Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Revízia HDP ukázala vyšší výkon ekonomiky SR v roku 2021, rast bol zrevidovaný z 3 % na 4,9 %
Print Mail TW FB WA

Revízia HDP ukázala vyšší výkon ekonomiky SR v roku 2021, rast bol zrevidovaný z 3 % na 4,9 %

Posledná aktualizácia: 28.04.2023
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Štatistický úrad SR
Tématická oblasť: Makroekonomické štatistiky
Okruh: Národné účty
Dátum publikovania: 28.04.2023

Štatistický úrad SR uskutočnil v súlade s národnou politikou revízií prvú tohtoročnú revíziu údajov v systéme národných účtov, ktorá spresnila ročné aj štvrťročné údaje o hrubom domácom produkte (HDP) a jeho zložkách za roky 2019 až 2022.

Vplyv revízie upravil vývoj reálneho hrubého domáceho produktu (v stálych cenách) za jednotlivé roky od 0,0 percentuálneho bodu do +1,9 percentuálneho bodu (p. b.). Súčasne vplyv revízie v jednotlivých štvrťrokoch predstavuje zmeny v medziročnom vývoji HDP od -0,1 p. b. do +1,9 p. b.

Tempo rastu HDP v roku 2022 zostáva nezmenené, avšak hodnoty v jednotlivých štvrťrokoch boli mierne upravené. Výsledok ekonomiky SR za rok 2021 sa však výraznejšie navýšil. Po revízii HDP za rok 2021 medziročne vzrástol v stálych cenách až na 4,9 %, pred úpravou bol rast 3 %.

Revidované ročné a štvrťročné údaje zverejnil Štatistický úrad SR v dátových kockách v databáze DATAcube., a to v kapitole 2.1. - Národné účty. Podrobnejšie informácie sú zverejnené v Metodických vysvetlivkách - ročné účty, ako aj v Metodických vysvetlivkách - štvrťročné účty.

Revízia údajov národných účtov sa realizuje pravidelne dvakrát do roka (v apríli a v októbri). Aktuálne zmeny boli urobené v súlade s platným Kalendárom revízií na rok 2023.

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky. Štatistický úrad SR tvorí kvalitné štatistiky užitočné pre spoločnosť podľa 16 zásad týkajúcich sa inštitucionálneho prostredia, štatistických procesov a výstupov podľa Kódexu postupov pre európsku štatistiku.


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Revízia HDP ukázala vyšší výkon ekonomiky SR v roku 2021, rast bol zrevidovaný z 3 % na 4,9 % Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail