Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Tržby za vlastné výkony a tovar vo vnútornom obchode v apríli 2021
Print Mail TW FB WA

Tržby za vlastné výkony a tovar vo vnútornom obchode v apríli 2021

Posledná aktualizácia: 04.06.2021
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Odvetvové štatistiky
Okruh: Obchod a stravovacie služby
Dátum publikovania: 04.06.2021

Tržby obchodu sa v apríli doťahovali na predkovidovú úroveň

Maloobchodné tržby v apríli 2021 prekročili úroveň predchádzajúceho roka o viac ako desatinu, apríl 2020 však už bol plne zasiahnutý pandémiou. Tržby hypermarketov boli nižšie ako pred rokom, naopak, výrazne vyššie boli tržby predajcov v špecializovaných predajniach (s obuvou, textilom či drogériou) aj za internetové nákupy a zásielkové služby.

Maloobchodné tržby v apríli 2021 boli medziročne o 11,5 % vyššie. Kým v marci rástli tržby len veľmi mierne, v apríli už zaznamenali vyššie hodnoty vplyvom toho, že v apríli 2020 bol ich prepad výrazne hlbší z dôvodu zatvorených prevádzok.

Aktuálne z 9 sledovaných zložiek (činností maloobchodu) medziročný rast tržieb zaznamenalo šesť, ale len dve sa dotiahli na úroveň aprílových tržieb roku 2019 – špecializované predajne pre domácnosť (hobby markety) a mimo predajní, stánkov a trhov. Miery poklesu a rastu zložiek obchodu pritom dosahujú vysoké percentuálne hodnoty v závislosti od toho, ako veľký prepad zaznamenali pred rokom a nakoľko sa im v priebehu posledných 12 mesiacov podarilo vrátiť na úroveň pred pandémiou, resp. dosiahnuť dokonca vyššie tržby.

V dôsledku vysokých prepadov v minulom roku zaznamenávame výrazné hodnoty rastu tržieb za predaj motorových vozidiel, v apríli 2021 až dvojnásobné (v apríli minulého roka bol ich prepad o viac ako 57 %). Aprílové tržby ubytovateľov aj reštaurácií a pohostinstiev zaznamenali rast oproti pandemickému minuloročnému aprílu, v porovnaní s aprílom 2019 tržby ubytovateľov zaostávali o viac ako 80 % a reštaurácií a pohostinstiev o necelých 40 %.

Vývoj v apríli 2021 v porovnaní s marcom 2021 1)

Tržby za vlastné výkony a tovar v apríli 2021 v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom vo všetkých hlavných činnostiach vnútorného obchodu, s výnimkou veľkoobchodu, medzimesačne vzrástli. Najvýraznejší rast bol o viac ako 30 % v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev (o 35,7 %) a aj v ubytovaní (o 30,8 %). Tržby medzimesačne rástli aj v predaji a oprave motorových vozidiel o 10,8 % a v maloobchode o 3 %. Pokles bol len vo veľkoobchode o 1,9 %.

Vývoj v apríli 2021 v porovnaní s aprílom 2020

Tržby v maloobchode sa v apríli 2021 zvýšili o 11,5 %. Do rastu sa dostali odvetvia, ktoré v rovnakom období minulého roka zaznamenali výrazné prepady, v porovnaní s aprílom roku 2019 však mnohé z nich jeho úroveň nedosiahli. Tržby v apríli 2021 najvýznamnejšie vzrástli predajcom ostatného tovaru v špecializovaných predajniach, ktoré o. i. zahŕňajú predaj obuvi, textilu a drogérie, rastom o 25,1 % presiahli úroveň minulého roka, úroveň roka 2019 však nedosiahli. Tržby v podielovo najvplyvnejšej činnosti, v maloobchode v nešpecializovaných predajniach (hyper a supermarkety), sa síce medziročne znížili o 1,8 %, ale prevýšili úroveň apríla 2019.

Celkový rast aprílových tržieb významne podporili aj medziročne vyššie tržby v maloobchodešpecializovaných predajniach pre domácnosť o 35,6 %, ktoré zároveň presiahli aj úroveň apríla 2019. Rovnako významný rast zaznamenal aj maloobchod mimo predajní, stánkov a trhov (zahŕňa o. i. aj zásielkový a internetový predaj), a to nielen na medziročnej úrovni (o 15,4 %), ale nad 10 % prekročil aj úroveň apríla 2019. Tržby v maloobchode s pohonnými látkami a v špecializovanom maloobchode so zariadeniami pre IKT dosiahli medziročný rast nad 10 %, avšak v porovnaní s aprílom spred dvoch rokov boli v 10 %-nom poklese.  

Z vybraných podrobnejších činností maloobchodu 2) medziročne vzrástli tržby v predajniach s odevmi až trojnásobne a v predajniach s obuvou a koženými výrobkami 2,5-násobne. Zvýšili sa aj tržby v predajniach s tabakovými výrobkami o 7,9 %. Nižšie tržby aj naďalej zaznamenávali maloobchodné predajne mäsa a mäsových výrobkov, medziročne sa znížili o 34,6 %.

Tržby v predaji a oprave motorových vozidiel dosiahli oproti minulému roku takmer dvojnásobný objem. Na medziročnom raste sa podieľali všetky tri zložky tejto skupiny vnútorného obchodu. Predaj motorových vozidiel vzrástol dvojnásobne, pomohli mu odložené nákupy motorových vozidiel a tržby sa tak pomaly doťahujú na úroveň roka 2019. Darilo sa oprave a údržbe motorových vozidiel, tržby medziročne vzrástli o 27,9 %, približne rovnako sa zvýšili aj v porovnaní s aprílom 2019.

Priaznivo sa vyvíjali tržby vo veľkoobchode, aprílový rast bol o 22,1 %. Najviac vzrástli tržby v podielovo najvýznamnejších činnostiach, a to v ostatnom špecializovanom veľkoobchode o 47,1 % a v nešpecializovanom veľkoobchode o 29,6 %.

Oproti prepadom v minulom roku rástli tržby v ubytovaní o 17,4 %, mierne sa zvýšili aj v reštauráciách a pohostinstvách o 1,2 %. Naďalej sú však hlboko pod úrovňou spred dvoch rokov.

Vývoj za štyri mesiace 2021 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2020

V súhrne za štyri mesiace roku 2021 vzrástli tržby v predaji a oprave motorových vozidiel a motocyklov o 15 %, zvýšili sa aj vo veľkoobchode o 8,6 %. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka sa znížili tržby v maloobchode o 5,1 %.

Prepad tržieb v ubytovaní bol na úrovni 77,4 %, tržby v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev dosiahli len polovicu objemu tržieb minulého roka (pokles o 43 %).

Ďakujeme všetkým podnikom, ktoré si splnili spravodajskú povinnosť a v súčasnej neľahkej situácii poskytujú Štatistickému úradu SR primárne údaje potrebné na zostavenie štatistík tržieb vo vnútornom obchode.


Poznámka: podľa mesačného zisťovania; indexy sú počítané zo stálych cien k základu priemer roku 2015 = 100 (okrem veľkoobchodu, kde indexy sú počítané z bežných cien)
1) zo sezónne očistených údajov
2) údaje za podniky s počtom zamestnancov 20 a viac a do 19 zamestnancov s ročným obratom vyšším ako 5 mil. eur a fyzické osoby s ročnými tržbami za vlastné výkony a tovar od 5 mil. eur a viac s prevažujúcou činnosťou vnútorný obchod, ubytovacie alebo stravovacie služby

 

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Tržby za vlastné výkony a tovar vo vnútornom obchode v apríli 2021 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail