Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Priemyselná produkcia v júni 2021
Print Mail TW FB WA

Priemyselná produkcia v júni 2021

Posledná aktualizácia: 10.08.2021
Ilustračný obrázok
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Odvetvové štatistiky
Okruh: Priemysel
Dátum publikovania: 10.08.2021

Priemysel v júni vykompenzoval prepady minuloročnej pandémie, produkcia o 4 % predbehla aj čísla z júna 2019

Najvplyvnejšia výroba dopravných prostriedkov sa v júni 2021 už priblížila k hodnotám pred pandémiou, jej produkcia výrazne rastie už piaty mesiac v rade. Celkovo zatiaľ piatim z 15 priemyselných odvetví sa ešte nepodarilo dotiahnuť na produkciu z júna 2019.

Priemyselná produkcia (PP) na Slovensku v júni medziročne vzrástla o 13,7 %, pričom tempo rastu sa v porovnaní s minulým mesiacom znížilo o tretinu. Napriek tomu sa jej podarilo prekonať o 4,1 % už aj úroveň produkcie z júna 2019.

Z pätnástich odvetví priemyslu1) zaznamenalo medziročný rast produkcie aktuálne trinásť a súčasne desiatim odvetviam sa už podarilo dosiahnuť vyššie hodnoty aj ako pred pandémiou (ako v júni 2019). Podielovo najvýznamnejšie odvetvie – výroba dopravných prostriedkov medziročne vzrástla o 7,3 %, na prekonanie výroby z júna 2019 chýbali necelé 3 %. Minulý mesiac pritom zaostávala za situáciou pred pandémiou takmer o tretinu.

K medziročnému rastu priemyselnej produkcie počas mesiaca najviac prispela výroba kovov a kovových konštrukcií (o 40,3 %), pričom táto zložka priemyslu dosahuje rasty už od októbra 2020. K pozitívnym výsledkom prispela aj výroba strojov a zariadení (o 23,5 %) a výroba výrobkov z gumy a plastu (o 18,5 %). Tieto tri odvetvia produkovali v júni výrazne vyššie hodnoty ako pred pandémiou (ako v júni 2019), najvýraznejšie sa posunula výroba kovov, ktorá bola o 13 % vyššia ako pred dvoma rokmi.

Vyššiemu medziročnému rastu celkovej produkcie zabránil medziročný pokles vo výrobe koksu a rafinovaných ropných produktov o 17,7 %. Súčasne rast priemyslu v porovnaní s minulým rokom pribrzdilo zníženie výroby základných farmaceutických výrobkov (o 29,6 %) a v ťažbe a dobývaní (o 5,5 %).  Obe tieto odvetvia vykázali výrazne nižšie hodnoty ako pred pandémiou, najmä produkcia farmaceutického priemyslu je v porovnaní s júnom 2019 nižšia o 11,3%. Celkovo najvýraznejšie zaostávanie oproti júnu 2019 sa prejavilo vo výrobe textilu, odevov (vrátane výroby z kože), kde bola produkcia nižšia takmer o štvrtinu oproti situácii pred pandémiou.

Podľa hlavných priemyselných zoskupení sa v porovnaní s júnom 2020 zvýšila výroba predmetov dlhodobej spotreby o 23,3 %, výroba pre medzispotrebu o 22,7 %, produkcia investičných prostriedkov o 11,9 %. Vyššia bola aj produkcia súvisiaca s energetikou o 5 % a produkcia predmetov krátkodobej spotreby o 0,4 %.

Po zohľadnení sezónnych vplyvov sa priemyselná produkcia v júni 2021 oproti máju 2021 zvýšila o 3 %.

V súhrne za prvých šesť mesiacov tohto roka vzrástla PP medziročne o 19,3 %. Z priemyselných odvetví, ktoré sa najviac podieľali na celkovom raste produkcie, bolo najvýznamnejšie zvýšenie vo výrobe dopravných prostriedkov (o 30,3 %), výrobe kovov a kovových konštrukcií (o 25,8 %), výrobe strojov a zariadení (o 27,2 %), dodávke elektriny a plynu (o 14,4 %) a vo výrobe výrobkov z gumy a plastu (o 16,1 %). Produkcia klesla vo výrobe koksu a rafinovaných ropných produktov (o 9,3 %). Tieto vysoké hodnoty však súvisia najmä s rozkolísanosťou výroby v jednotlivých odvetviach v roku 2020 pod vplyvom opatrení proti pandémii.

Podľa hlavných priemyselných zoskupení sa zvýšila výroba predmetov dlhodobej spotreby o 31,9 %, produkcia investičných prostriedkov o 26,2 %, výroba pre medzispotrebu o 19 %, produkcia súvisiaca s energetikou o 9,9 % a výroba predmetov krátkodobej spotreby o 4,4 %.


Poznámka: Priemyselná produkcia vyjadruje zmenu objemu produkcie v naturálnom vyjadrení. Údaje sú očistené o vplyv počtu pracovných dní programom JDEMETRA+ a pri spracovaní každého mesiaca sa spätne upravujú od začiatku časového radu.
1) Podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 štruktúru priemyslu tvoria tri sekcie - Ťažba a dobývanie, Priemyselná výroba a Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu. Priemyselná výroba sa ďalej člení na 13 špeciálnych zoskupení priemyselných odvetví.
Plné názvy odvetví podľa SK NACE Rev. 2

Zdroj údajov databáza DATAcube:

Priemyselná produkcia - vývoj z hľadiska podielu jednotlivých odvetví [pm0003ms]

Priemyselná produkcia oproti priemernému mesiacu roku 2015 - očistená o vplyv počtu pracovných dní [pm0004ms]

Priemyselná produkcia oproti priemernému mesiacu roku 2015 - neočistená o vplyv počtu pracovných dní [pm0005ms]

Priemyselná produkcia oproti rovnakému obdobiu minulého roku - očistená o vplyv počtu pracovných dní [pm0006ms]

Priemyselná produkcia oproti rovnakému obdobiu minulého roku - neočistená o vplyv počtu pracovných dní [pm0007ms]

 

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Priemyselná produkcia v júni 2021 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail