užitočné pre spoločnosť podľa 16 zásad týkajúcich sa inštitucionálneho prostredia, štatistických procesov a výstupov podľa Kódexu postupov pre európsku štatistiku.


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Satelitný účet cestovného ruchu 2020 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail