Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Vývoj cien vo výrobnej sfére v auguste 2021
Print Mail TW FB WA

Vývoj cien vo výrobnej sfére v auguste 2021

Posledná aktualizácia: 28.09.2021
ilustratívny obrázok/illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Makroekonomické štatistiky
Okruh: Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
Dátum publikovania: 28.09.2021

Ceny priemyselných výrobcov

Ceny priemyselných výrobcov pre tuzemsko auguste oproti júlu vzrástli o 1,2 %. Vzrástli ceny dodávky elektriny a plynu o 2,4 %, priemyselnej výroby o 0,6 %, dodávky vody a odpadov o 0,4 % a ťažby a dobývania o 0,1 %.

V priemyselnej výrobe vzrástli ceny kovov o 2,7 %, drevených výrobkov o 1,9 %, textilu a kože o 1,8 %, elektrických zariadení o 1,7 %, koksu a ropných produktov o 1,5 % a chemikálií o 0,7 %. Klesli ceny ostatnej výroby o 1,2 %, počítačových výrob­kov o 0,5 %, strojov inde nezaradených o 0,3 %, farmaceutických výrobkov o 0,2 % a ceny dopravných prostriedkov, výrobkov z gumy a plastu a potravín rovnako o 0,1 %.

auguste 2021 v porovnaní s augustom 2020 ceny priemyselných výrobcov pre tu­zemský trh vzrástli o 7 %. Zvýšili sa ceny priemyselnej výroby o 7,9 %, dodávky vody a odpa­dov o 7,2 %, ťažby a dobývania o 6,3 % a dodávky elektriny a plynu o 5,6 %.

V priemyselnej výrobe vzrástli ceny koksu a ropných produktov o 54,7 %, kovov o 22,7 %, drevených výrobkov o 20,2 %, chemikálií o 20 %, ostatnej výroby o 5,9 %, elektrických zariadení o 4,5 %, potravín o 2,2 %, textilu a kože o 1,7 %, far­maceutických výrobkov o 1,6 % a výrobkov z gumy a plastu o 0,5 %. Klesli ceny počítačových výrob­kov spolu s cenami strojov inde nezaradených o 1,8 % a dopravných prostriedkov o 1,7 %.

V priemere od začiatku roka oproti rovnakému obdobiu minulého roka vzrástli ceny priemyselných výrobcov o 2,3 % a to vplyvom zvýšenia cien ťažby a dobývania o 5,8 %, dodávky vody a odpadov o 5,4 %, priemyselnej výroby o 2,8 % a dodávky elektriny a plynu o 1,1 %.

Ceny priemyselných výrobcov za export v auguste oproti júlu vzrástli o 1,7 %. Vzrástli ceny elektriny a plynu o 11,3 %, ťažby a dobývania o 7,7 % a priemyselnej výroby o 1,2 %. Klesli ceny dodávky vody a odpadov o 0,6 %.

V priemyselnej výrobe vzrástli ceny výroby kovov o 5,8 %, chemikálií o 2,1 %, ostatnej výroby o 1,7 %, drevených výrobkov o 1,5 %, elek­trických zariadení o 1,3 %, výrobkov z gumy a plastu o 0,9 %, potravín o 0,3 %, počítačových výrobkov o 0,2 % a textilu a kože spolu s cenami dopravných prostriedkov o 0,1 %. Ceny farmaceutických výrobkov ostali nezmenené. Klesli ceny výroby koksu a ropných produktov o 0,7 % a strojov inde nezaradených o 0,4 %.

auguste 2021 v porovnaní s augustom 2020 exportné ceny vzrástli o 10,2 %. Vyššie boli ceny dodávky vody a odpadov o 72,8 %, ťažby a dobývania o 36,4 %, elektriny a ply­nu o 26,3 % a priemyselnej výroby o 9,5 %.

V priemyselnej výrobe sa zvýšili ceny koksu a ropných produktov o 37,3 %, kovov o 36,5 %, chemikálií o 24,4 %, drevených výrobkov o 16,1 %, počítačových výrobkov o 12,9 %, elektrických zariadení o 8,6 %, vý­rob­kov z gumy a plastu o 7,1 %, ostatnej výroby o 5,9 %, strojov inde nezaradených o 4,8 % a potravín o 1,3 %. Znížili sa ceny dopravných prostriedkov o 0,4 %, farma­ceu­tických výrobkov o 0,2 % a textilu a kože o 0,1 %.

V priemere od začiatku roka oproti rovnakému obdobiu minulého roka ceny priemyselných výrobcov pre export vzrástli o 4 % a to vplyvom zvýšenia cien dodávky vody a odpadov o 30,7 %, ťažby a dobývania o 16,5 %, dodávky elektriny a plynu o 5,6 % a priemyselnej výroby o 3,9 %.

Ceny poľnohospodárskych výrobkov

V auguste boli ceny poľnohospodárskych výrobkov medziročne vyššie o 11,6 %. Ceny rastlinných výrobkov vzrástli o 16 %. Ceny živočíšnych výrobkov klesli o 1 %.

Z rastlinných výrobkov vzrástli ceny olejnatých plodov a semien o 24,8 %, ceny obilnín o 18,8 %, ceny strukovín o 14,1 %, ceny ovocia a zeleniny o 5,8 % a ceny zemiakov o 0,9 %.

Zo živočíšnych výrobkov sa znížili ceny surovej ovčej vlny v pote o 24,1 %, jatočných ošípaných o 5,1 %, konzumných slepačích vajec o 4,4 % a ceny surového kravského mlieka o 0,1 %. Zvýšili sa ceny jatočných oviec a jahniat o 13,8 %, jatočnej hydiny o 9,8 %, hovädzieho dobytka vrátane teliat o 2,7 % a ceny živých rýb o 1,8 %.

Od začiatku roka vzrástli ceny poľnohospodárskych výrobkov v priemere o 6,3 % vplyvom vyšších cien rastlinných výrobkov o 13 % a nižších cien živočíšnych výrobkov o 2,4 %.

Ceny stavebných prác

Ceny stavebných prác v auguste 2021 oproti júlu vzrástli o 0,8 %. V porovnaní s augustom 2020 vzrástli o 6,3 %. V priemere od začiatku roka ceny stavebných prác medziročne vzrástli o 1,7 %.

Ceny materiálov spotrebovávaných v stavebníctve

Ceny materiálov spotrebovávaných v stavebníctve v auguste 2021 oproti júlu vzrástli o 2,9 %. V porovnaní s augustom 2020 vzrástli o 16 %. V priemere od začiatku roka ceny materiálov spo­tre­bo­­vá­va­ných v stavebníctve medziročne vzrástli o 6,4 %.


  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Vývoj cien vo výrobnej sfére v auguste 2021 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail