Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Vývoj cien vo výrobnej sfére v septembri 2021
Print Mail TW FB WA

Vývoj cien vo výrobnej sfére v septembri 2021

Posledná aktualizácia: 29.10.2021
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Makroekonomické štatistiky
Okruh: Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
Dátum publikovania: 28.10.2021

Ceny priemyselných výrobcov

Ceny priemyselných výrobcov pre tuzemsko septembri  oproti augustu vzrástli o 1,4 %. Vzrástli ceny ťažby a dobývania o 2,1 %, dodávky elektriny a plynu a priemyselnej výroby zhodne o 1,5 % a dodávky vody a odpadov o 0,2 %.

V priemyselnej výrobe vzrástli ceny kovov o 4,7 %, chemikálií o 3,9 %, dopravných prostriedkov o 2 %, elektrických zariadení o 0,7 %, výrobkov z gumy a plastu o 0,6 %, ostatnej výroby o 0,5 %, strojov inde nezaradených o 0,3 % a potravín, farmaceutických výrobkov a počítačových výrob­kov rovnako o 0,1 %. Klesli ceny textilu a kože o 0,8  %, drevených výrobkov o 0,6 % a koksu a ropných produktov o 0,1 %.

septembri 2021 v porovnaní so septembrom 2020 ceny priemyselných výrobcov pre tuzemský trh vzrástli o 8,5 %. Zvýšili sa ceny priemyselnej výroby o 9,9 %, ťažby a dobývania o 7,1 %, dodávky vody a odpadov o 6,9 % a dodávky elektriny a plynu o 6,7 %.

V priemyselnej výrobe vzrástli ceny koksu a ropných produktov o 59,1 %, kovov o 28,7 %, chemikálií o 21,4 %, drevených výrobkov o 20,7 %, ostatnej výroby o 6,6 %, elektrických zariadení o 5,7 %, potravín o 3,1 %, farmaceutických výrobkov o 1,5 %, výrobkov z gumy a plastu o 0,9 %, dopravných prostriedkov o 0,6 % a textilu a kože o 0,3 %. Klesli ceny počítačových výrobkov spolu s cenami strojov inde nezaradených zhodne o 2,3 %.

V priemere od začiatku roka oproti rovnakému obdobiu minulého roka vzrástli ceny priemyselných výrobcov o 2,9 % a to vplyvom zvýšenia cien ťažby a dobývania o 6 %, dodávky vody a odpadov o 5,6 %, priemyselnej výroby o 3,5 % a dodávky elektriny a plynu o 1,7 %.

Ceny priemyselných výrobcov za export v septembri oproti augustu vzrástli o 1,7 %. Vzrástli ceny elektriny a plynu o 8,1 %, dodávky vody a odpadov o 3,2 % a priemyselnej výroby o 1,4 %. Klesli ceny ťažby a dobývania o 3,2 %.

V priemyselnej výrobe vzrástli ceny výroby kovov o 5,5 %, koksu a ropných produktov o 4,5 %, elektrických zariadení o 1,8 %, ostatnej výroby o 1,5 %, počítačových výrobkov o 1,4  %, dreve­ných výrobkov o 1 %, chemikálií o 0,9 %, výrobkov z gumy a plastu a potravín zhodne o 0,7 % a strojov inde nezaradených o 0,2  %. Ceny farmaceutických výrobkov ostali nezmenené. Klesli ceny výroby textilu a kože spolu s cenami dopravných prostriedkov zhodne o 0,1 %.

septembri 2021 v porovnaní so septembrom 2020 exportné ceny vzrástli o 12,7 %. Vyššie boli ceny dodávky vody a odpadov o 79,9 %, elektriny a plynu o 37,5 %,  ťažby a dobývania o 32,2 % a priemyselnej výroby o 11,6 %.

V priemyselnej výrobe sa zvýšili ceny koksu a ropných produktov o 50,1 %, kovov o 45,4 %, chemikálií o 23,3 %, drevených výrobkov o 16,9 %, počítačových výrobkov o 15,1 %, elektrických zariadení o 9,7 %, výrobkov z gumy a plastu o 8,2 %, ostatnej výroby o 8 %, strojov inde nezaradených o 4,9 %, potravín o 2,1 % a textilu a kože a dopravných prostriedkov zhodne o 0,1 %. Znížili sa ceny farmaceutických výrobkov o 0,2 %.

V priemere od začiatku roka oproti rovnakému obdobiu minulého roka ceny priemyselných výrobcov pre export vzrástli o 5 % a to vplyvom zvýšenia cien dodávky vody a odpadov o 36 %, ťažby a dobývania o 18,1 %, dodávky elektriny a plynu o 9,1 % a priemyselnej výroby o 4,8 %.

Ceny poľnohospodárskych výrobkov

V septembri boli ceny poľnohospodárskych výrobkov medziročne vyššie o 13,5 %. Ceny rastlinných výrobkov vzrástli o 19,5 % a ceny živočíšnych výrobkov o 0,4 %.

Z rastlinných výrobkov vzrástli ceny olejnatých plodov a semien o 26,7 %, obilnín o 26,2 %, strukovín o 9,8 % a ovocia a zeleniny o 4,3 %. Klesli ceny zemiakov o 2,1 %.

Zo živočíšnych výrobkov sa zvýšili ceny jatočných oviec a jahniat o 25 %, jatočnej hydiny o 10 %, živých rýb o 2,5 %, konzumných slepačích vajec o 0,6 % a surového kravského mlieka o 0,2 %. Znížili sa ceny surovej ovčej vlny v pote o 23,6 %, jatočných ošípaných o 1,9 % a ceny hovädzieho dobytka vrátane teliat o 0,1 %.

Od začiatku roka vzrástli ceny poľnohospodárskych výrobkov v priemere o 7,4 % vplyvom vyšších cien rastlinných výrobkov o 14,2 % a nižších cien živočíšnych výrobkov o 2,1 %.

Ceny stavebných prác

Ceny stavebných prác v septembri 2021 oproti augustu vzrástli o 0,8 %. V porovnaní so septembrom 2020 vzrástli o 8 %. V priemere od začiatku roka ceny stavebných prác medziročne vzrástli o 2,6 %.

Ceny materiálov spotrebovávaných v stavebníctve

Ceny materiálov spotrebovávaných v stavebníctve v septembri 2021 oproti augustu vzrástli o 2,1 %. V porovnaní so septembrom 2020 vzrástli o 18,2 %. V priemere od začiatku roka ceny materiálov spotrebovávaných v stavebníctve medziročne vzrástli o 7,7 %.


  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Vývoj cien vo výrobnej sfére v septembri 2021 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail