Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Stavebná produkcia v máji 2020

Stavebná produkcia v máji 2020

Posledná aktualizácia: 10.07.2020
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Odvetvové štatistiky
Okruh: Stavebníctvo
Dátum publikovania: 10.07.2020

Stavebná produkcia aj v máji  2020 výrazne klesla, oproti máju 2019 sa znížila o 12,4 %. Jej celkový objem dosiahol 422,5 mil. eur. V medzimesačnom porovnaní bol vývoj priaznivejší, po zohľadnení sezónnych vplyvov bola stavebná produkcia o 2 % vyššia ako v apríli 2020.

Produkcia realizovaná stavebnými firmami v tuzemsku medziročne klesla o 13,7 % na 390,3 mil. eur. V porovnaní s májom 2019 bol realizovaný nižší objem prác na opravách a údržbe o 18,1 % a na novej výstavbe, vrátane modernizácií a rekonštrukcií o 12,6 %. Z hľadiska výrobného zamerania klesli práce na výstavbe budov o 14,2 % a na inžinierskych stavbách o 12,6 %.

Naďalej rástla produkcia realizovaná stavebnými firmami v zahraničí, medziročne sa zvýšila  o 7 %. Jej podiel na celkovom objeme produkcie tvoril 7,6 %.

Za päť mesiacov roku 2020 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019 sa stavebná produkcia znížila o 4,7 % a dosiahla objem 1 853,1 mil. eur. Produkcia realizovaná v tuzemsku klesla o 6,2 % na 1 715,6 mil. eur. Znížil sa objem stavebných prác na novej výstavbe vrátane modernizácií a rekonštrukcií o 5,9 % na 1 216,5 mil. eur a na opravách a údržbe o 7,7 % na 443,1 mil. eur. Produkcia v zahraničí bola vyššia o 18,8 %.


Poznámka: predbežné údaje; stavebná produkcia zahŕňa objem prác vykonaných vlastnými zamestnancami, vrátane odhadu produkcie za živnostníkov a stavebné závody nestavebných podnikov; absolútne údaje sú v bežných cenách, indexy sú počítané zo stálych cien (priemerné ceny roku 2015). Počet pracovných dní bol v máji 2020 v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2019, aj od začiatku roka nižší o 2 dni. p. b. percentuálny bod

 

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Miletičova 3
  • 824 67 Bratislava
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky

Váš názor
na internetovú stránku ŠÚ SR
je pre nás dôležitý
Váš názor
/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Stavebná produkcia v máji 2020 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail