Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Vývoj zahraničného obchodu v júli a za sedem mesiacov roku 2021
Print Mail TW FB WA

Vývoj zahraničného obchodu v júli a za sedem mesiacov roku 2021

Posledná aktualizácia: 08.09.2021
ilustratívny obrázok/illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Makroekonomické štatistiky
Okruh: Zahraničný obchod
Dátum publikovania: 08.09.2021Zahraničný obchod skončil po štrnástich mesiacoch v miernom deficite

Obchodná bilancia bola v júli 2021 záporná, jej schodok dosiahol 10,7 mil. eur. V rovnakom období minulého roka bolo saldo pozitívne na úrovni 382 mil. eur. V období pred pandémiou (júl 2019) bol deficit v siedmom mesiaci tohto roka 23-násobne vyšší. Porovnateľnosť bilancie obchodu počas prázdninových mesiacov ovplyvňuje nastavenie celozávodných dovoleniek spojené s obmedzením produkcie u najväčších priemyselných producentov v SR.

Export aj import sa oproti rovnakému obdobiu minulého roka zvýšil a výraznejšie prekročil aj hodnoty v predkovidovom období. Zo Slovenska sa v júli 2021 vyviezol tovar za 6,7 mld. eur, pri medziročnom raste o 10,9 % a celkový dovoz tovaru sa zvýšil o 18,6 % na 6,7 mld. eur. Saldo zahraničného obchodu bolo však pasívne v objeme 10,7 mil. eur. Minulý rok po prvej vlne pandémie bolo saldo v pluse, ale išlo o neštandardnú situáciu, kedy ekonomika v júli dobiehala prvú vlnu pandémie. Preto ŠÚ SR uvádza aj porovnanie so situáciou v rovnakom období pred pandémiou, v júli 2019 bolo saldo v mínuse na úrovni 250 mil. eur.

O zníženie obchodnej bilancie v júli 2021 sa pričinila najmä najobchodovanejšia trieda zahraničného obchodu – Stroje a prepravné zariadenia (SITC 7), kam patrí aj vývoz automobilov. Prebytok v tejto triede klesol na 800 mil. eur a bol takmer o pätinu nižší oproti stavu z júla 2020.

Kladnú obchodnú bilanciu Slovenska dlhodobo zabezpečujú prevažne stroje a prepravné zariadenia. Okrem nich je to ešte druhá najobchodovanejšia trieda – Trhové výrobky (SITC 6), medzi ktoré patria aj produkty hutníckej výroby. Hodnota obchodov v tejto triede je však len tretinová v porovnaní so strojmi a prepravnými zariadeniami. Ostatné triedy vykazujú vyšší dovoz ako vývoz.

V štruktúre exportu vykázalo medziročný nárast 6 z 10 tried a súčasne sedem z nich už prekonalo aj júlové hodnoty spred pandémie. Vývoz strojov a prepravných zariadení bol medziročne vyšší o 4,1 % a oproti obdobiu pred pandémiou (oproti júlu 2019) vyšší o 17 %.

Pri dovoze tovaru na Slovensko vykázalo medziročný nárast 8 tried z 10 a hodnoty z júla 2019 prekonalo už sedem tried. Aj dovoz najobchodovanejšej triedy medziročne vzrástol o 12,3 % a oproti obdobiu pred pandémiou bol vyšší o 9 %.

Sezónne očistené údaje zahraničného obchodu

Po sezónnom očistení údajov dosiahol v júli 2021 celkový vývoz tovaru hodnotu 7,6 mld. eur pri medziročnom raste o 10 %. Celkový dovoz tovaru sa zvýšil o 21,8 % na 7,4 mil. eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 152 mil. eur (o 641,4 mil. eur nižšie ako v júli 2020).

Vývoj za sedem mesiacov 2021 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2020

Za január až júl 2021 sa v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku zvýšil celkový vývoz tovaru o 26,7 % na 51 mld. eur a celkový dovoz o 24,5 % na 49 mld. eur. Obe zložky boli nad úrovňou rovnakého obdobia roka 2019. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 1,9 mld. eur, čo je v medziročnom porovnaní dvojnásobne viac a súčasne trojnásobne viac ako za obdobie prvých siedmich mesiacov predkovidového roku 2019.

Vývoz do členských štátov EÚ v januári až júli 2021 oproti rovnakému obdobiu minulého roku vzrástol o 25,8 % a z celkového vývozu tvoril podiel takmer 80 %. Dovoz z členských štátov EÚ predstavuje dve tretiny celkového dovozu, medziročne bol vyšší o 24,9 %.

Vývoz do nečlenských krajín EÚ v januári až júli 2021 oproti rovnakému obdobiu minulého roku vzrástol o 30,3 %. Dovoz z nečlenských krajín EÚ tvoril tretinu z celkovom dovozu a medziročne stúpol o 23,7 %.

Najviac obchodovaná trieda SITC v zahraničnom obchode SR boli stroje a prepravné zariadenia s podielom viac ako 63 % na celkovom vývoze a takmer 50 % na celkovom dovoze.


Poznámka: údaje sú predbežné; v bežných cenách v hodnote typu FOB. Podrobné údaje budú publikované podľa kalendára prvého zverejnenia 8. októbra 2021. Informáciu vypracoval Štatistický úrad SR na základe údajov Colnej sekcie Finančného riaditeľstva SR získaných v rámci colného konania a z INTRASTAT-SK hlásení poskytnutých príjemcami a odosielateľmi tovaru. Sezónna analýza je realizovaná programovým vybavením DEMETRA. Údaje za EÚ sú od januára 2020 bez Spojeného kráľovstva

Zdroj údajov databáza DATAcube:

Zahraničný obchod podľa mesiacov [zo0001ms]
Sezónne očistené údaje zahraničného obchodu [zo0005ms]
Zahraničný obchod podľa tried SITC Rev. 4 [zo0006ms]

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Vývoj zahraničného obchodu v júli a za sedem mesiacov roku 2021 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail