Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Kalendár prvého zverejnenia

Kalendár prvého zverejnenia

Kalendár obsahuje časový rozvrh prvého publikovania vybraných ukazovateľov. Údaje budú v uvedený deň o 9.00 hodine zverejnené na internetovej stránke ŠÚ SR (www.statistics.sk) v časti Katalóg informatívnych správ a zároveň budú k dispozícii u hovorcu ŠÚ SR (tel. 02/50 236 553). Upozornenie na upresnenie termínov je tiež zverejňované na internetovej stránke ŠÚ SR.

24.01.2020
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
3. týždeň 2020

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 3. týždeň 2020

 
28.01.2020
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
december 2019

Vývoj cien vo výrobnej sfére v decembri 2019

 
29.01.2020
Makroekonomické štatistiky | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
január 2020

Indikátor ekonomického sentimentu v januári 2020

 
29.01.2020
Makroekonomické štatistiky | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
január 2020

Konjunkturálny prieskum v obchode v januári 2020

 
29.01.2020
Makroekonomické štatistiky | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
január 2020

Konjunkturálny prieskum v priemysle v januári 2020

 
29.01.2020
Makroekonomické štatistiky | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
január 2020

Konjunkturálny prieskum v službách v januári 2020

 
29.01.2020
Makroekonomické štatistiky | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
január 2020

Konjunkturálny prieskum v stavebníctve v januári 2020

 
29.01.2020
Makroekonomické štatistiky | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
január 2020

Spotrebiteľská atmosféra na Slovensku v januári 2020

 
31.01.2020
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
4. týždeň 2020

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 4. týždeň 2020

 
05.02.2020
Odvetvové štatistiky | Obchod a stravovacie služby
december 2019

Tržby za vlastné výkony a tovar vo vnútornom obchode v decembri 2019

 
07.02.2020
Makroekonomické štatistiky | Zahraničný obchod
november 2019

Podrobné údaje zahraničného obchodu v novembri a za jedenásť mesiacov roku 2019

 
07.02.2020
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
5. týždeň 2020

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 5. týždeň 2020

 
07.02.2020
Makroekonomické štatistiky | Zahraničný obchod
december 2019

Vývoj zahraničného obchodu v decembri a za rok 2019

 
10.02.2020
Odvetvové štatistiky | Priemysel
december 2019

Priemyselná produkcia v decembri 2019

 
10.02.2020
Odvetvové štatistiky | Stavebníctvo
december 2019

Stavebná produkcia v decembri 2019

 
10.02.2020
Odvetvové štatistiky | Súhrná štatistika
december 2019

Tržby za vlastné výkony a tovar vo vybraných odvetviach v decembri 2019

 
10.02.2020
Odvetvové štatistiky | Súhrná štatistika
december 2019

Zamestnanosť a priemerná mesačná mzda vo vybraných odvetviach v decembri 2019

 
14.02.2020
Odvetvové štatistiky | Priemysel
december 2019

Nové objednávky v priemysle v decembri 2019

 
14.02.2020
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
6. týždeň 2020

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 6. týždeň 2020

 
14.02.2020
Makroekonomické štatistiky | Národné účty
4. štvrťrok 2019

Rýchly odhad HDP a zamestnanosti podľa ESA 2010 v 4. štvrťroku 2019

 
14.02.2020
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
január 2020

Vývoj jadrovej a čistej inflácie v januári 2020

 
14.02.2020
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
január 2020

Vývoj spotrebiteľských cien v januári 2020

 
17.02.2020
Odvetvové štatistiky | Súhrná štatistika
december 2019

Vývoj hospodárstva SR v decembri a za rok 2019

 
21.02.2020
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
január 2020

Harmonizované indexy spotrebiteľských cien v januári 2020

 
21.02.2020
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
7. týždeň 2020

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 7. týždeň 2020

 
24.02.2020
Odvetvové štatistiky | Cestovný ruch
december 2019

Vývoj cestovného ruchu v ubytovacích zariadeniach SR v decembri 2019

 
27.02.2020
Makroekonomické štatistiky | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
február 2020

Indikátor ekonomického sentimentu vo februári 2020

 
27.02.2020
Makroekonomické štatistiky | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
február 2020

Konjunkturálny prieskum v obchode vo februári 2020

 
27.02.2020
Makroekonomické štatistiky | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
február 2020

Konjunkturálny prieskum v priemysle vo februári 2020

 
27.02.2020
Makroekonomické štatistiky | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
február 2020

Konjunkturálny prieskum v službách vo februári 2020

 
27.02.2020
Makroekonomické štatistiky | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
február 2020

Konjunkturálny prieskum v stavebníctve vo februári 2020

 
27.02.2020
Makroekonomické štatistiky | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
február 2020

Spotrebiteľská atmosféra na Slovensku vo februári 2020

 
28.02.2020
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
8. týždeň 2020

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 8. týždeň 2020

 
28.02.2020
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
4. štvrťrok 2019

Vývoj cien nehnuteľností určených na bývanie vo 4. štvrťroku 2019

 
28.02.2020
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
január 2020

Vývoj cien vo výrobnej sfére v januári 2020

 
28.02.2020
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
4. štvrťrok 2019

Vývoj indexov cien vo vybraných trhových službách v 4. štvrťroku 2019

 
04.03.2020
Odvetvové štatistiky | Obchod a stravovacie služby
január 2020

Tržby za vlastné výkony a tovar vo vnútornom obchode v januári 2020

 
06.03.2020
Makroekonomické štatistiky | Národné účty
4. štvrťrok 2019

Finančné hospodárenie korporácií v 4. štvrťroku 2019

 
06.03.2020
Makroekonomické štatistiky | Národné účty
4. štvrťrok 2019

Hrubý domáci produkt v 4. štvrťroku 2019

 
06.03.2020
Demografia a sociálne štatistiky | Práca
4. štvrťrok 2019

Nezamestnanosť v 4. štvrťroku 2019

 
06.03.2020
Demografia a sociálne štatistiky | Náklady práce
4. štvrťrok 2019

Priemerná mesačná mzda zamestnanca národného hospodárstva v 4. štvrťroku 2019

 
06.03.2020
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
9. týždeň 2020

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 9. týždeň 2020

 
06.03.2020
Makroekonomické štatistiky | Národné účty
4. štvrťrok 2019

Tvorba hrubého kapitálu v 4. štvrťroku 2019

 
06.03.2020
Odvetvové štatistiky | Stavebníctvo
4. štvrťrok 2019

Výstavba bytov v 4. štvrťroku 2019

 
06.03.2020
Demografia a sociálne štatistiky | Práca
4. štvrťrok 2019

Zamestnanosť v 4. štvrťroku 2019

 
10.03.2020
Makroekonomické štatistiky | Zahraničný obchod
január 2020

Podrobné údaje zahraničného obchodu na december 2019

 
10.03.2020
Odvetvové štatistiky | Priemysel
január 2020

Priemyselná produkcia v januári 2020

 
10.03.2020
Odvetvové štatistiky | Stavebníctvo
január 2020

Stavebná produkcia v januári 2020

 
10.03.2020
Makroekonomické štatistiky | Zahraničný obchod
január 2020

Vývoj zahraničného obchodu v januári 2020

 
12.03.2020
Odvetvové štatistiky | Súhrná štatistika
január 2020

Tržby za vlastné výkony a tovar vo vybraných odvetviach v januári 2020

 
/wps/portal/ext/products/Prve-Zverejnenie-Kalendar Kalendár prvého zverejnenia Z6_AQQQSLVV0GV2F0I31G0NUU0037 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Kalendár prvého zverejnenia