Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Tržby za vlastné výkony a tovar vo vnútornom obchode v auguste 2021
Print Mail TW FB WA

Tržby za vlastné výkony a tovar vo vnútornom obchode v auguste 2021

Posledná aktualizácia: 06.10.2021
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Odvetvové štatistiky
Okruh: Obchod a stravovacie služby
Dátum publikovania: 06.10.2021

Augustové tržby v maloobchode boli vyššie ako pred rokom a o 6 % prekonali aj obdobie pred pandémiou

Medziročne sa tržby zvýšili v maloobchode, veľkoobchode, v predaji a oprave motorových vozidiel a mierne aj v ubytovaní. Pokles zaznamenali tržby reštaurácií a pohostinstiev. Tržby spred pandémie nedosiahli len prevádzkovatelia v ubytovacích zariadeniach.

Tržby v maloobchodne sa v auguste 2021 oproti rovnakému obdobiu minulého roka zvýšili o 2,2 %, rast zaznamenala väčšina jeho činností, z 9 zložiek (činností maloobchodu) boli v medziročnom poklese len tri. Vplyvom pandémie bol vývoj tržieb počas celého roka 2020 špecifický, z toho dôvodu ŠÚ SR uvádza aj porovnanie s tržbami spred dvoch rokov (s augustom 2019). Úroveň tržieb pred pandémiou prevýšili celkové maloobchodné tržby o viac ako 6 % (v stálych cenách). Z jednotlivých činností maloobchodu sa pod úrovňou tržieb pred pandémiou nachádzali len dve podielovo menej významné zložky  -  predaj v špecializovaných predajniach s potravinami,  nápojmi a tabakom a predaj v stánkoch a na trhoch.

Celkové medziročné zvýšenie tržieb v maloobchode najvýznamnejšie podporil rast v maloobchode mimo predajní stánkov a trhov, ktorý o. i. zahŕňa aj zásielkový a internetový predaj, o 7,2 %. Významne sa v auguste zvýšili aj tržby v špecializovaných predajniach pre domácnosť (napr. hobby-markety) o 6,2 % a v špecializovaných predajniach s pohonnými látkami o 4,9 %. V podielovo najvplyvnejšej zložke, v nešpecializovaných predajniach (hyper a supermarkety), tržby medziročne klesli o 2,5 %, oproti augustu spred dvoch rokov však boli vyššie, a to o takmer 5 %.

Vývoj ostatných zložiek obchodu v auguste 2021 v porovnaní s augustom 2020

V predaji a oprave motorových vozidiel tržby medziročne vzrástli o 12,3 %, v rovnakom období minulého roka boli v medziročnom poklese o takmer 10 %. Aktuálne dosiahnuté tržby boli mierne vyššie ako pred pandémiou. Rast ovplyvnili vyššie tržby v predaji motorových vozidiel o 16,1 %, ale aj v predaji dielov a auto príslušenstva o 13,3 %. Obidve činnosti dobiehajú minuloročný prepad, vlani v auguste tržby medziročne klesli o viac ako 10 %. 

Vo veľkoobchode tržby v auguste medziročne vzrástli o 28,8 %, o približne rovnakú hodnotu boli vyššie aj v porovnaní s obdobím pred pandémiou (augustom 2019). Úroveň tržieb spred dvoch rokov pritom výrazne presiahli tržby všetkých činností veľkoobchodu. Medziročne rástli všetky činnosti veľkoobchodu, najviac špecializovaný veľkoobchod o viac ako polovicu (o 52,8 %).

Mierny medziročný nárast tržieb zaznamenali aj v ubytovaní (o 0,8 %), ale za úrovňou spred dvoch rokov zaostávajú naďalej o viac ako 16 %.

V reštauráciách a pohostinstvách sa tržby medziročne znížili o 2,6 %, dosiahnutý objem však presiahol úroveň tržieb z augusta 2019, a to o viac ako 4 %.

Vývoj v auguste 2021 v porovnaní s júlom 2021 1)

Tržby za vlastné výkony a tovar v auguste 2021 medzimesačne vzrástli vo všetkých zložkách vnútorného obchodu. V ubytovaní sa zvýšili o 10,6 %, predaji a oprave motorových vozidiel o 4,4 %, veľkoobchode o 4,2 %, v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 3,3 % a  v maloobchode o 0,8 %.

Vývoj za osem mesiacov 2021 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2020

 V súhrne za osem mesiacov roka 2021 (od januára do augusta 2021) boli tržby za vlastné výkony a tovar medziročne vyššie v predaji a oprave motorových vozidiel a motocyklov o 15,8 %, vo veľkoobchode o 17 % a v maloobchode o 0,4 %, pričom z deviatich zložiek maloobchodu zaznamenali rast len tri.

Medziročný pokles pokračoval v ubytovaní, za osem mesiacov sa oproti rovnakému obdobiu minulého roka tržby znížili o 34,4 % a v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev pokles dosiahol 18,5 %.

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Tržby za vlastné výkony a tovar vo vnútornom obchode v auguste 2021 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail