Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Harmonizované indexy spotrebiteľských cien v auguste 2021
Print Mail TW FB WA

Harmonizované indexy spotrebiteľských cien v auguste 2021

Posledná aktualizácia: 17.09.2021
Ilustračný obrázok
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Makroekonomické štatistiky
Okruh: Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
Dátum publikovania: 17.09.2021

Priemerná ročná miera inflácie HICP - harmonizovaného indexu spotrebiteľských cien (vyjadrená zmenou priemeru harmonizovaného indexu spotrebiteľských cien za posledných 12 mesiacov oproti priemeru predchádzajúcich 12 mesiacov) predstavovala v auguste 2021 hodnotu 1,8 %, čo je o 0,1 percentuálneho bodu viac ako bola jej hodnota v júli 2021.

V auguste 2021 sa medziročná inflácia, porovnávajúca cenovú úroveň harmonizovaného indexu spotrebiteľských cien v auguste 2021 oproti augustu 2020, zvýšila na hodnotu 3,3 %. V júli 2021 bola jej hodnota 2,9 %.

Medzimesačná HICP inflácia dosiahla v auguste 2021 úroveň 0,4 %. Zvýšili sa ceny v nasledovných odboroch klasifikácie COICOP:  nábytok, bytové vybavenie a bežná údržba domácnosti (kladný príspevok 0,09 percentuálneho bodu k medzimesačnej inflácii 0,4 %), doprava (kladný príspevok 0,07 p. b.), rozličné tovary a služby (kladný príspevok 0,07 p. b.), rekreácia a kultúra (kladný príspevok 0,03 p. b.), bývanie, voda, elektrina, plyn a ostatné palivá (kladný príspevok 0,02 p. b.), reštaurácie a hotely (kladný príspevok 0,02 p. b.), zdravotníctvo (kladný príspevok 0,01 p. b.). Naopak, tlmiaci účinok na medzimesačnú infláciu malo zníženie cien v odboroch: alkoholické nápoje a tabak (záporný príspevok -0,02 p. b.), potraviny a nealkoholické nápoje  (záporný príspevok -0,03 p. b., z toho medzimesačné zníženie cien potravín (záporný príspevok -0,01 p. b.) a medzimesačné zníženie cien nealkoholických nápojov (záporný príspevok -0,02 p. b.)), odevy a obuv (záporný príspevok -0,04 p. b.).

Štatistický úrad zverejňuje údaje  o harmonizovaných indexoch spotrebiteľských cien (Harmonized Indices of Consumer Prices/HICP) mesačne, v deň ich zverejnenia Eurostatom;  zvyčajne niekoľko dní po národnej inflácii CPI. Ide o infláciu podľa jednotnej metodiky EÚ, aby bola zabezpečená vzájomná porovnateľnosť indexov spotrebiteľských cien medzi krajinami. Spotrebné koše sa čiastočne líšia, HICP na rozdiel od CPI neobsahuje zložky „Imputované nájomné“ a vybraté položky týkajúce sa veľkých opráv a údržby domácnosti, z čoho vyplývajú niektoré odlišnosti vo váhach zložiek.


  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Harmonizované indexy spotrebiteľských cien v auguste 2021 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail