Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Tržby za vlastné výkony a tovar vo vnútornom obchode v júli 2021
Print Mail TW FB WA

Tržby za vlastné výkony a tovar vo vnútornom obchode v júli 2021

Posledná aktualizácia: 03.09.2021
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Odvetvové štatistiky
Okruh: Obchod a stravovacie služby
Dátum publikovania: 03.09.2021
Predkovidovú úroveň prekonali tržby väčšiny zložiek maloobchodu, zaostávali tržby z predaja motorových vozidiel aj tržby ubytovateľov

Tržby predajcov v maloobchode sa medziročne zvýšili, presiahli aj úroveň tržieb z obdobia pred pandémiou (z júla 2019), za úrovňou spred dvoch rokov zaostávali už len tri z 9 činností maloobchodu. Medziročne sa zvýšili aj tržby ubytovateľov, za tržbami z júla 2019 však naďalej zaostávali. Medziročne nižšie tržby dosiahli v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev.

Maloobchodné tržby sa v júli 2021 oproti rovnakému obdobiu minulého roka zvýšili o 1,5 %, rast pritom zaznamenali z celkovo 9 sledovaných zložiek (činností maloobchodu) len tri. Nakoľko bol vývoj tržieb počas celého roka 2020 vplyvom pandémie špecifický, ŠÚ SR uvádza aj porovnanie s tržbami spred dvoch rokov (s júlom 2019). Celkové maloobchodné tržby úroveň spred dvoch rokov prevýšili, nad úrovňou júla 2019 bola zároveň väčšina činností maloobchodu, z celkovo 9 činností prekročilo úrovňou spred dvoch rokov šesť, zaostávali už len tri činnosti.

Medziročne sa tržby najvýznamnejšie zvýšili v maloobchode s pohonnými látkami v špecializovaných predajniach o 10 %. Vzrástli aj v podielovo najvplyvnejšej zložke, v nešpecializovaných predajniach (hyper a supermarkety), aj keď len mierne o 1 % a v maloobchode v stánkoch a na trhoch o 13,9 %, ktoré, naopak, na celkových tržbách tvorili najmenší podiel. Prvé dve činnosti zároveň presiahli aj úroveň roka 2019.

Vývoj ostatných zložiek obchodu v júli 2021 v porovnaní s júlom 2020

V predaji a oprave motorových vozidiel sa tržby medziročne znížili o 4,8 %, mierne zaostávali aj za úrovňou pred dvoma rokmi. Tržby medziročne klesli v predaji motorových vozidiel o 6,5 % a v oprave a údržbe motorových vozidiel o 5,8 %.  Medziročný rast dosiahli len v predaji dielov a príslušenstva motorových vozidiel. Z troch činností vnútorného obchodu za obdobím pred pandémiou zaostávali len tržby v predaji motorových vozidiel.

Rast tržieb vo veľkoobchode mal dvojcifernú hodnotu, júlové tržby sa medziročne zvýšili o 14,4 %. Dosiahnuté tržby prevýšili aj úroveň objemu z roka 2019. Medziročne najviac vzrástli v podielovo najvýznamnejších činnostiach, v ostatnom špecializovanom veľkoobchode o 39 % a v nešpecializovanom veľkoobchode o 22,2 %. Medziročný rast podporilo zvýšenie aj v ďalších činnostiach, z celkovo 8 činností veľkoobchodu, sa tržby zvýšili v piatich, tri zaznamenali medziročný pokles. Oproti júlu 2019 sa tržby zvýšili takmer vo všetkých činnostiach veľkoobchodu, pod úrovňou bol len veľkoobchod so zariadeniami pre IKT. 

Medziročne sa zvýšili aj tržby v ubytovaní o 2 %, za úrovňou spred dvoch rokov však naďalej zaostávali. V medziročnom poklese boli tržby v reštauráciách a pohostinstvách, oproti rovnakému obdobiu minulého roka sa znížili o 3 %, dosiahnutý objem tržieb však presiahol úroveň tržieb z júla 2019.

Vývoj v júli 2021 v porovnaní s júnom 2021 1)

Tržby za vlastné výkony a tovar v júli 2021 v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom (s júnom 2021) vzrástli v ubytovaní o 36,8 %, rast bol aj v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 3,2 %. Tržby medzimesačne klesli v predaji a oprave motorových vozidiel o 5,8 %, vo veľkoobchode o 2,3 % a v maloobchode o 1,2 %.

Vývoj za sedem mesiacov 2021 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2020

 Od začiatku roka do konca júla 2021 tržby za vlastné výkony a tovar medziročne vzrástli v predaji a oprave motorových vozidiel a motocyklov o 16,2 %, zvýšili sa aj vo veľkoobchode, v bežných cenách vzrástli o 15,3 % a rast bol aj v maloobchode, aj keď len mierny o 0,1 %.

Medziročný pokles pokračoval v ubytovaní, za sedem mesiacov sa oproti rovnakému obdobiu minulého roka tržby znížili o 43,8 % a v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev pri poklese o 21,6 %.

Ďakujeme všetkým podnikom, ktoré si splnili spravodajskú povinnosť a poskytujú Štatistickému úradu SR primárne údaje potrebné na zostavenie štatistík tržieb vo vnútornom obchode.

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Tržby za vlastné výkony a tovar vo vnútornom obchode v júli 2021 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail