Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Priemyselná produkcia v máji 2020

Priemyselná produkcia v máji 2020

Posledná aktualizácia: 10.07.2020
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Odvetvové štatistiky
Okruh: Priemysel
Dátum publikovania: 10.07.2020

Slovenský priemysel v máji stále dosahoval len dve tretiny svojej minuloročnej produkcie, výroba áut mala menej ako polovičný výkon.

Napriek tomu, že výkon slovenského priemyslu v máji 2020 oproti aprílu vzrástol takmer o 20 %, priemyselná produkcia SR dosiahla len dve tretiny objemu ako v máji minulého roku. Celkový pokles najvýraznejšie ovplyvnilo medziročné zníženie výroby dopravných prostriedkov o 56,9 %. Pod celkový vývoj sa podpísal aj vysoký rast vo výrobe koksu a rafinovaných ropných produktov, čo však súvisí s minuloročnou výrobnou odstávkou u jedného z producentov.

Priemyselná produkcia (PP) v máji medziročne klesla o 33,5 %. Vývoj podľa sekcií (3 sekcie podľa SK NACE Rev. 2) ovplyvnil pokles v priemyselnej výrobe o 37,6 %, dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 5 % a v ťažbe a dobývaní o 9 %.

Z 3 sekcií a 13 špeciálnych zoskupení priemyselných odvetví malo 8 medziročný pokles v máji vyšší ako 25 % .

Zo špeciálnych zoskupení priemyselných odvetví, ktoré sa najviac podieľali na celkovom poklese produkcie,  najvýznamnejšie  zníženie zaznamenali výroba dopravných prostriedkov o 56,9 %, výroba výrobkov z gumy a plastu a ostatných nekovových minerálnych výrobkov o 35,5 %, výroba kovov a kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení o 32,6 %, výroba elektrických zariadení o 42,2 % a výroba strojov a zariadení inde nezaradených o 32,8 %. Celkovú produkciu ovplyvnil rast vo výrobe koksu a rafinovaných ropných produktov o 125,2 %, čo je však  vplyv nízkeho výkonu zoskupenia minulý rok.

Podľa hlavných priemyselných zoskupení sa v porovnaní s májom 2019 znížila produkcia investičných prostriedkov o 48,9 %, výroba predmetov dlhodobej spotreby o 39,8 %, výroba pre medzispotrebu o 31,4 % a produkcia predmetov krátkodobej spotreby o 19,3 %. Vyššia bola produkcia súvisiaca s energetikou o 6,5 %.

Po zohľadnení sezónnych vplyvov sa priemyselná produkcia v máji 2020 oproti aprílu 2020 zvýšila o 19,7 %.

Od začiatku roka klesla PP medziročne o 19,5 %, v tom v priemyselnej výrobe o 22,5 % a v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 1,4 %. Produkcia vzrástla v ťažbe a dobývaní o 5,6 %. 

Zo špeciálnych zoskupení priemyselných odvetví, ktoré sa najviac podieľali na celkovom poklese produkcie, bolo najvýznamnejšie zníženie zaznamenané vo výrobe dopravných prostriedkov o 35,5 %, výrobe výrobkov z gumy a plastu a ostatných nekovových minerálnych výrobkov o 19,8 %, výrobe strojov a zariadení inde nezaradených o 20,2 %, výrobe kovov a kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení o 15,6 % a v ostatnej výrobe, oprave a inštalácií strojov a zariadení o 29,2 %. Produkcia vzrástla vo výrobe koksu a rafinovaných ropných produktov o 9,2 % a v ťažbe a dobývaní o 5,6 %.

Podľa hlavných priemyselných zoskupení sa znížila výroba predmetov dlhodobej spotreby o 35,3 %, produkcia investičných prostriedkov o 29,7 %, výroba predmetov krátkodobej spotreby o 15,3 %, výroba pre medzispotrebu o 14,1 % a produkcia súvisiaca s energetikou o 0,4 %.


Poznámka: predbežné údaje; priemyselná produkcia vyjadruje zmenu objemu produkcie v naturálnom vyjadrení. Údaje sú očistené o vplyv počtu pracovných dní programom JDEMETRA+ a pri spracovaní každého mesiaca sa spätne upravujú od začiatku časového radu. Počet pracovných dní bol v máji 2020 v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2019, aj od začiatku roka nižší o 2 dni.

 

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Miletičova 3
  • 824 67 Bratislava
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky

Váš názor
na internetovú stránku ŠÚ SR
je pre nás dôležitý
Váš názor
/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Priemyselná produkcia v máji 2020 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail