Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Indikátor ekonomického sentimentu v auguste 2021
Print Mail TW FB WA

Indikátor ekonomického sentimentu v auguste 2021

Posledná aktualizácia: 30.08.2021
Ilustračný obrázok
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Makroekonomické štatistiky
Okruh: Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
Dátum publikovania: 30.08.2021Ekonomická nálada na Slovensku bola v auguste opäť pesimistickejšia ako pred mesiacom, tentokrát však len mierne. Sezónne upravený indikátor ekonomického sentimentu (IES) klesol o 1,6 bodu na hodnotu 99,2 a pohybuje sa približne na úrovni bezprostredne pred začiatkom pandémie koronavírusu. 

Dôvera sa výrazne znížila v priemysle, zatiaľ čo sa mierne zvýšila u spotrebiteľov, v službách a v obchode. V stavebníctve zostala nezmenená. Aktuálna hodnota IES je výrazne optimistickejšia ako v rovnakom období minulého roka po jeho hlbokom prepade zapríčinenom protiepidemickými opatreniami (o 9,8 bodu) a nachádza sa mierne pod úrovňou dlhodobého priemeru (o 3,3 bodu).

Indikátor dôvery v priemysle po sezónnej úprave v auguste poklesol o 5,7 percentuálnych bodov (p. b.) na hodnotu -1. Vývoj indikátora nepriaznivo ovplyvnilo najmä očakávané zníženie produkcie v nasledujúcich troch mesiacoch. V auguste sezónne upravený indikátor dôvery v stavebníctve zostal na úrovni predchádzajúceho mesiaca (-21), keď nepriaznivý vývoj hodnotení očakávanej zamestnanosti bol eliminovaný priaznivým vývojom celkovej úrovne objednávok. Aktuálny výsledok prevyšuje dlhodobý priemer o 3 body. Indikátor dôvery v obchode sa v auguste 2021 zmenil iba veľmi mierne a vzrástol na hodnotu 27,3 (rast o 1 p. b.). Respondenti hodnotia súčasnú situácia za primeranú aj vzhľadom na uvoľňujúce sa proticovidové opatrenia, ale zároveň sú ešte stále opatrní v hodnotení budúceho vývoja. Sezónne očistený indikátor dôvery v službách v auguste po dvojmesačnom poklese mierne vzrástol, jeho hodnota (13) sa v porovnaní s júlom zvýšila o 1 percentuálny bod, čo predstavuje zároveň 7 p. b. pod dlhodobým priemerom. Vývoj indikátora bol ovplyvnený optimistickejšími hodnoteniami očakávaného dopytu, pričom podnikateľskú situáciu a dopyt za posledné tri mesiace respondenti hodnotili negatívnejšie.

Spotrebiteľská atmosféra na Slovensku bola na začiatku augusta mierne optimistickejšia ako predchádzajúci mesiac. Sezónne upravený indikátor spotrebiteľskej dôvery medzimesačne vzrástol o 1,8 bodu na hodnotu -18,8. Zmazalo sa tak takmer celé minulomesačné zhoršenie indikátora, ktoré zastavilo jeho predchádzajúci štvormesačný rast, a indikátor sa pohybuje v okolí svojho dlhodobého priemeru.

Respondenti boli v porovnaní s minulým mesiacom optimistickejší, aj keď stále len mierne, najmä v očakávaniach vývoja nezamestnanosti. O niečo menej optimistickejší boli v očakávaniach celkovej hospodárskej situácie, úspor a  finančnej situácie domácností.

V porovnaní so situáciou pred rokom, po hlbokom prepade indikátora v dôsledku zavedenia protiepidemických opatrení, boli respondenti výrazne optimistickejší (o 12 bodov) a aktuálny výsledok sa navrátil nepatrne nad úroveň dlhodobého priemeru (o 0,7 bodu).


Poznámka: Hodnoty indikátorov dôvery sa pohybujú v rozmedzí od -100 (odpovede všetkých respondentov sú maximálne pesimistické) do 100 (odpovede všetkých respondentov sú maximálne optimistické). Údaje sú sezónne upravené.

 

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Indikátor ekonomického sentimentu v auguste 2021 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail